Adatlapok letöltése

A Magyar Igazolvány iránti kérelmek hatékony és gyors feldolgozása érdekében kérjük az alábbiakat olvassa el figyelmesen, ellenkező esetben az Eljáró Hatóság a kérelmeket hiánypótlásra visszaküldi vagy adott esetben megtagadja az igazolvány kiállítását.

Figyelem!
Amennyiben Ön a közelmúltban már rendelkezett magyar igazolvánnyal, de az elvesztett, kérjük az Adatváltozási kérelmet töltse ki!

Amennyiben gondja támadna a kérelem kitöltésével, forduljon bizalommal irodánk munkatársaihoz, vagy a kitöltésben segédkező személyekhez!

A magyar igazolványok érvényességi ideje határozatlanra minősült. Továbbra is fel lehet használni az utazási kedvezmények igénybevételére annak ellenére, hogy lejárt az érvényességük.

ÚJ MAGYAR IGAZOLVÁNYHOZ:
Kérjük csak akkor töltse ki, ha még nem volt Magyar Igazolványa!
Mind a négy kérelmet ki kell tölteni, valamint az aláírásnál kérjük ügyeljen az alábbiakra: az aláírás magyarul, teljes névvel olvashatóan szerepeljen mind a négy dokumentumon.
A szignó jel nem minősül aláírásnak!

1. Adatlap Magyar igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
2.
Nyilatkozat – A Szlovák Köztársaság 122/2013-as számú a személyes adatok védelméről szóló törvénye értelmében – űrlap PDF formátumban
3. Nyilatkozat
– nem rendelkezik magyarországi lakhellyel – űrlap PDF formátumban
4. Meghatalmazás  PDF formátumban
(15. év alatti kérelmező esetében kérjük a szülő adatait feltüntetni, majd mindketten lent baloldalt aláírni!)
A Magyar Igazolvány kérelmezéséhez szükség van:
– 1 darab szabályos igazolványképre, amelynek feltételei:3 hónapnál nem régebbi; nagysága 32 x 45 mm; fényképész által készített, jó minőségű színes fénykép szükséges (házilag készített kép nem elfogadható); a kép egyszínű, lehetőleg fehér háttér előtt készüljön; a képen látszódjon a kérelmező válla, a fej körül legyen elegendő háttér a kép vágásához; nem takarhatja az arcot semmi, nem viselhető napszemüveg; a kérelmező nyitott szemmel a kamera irányába nézzen, fejtartása függőleges legyen; a kérelmező mindkét füle látszódjon a fényképen; a kérelmező szája legyen csukva (foga nem látszódhat), arca legyen érzelemmentes; a háttérben ne legyenek idegen tárgyak, csecsemők esetében ne látszódjon a szülő keze a fényképen;
– személyazonosító okiratra : felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat

PÓTFÜZET IGÉNYLÉSE:
Amennyiben az igazolványában beteltek a kedvezményre jogosító helyek, pótfüzetet kell kérvényeznie, amihez az alábbi dokumentumok szükségesek:
1. Nyilatkozat– nem rendelkezik magyarországi lakhellyel – űrlap PDF formátumban
2. Kérelem a Pótfüzet kiállítása iránt- űrlap DOC formátumban
A kérelmehézhez szükség van a Magyar Igazolványra és a személyazonosító okiratra: felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatra.

ADATVÁLTOZÁS:
Amennyiben az igazolványa elveszett, névváltozás törnént, elavult- gyerekkori fényképet tatalmaz kérjük mind a három dokumentumot kitölteni:
1. Nyilatkozat– nem rendelkezik magyarországi lakhellyel – űrlap PDF formátumban
2. Adatlap Adatváltozási kérelemhez PDF formátumban
3. Meghatalmazás 
 PDF formátumban

DIÁK – ÉS PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY :
A diákkedvezmény igényléséhez szükséges a kitöltött kérelem, a meghatalmazás, valamint az adott tanévre szóló magyar nyelvű jogviszony igazolás a tanintézettől, ami a kérelmező nevére van kitöltve.
A pedagógus kedvezményt igénylők a kitöltött kérelem és meghatalmazás mellett be kell hogy mutassák a pedagógus végzettséget igazoló okiratukat (oklevél, vagy szakirányú érettségi bizonyítvány), illetve az adott tanévre szóló, a kérelmező nevére kitöltött munkahelyi igazolást.
Kérjük az alábbi dokumentumokat kitölteni és bemutatni:
1. Igénylőlap diák
– és pedagógusigazolvány kiállítására és érvényességének meghosszabbítására PDF formátumban
2. Meghatalmazás
diák- és pedagógusigazolvány, átvételére PDF formátumban
A kérelmehézhez szükség van a Magyar Igazolványra és a személyazonosító okiratra: felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatra.

MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI IGAZOLVÁNYOK
A Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez szükséges: egy darab 3,2 x 4,5 cm-es igazolványfénykép, személyazonosító okirat (15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat), a házassági anyakönyvi kivonat és a kitöltött kérelem, meghatalmazással.

Adatlap Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
Meghatalmazás – Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány – igényléséhez / cseréjéhez / pótlásához PDF formátumban