Milyen feltételek mellett kaphat Magyar igazolványt?

Magyar igazolványt iránti kérelmet nyújthat be a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló természetes személy, a vele együtt élő házastárs és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek.

Milyen feltételek mellett lehet kérvényezni a Magyar igazolványt?
A Magyar igazolvány iránti kérelmek hatékony és gyors feldolgozása érdekében kérjük az alábbiakat olvassa el figyelmesen, ellenkező esetben az Eljáró Hatóság a kérelmeket hiánypótlásra visszaküldi vagy adott esetben megtagadja az igazolvány kiállítását.

Az igazolványhoz szükség lesz 1 darab szabályos igazolványképre:
– 3 hónapnál nem régebbi;
– nagysága 32 x 45 mm;
– fényképész által készített, jó minőségű színes fénykép szükséges (házilag készített kép nem elfogadható);
– a kép egyszínű, lehetőleg fehér háttér előtt készüljön;
– a képen látszódjon a kérelmező válla, a fej körül legyen elegendő háttér a kép vágásához;
– nem takarhatja az arcot semmi, nem viselhető napszemüveg;
– a kérelmező nyitott szemmel a kamera irányába nézzen,
– a fejen nem lehet sapka, nem lehet a hajban hajráf, hajdísz, csat, fejtartása függőleges legyen;
– a kérelmező mindkét füle látszódjon a fényképen;
– a kérelmező szája legyen csukva (foga nem látszódhat), arca legyen érzelemmentes;
– a háttérben ne legyenek idegen tárgyak, csecsemők esetében ne látszódjon a szülő keze a fényképen.

Az igazolványhoz szükség lesz adatlapokra:
Az adatlapokat kérjük figyelmesen elolvasni és kitölteni. Az  aláírásminta sikeres digitalizálása érdekében az aláírásnak az adatlapokon a „neve magyarul” rovatban feltüntetett névvel egyezőnek kell lennie, ami annyit jelent, hogy olvasható aláírással kell aláírni, ami nem lehet szignó jel és semmiképp nem nyomtatott betűkkel történő aláírásról van szó! Az adatlap B oldalán pedig a kereten belül kell lennie az aláírásnak, tehát nem lóghat rá a vonalra sem.

Az igazolványhoz szükséges adatlapokat letöltetik ITT vagy beszerezhetőek az irodáinkban.

Az igazolványhoz szükség lesz egyéb dokumentumokra:
Az adatlapok mellett szükség lesz a személyazonossági igazolványra, gyermekek esetében, pedig az anyakönyvi kivonat másolatára.  Kérjük másolatban csatolni azokat az okmányokat, amelyek száma az adatalapon szerepel (útlevél, személyazonosító igazolvány, születési anyakönyvi kivonat stb.).

Mi szükséges az Magyar igazolvány átvételéhez?
Saját igazolvány átvétele esetén a személyazonossági igazolvány bemutatásával vehető át az igazolvány.
Amennyiben Ön meghatalmazottként veszi át az igazolványt, akkor kérjük bemutatni az előre kitöltött Meghatalmazást, amely lehet kézzel írott, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatvány. 

Ki az, aki nem jogosult az igazolványra?
Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha:
– a tulajdonosa Magyarországon állandó lakóhellyel vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik;
– az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolvány igénylése során;
–  tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott;
– a tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte;
– a tulajdonosát a Magyarország területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el;
– az igazolványt jogosulatlanul használták fel, vagy meghamisították;
– a Magyar hozzátartozói igazolványra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől, akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt kérték Magyar igazolványát visszavonják;
– az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri.

Mi a teendő, ha az igazolvány betelt?
Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, azaz betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére a kedvezmény igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni.
A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar Hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak az okmánnyal együtt érvényes.

A pótfüzet iránti kérelmeket a kiadás helyszínén, a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalban kell benyújtani vagy postai úton megküldeni.
Bővebben a pótfüzetről ITT olvashat.

Amennyiben a Magyar igazolványt szeretne kérvényezni, kérjük forduljon a Szövetség a Közös Célokért szervezet területi irodáinak munkatársaihoz.
Az irodák jegyzékét ITT>>> olvashatja.