Adatlapok letöltése

A Magyar igazolvány iránti kérelmek hatékony és gyors feldolgozása érdekében kérjük az alábbiakat olvassa el figyelmesen, ellenkező esetben az Eljáró Hatóság a kérelmeket hiánypótlásra visszaküldi vagy adott esetben megtagadja az igazolvány kiállítását.

Figyelem!
Amennyiben Ön a közelmúltban már rendelkezett Magyar igazolvánnyal, de az elvesztett, kérjük az Adatváltozási kérelmet töltse ki!

Amennyiben gondja támadna a kérelem kitöltésével, forduljon bizalommal irodánk munkatársaihoz, vagy a kitöltésben segédkező személyekhez!

A Magyar igazolványok érvényességi ideje határozatlanra minősült. Továbbra is fel lehet használni az utazási kedvezmények igénybevételére annak ellenére, hogy lejárt az érvényességük.

ÚJ MAGYAR IGAZOLVÁNYHOZ:
Kérjük csak akkor töltse ki, ha még nem volt Magyar igazolványa!
Mind a négy kérelmet ki kell tölteni!

Az adatlapokat kérjük figyelmesen elolvasni és kitölteni!
Az  aláírásminta sikeres digitalizálása érdekében az aláírásnak az adatlapokon a „neve magyarul” rovatban feltüntetett névvel egyezőnek kell lennie, ami annyit jelent, hogy olvasható aláírással kell aláírni, ami nem lehet szignó jel és semmiképp nem nyomtatott betűkkel történő aláírásról van szó!!!!! Így az adatlap B oldalán a kereten belül kell lennie az aláírásnak, tehát nem lóghat rá a vonalra sem.

1. Adatlap Magyar igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
2.
Nyilatkozat – A Szlovák Köztársaság 122/2013-as számú a személyes adatok védelméről szóló törvénye értelmében – űrlap PDF formátumban
3. Nyilatkozat
– nem rendelkezik magyarországi lakhellyel – űrlap PDF formátumban
4. Meghatalmazás  PDF formátumban
(15. év alatti kérelmező esetében kérjük a szülő adatait feltüntetni, majd mindketten lent baloldalt aláírni!)
A Magyar igazolvány kérelmezéséhez szükség van:
– 1 darab szabályos igazolványképre, amelynek feltételei:3 hónapnál nem régebbi; nagysága 32 x 45 mm; fényképész által készített, jó minőségű színes fénykép szükséges (házilag készített kép nem elfogadható); a kép egyszínű, lehetőleg fehér háttér előtt készüljön; a képen látszódjon a kérelmező válla, a fej körül legyen elegendő háttér a kép vágásához; nem takarhatja az arcot semmi, nem viselhető napszemüveg; a kérelmező nyitott szemmel a kamera irányába nézzen, fejtartása függőleges legyen; a kérelmező mindkét füle látszódjon a fényképen; a kérelmező szája legyen csukva (foga nem látszódhat), arca legyen érzelemmentes; a háttérben ne legyenek idegen tárgyak, csecsemők esetében ne látszódjon a szülő keze a fényképen;
– személyazonosító okiratra : felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat és a szülő személyazonossági igazolványára.

PÓTFÜZET IGÉNYLÉSE:
Amennyiben az igazolványában beteltek a kedvezményre jogosító helyek, pótfüzetet kell kérvényeznie, amihez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Kérelem a Pótfüzet kiállítása iránt- PDF formátumban
A kérelmehézhez szükség van a Magyar igazolványra és a személyazonosító okiratra: felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatra.

ELVESZETT IGAZOLVÁNY ÉS EGYÉB ADATVÁLTOZÁS:
Amennyiben az igazolványa elveszett, névváltozás törnént, elavult- gyerekkori fényképet tatalmaz kérjük, mind a három dokumentumot kitölteni:
1. Nyilatkozat– nem rendelkezik magyarországi lakhellyel – űrlap PDF formátumban
2. Adatlap Adatváltozási kérelemhez PDF formátumban
3. Meghatalmazás 
 PDF formátumban

DIÁK – ÉS PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY:
Az igazolvány nem kártya, hanem az aktuális tanévre vonatkozó matrica, amit a Magyar igazolványba ragaszt be a konzulátus. Évente kell hosszabbítani!

A diákkedvezmény igényléséhez szükséges a kitöltött kérelem, a meghatalmazás, valamint az adott tanévre szóló magyar nyelvű jogviszony igazolás a tanintézettől, ami a kérelmező nevére van kitöltve.
1. Igénylőlap diákigazolvány kiállítására és érvényességének meghosszabbítására PDF formátumban
2. Meghatalmazás
diákigazolvány, átvételére PDF formátumban
A kérelmehézhez le kell adni a Magyar igazolványt és be kell mutatni a személyazonosító okiratot. A 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatot.

A pedagógusigazolvány igényléséhez a kitöltött kérelem és meghatalmazás mellett be kell nyújtani a pedagógus végzettséget igazoló okiratot (oklevél, vagy szakirányú érettségi bizonyítvány), illetve az adott tanévre szóló, a kérelmező nevére kitöltött munkahelyi igazolást.
Kérjük az alábbi dokumentumokat kitölteni és bemutatni:
1. Igénylőlap
pedagógusigazolvány kiállítására és érvényességének meghosszabbítására PDF formátumban
2. Meghatalmazás
 pedagógusigazolvány, átvételére PDF formátumban
A kérelmehézhez szükség van a Magyar igazolványra és a személyazonosító okiratra: felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatra.

MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI IGAZOLVÁNYOK
A Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez szükséges: egy darab 3,2 x 4,5 cm-es igazolványfénykép, személyazonosító okirat (15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat), a házassági anyakönyvi kivonat és a kitöltött kérelem, meghatalmazással.

Adatlap Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
Meghatalmazás – Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány – igényléséhez / cseréjéhez / pótlásához PDF formátumban