Szükséges dokumentumok

Névhasználati joggal kapcsolatos beadványminták

A születési anyakönyvi kivonatokat a kérvényező születési anyakönyvi kivonatát bejegyző anyakönyvi hivatalnál, a házassági anyakönyvi kivonatát pedig a házasságát bejegyző anyakönyvi hivatalnál kell kérvényezni.

» Az anyakönyvi hivatalok helyi illetőségét az alábbi jegyzékben lehet kikeresni.

» Az anyakönyvi hivatalok címeit itt lehet kikeresni.

1. Nyomtatvány a születési családnév ovátlanításához

A nők születési családnevének (lánykori nevének) egyszerű szlovák nyelvű nőinévképző nélküli megváltoztatására (ovátalanítására) használható a születési anyakönyvi kivonatban.

A nyomtatvány ide kattintva elérhető.

2. Nyomtatvány a keresztnév magyarításához

Az utónév (keresztnév) magyarul történő átírásához alkalmazható a születési anyakönyvi kivonatban az olyan személy részére, akinek 1993. december 31-e előtt az utóneve nem az anyanyelvén volt bejegyezve az anyakönyvben, hanem annak szlovák megfelelőjét tüntették fel.

A nyomtatvány ide kattintva elérhető.

3. Nyomtatvány a házassági családnév ovátlanításához

A nők házasságban felvett családnevének (férjezett családnevének) egyszerű szlovák nyelvű nőinévképző nélküli megváltoztatására (ovátalanítására) használható a házassági anyakönyvi kivonatban.

A nyomtatvány ide kattintva elérhető.

4. Nyomtatvány az elírt családnév javításához

Ez a nyomtatvány a (javarészt 1945 és 1989 között) szándékosan szlávossá csúfított családnevek kijavíttatására szolgál. Például Farkasból Farkaš, Kocsisból Kočiš, Magyaricsból Maďarič, Mészárosból Mésároš, stb, ám előfordulnak ennél erősebb torzítások is, különösen a 1945-1949 közt Csehországba hurcoltak ott született gyermekeinél. Ehhez a beadványhoz nélkülözhetetlen egy korábbi közokirat (pl. szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy az apa esetleg nagyapa születési anyakönyvi kivonata). E nyomtatványban egyszerre kérvényezheti a kérvényező születési anyakönyvi kivonatát, házassági anyakönyvi kivonatát és a gyermekei születési anyakönyvi kivonatát. Amennyiben az illető nőtlen és gyermektelen, úgy ezeket a részeket kihúzza/törli. Amennyiben a kérvényező ugyanott lett anyakönyvezve, ahol házasodott illetve a gyermekei születtek, úgy egyetlen nyomtatvánnyal el tudja intézni a családnevük visszamagyarítását. Amennyiben azonban más – más helyen történt a születés, házasságkötés és a gyermekek születése, úgy ezt a nyomtatványt a nem kért részek kihúzásával/törlésével mindhárom anyakönyvi hivatalba el kell küldeni. Logikusan először a kérvényező születési anyakönyvi kivonatát, majd az alapján a házassági anyakönyvi kivonatát, végül a gyermekei okmányait tudja ezzel rendbe rakni. Akik Csehországban a kitelepítések idején születtek, de idehaza házasodtak, azok is kérhetik ez alapján a házassági anyakönyvi kivonatuk, majd a gyermekeik anyakönyvi kivonatának a helyreigazítását.

A nyomtatvány ide kattintva elérhető.

5. Nyomtatvány a családnév magyarra javításához

Az ötödik beadványminta alapvetően nem az anyakönyvekről szóló jogszabály rendelkezésein nyugszik, hanem a családi és utónév használatról szóló törvény rendelkezésein (melybe az EU normákat aplikálták). Ennek értelmében az utónév megváltoztatásához engedély nem szükséges, ha az utónév szlovák megfelelőjének magyar nyelvre történő fordításáról van szó, valamint, ha acsaládnév megváltoztatásának lényege a családi név írásmódjának összhangba hozása a magyar helyesírással. Az ilyen esetekben az utónév vagy a családnév megváltoztatásához nem szükséges engedély, mert ez az anyakönyvben az érintett személynek, vagy törvényes képviselőjének az írásos nyilatkozata alapján történik meg. Ez a „formanyomtatvány” is gondol az illető kérvényező születési anyakönyvi kivonatára, házassági anyakönyvi kivonatára és a gyermekei születési anyakönyvi kivonatára, ám a nem kívánt részek törlendők vagy kihúzhatók.

A nyomtatvány ide kattintva elérhető.