Jogszabályok

221/1999 – A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete, amely azon községek jegyzékét tartalmazza, melyekben a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó polgárai a lakosság legkevesebb 20%-át alkotják

184/1999 sz. törvény a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról

71/1967 sz. törvény a közigazgatási eljárásról

270/1995 sz. törvény a Szlovák Köztársaság államnyelvéről

300/1993 sz. törvény a családi és utónévhasználatról

211/2000 sz. törvény az információkhoz való szabad hozzáférésről és néhány törvény módosításáról (információs törvény)

596/2003 sz. törvény az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolák önkormányzatáról

245/2008 sz. törvény a közoktatásról és köznevelésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

154/1994 sz. törvény az anyakönyvekről