Újabb négy évre megválasztották Gubík Lászlót a SZAKC elnökévé

Az Országház Esterházy János-termében tartotta a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) éves tisztújító tanácsülését ma, június 14-én, melyen újabb négy évre választották meg Gubík Lászlót elnöknek, aki Mézes Rudolf és Ladányi Lajos alelnökségével folytatja a munkát.

A társulás tagszervezeteinek vezetői mellett jelen voltak az elnökség további tagjai: Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató, Losonszky Margit gazdasági igazgató, illetve tiszteletét tette Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért Felelős Főosztályának főosztályvezetője és Sándor Tamás, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának titkárságvezetője, mely az Országgyűlés állandó bizottsága.

Balról jobbra: Czimbalmosné Molnár Éva, Gubík László, Hideghéthy Andrea és Sándor Tamás (Fotó: Szalai Erika)

Gubík László, a SZAKC elnöke nyitotta meg a tanácsülést és köszöntötte a tagszervezetek jelenlévő képviselőit, majd Sándor Tamás titkárságvezető bemutatta a 2011-ben létrejött bizottság történetét, melynek első elnöke Potápi Árpád János, jelenlegi nemzetpolitikai államtitkár volt, napjainkban pedig Pánczél Károly.

Czimbalmosné Molnár Éva a Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében tolmácsolta Potápi Árpád János államtitkár köszöntőjét, melyben Duray Miklóst idézve hangsúlyos szerepet kaptak a következő fogalmak: a közösségépítés, a befogadás, a másság megbecsülése, autonómia, türelmesség, méltányosság és összefogás. Rámutatott, nemzeti identitásunk gyökerei ezen fogalmakból erednek. „Ezer éve mércéi a magyarság cselekvésének, helytállásának” – húzta alá, hozzátéve, hogy a felvidéki magyar politikai élet sikerei is mindig abból eredtek, hogy a közösségépítés valóságos cselekvés volt és maga a SZAKC is ezen tevékenység köré épült. Elmondta, az első Orbán-kormány ideje alatt fogadta el a törvényhozás a Státusztörvényt, amely a magyar nemzetpolitika egyik sarokköve azóta is, s melynek köszönhetően Magyarország kedvezmények nyújtásával és támogatások folyósításával kívánja elősegíteni a határon túli magyarok szülőföldön maradását, életét.

Felidézte, 2001 novemberében önálló jogi személyként jött létre a SZAKC és fokozatosan épült ki irodahálózata kelettől nyugatig. Duray Miklós mellett megemlékezett még a 2018-ban elhunyt Pogány Erzsébet igazgatóról is. Köszöntőjének végén úgy fogalmazott, a Nemzetpolitikai Államtitkárság hálás a szervezetnek, amiért éltetik azt az értékrendet, amely megtartotta nemzetünket a legnagyobb nehézségek közepette is.

Ezt követően Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató számolt be a SZAKC 2024. első félévének tevékenységéről. A szervezet hagyományos feladatai közé sorolta a magyarigazolvány-kérelmek befogadását, a Köldökzsinór-program népszerűsítését és a Felvidéki Elsősegély Telefonszolgálat működtetését, amely már 12 önkéntessel működik. Mint mondta, az idei évet a január 8-án megtartott „Komárom 30 emlékkonferencia” megszervezésével kezdték, majd folyamatosan valósították meg társadalomépítő programjaikat. A félév folyamán az első választókat célzó programsorozatukkal az aktív állampolgárságra hívták fel a figyelmet fiatal középiskolások és gimnazisták körében. Összesítve: 2024 első félévében 2 nagy konferencia, 12 workshop, 3 közösségi élmény és 1 fesztivál megszervezését és lebonyolítását végezték el.

Mint kifejtette, ezen programokat részben a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásából, részben pedig egyéb pályázatokból valósították meg. Aláhúzta, a pályázatok során nem alkalmaznak projektíró szakembereket, saját maguk dolgozzák ki azokat, szervezik és valósítják meg őket, ahogy a költségtervet és a gazdasági elszámolást is. Hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy a projektekben együtt tudnak működni a tagszervezetekkel.

Kiemelte, a SZAKC ereje a közösségben, az értékek melletti küzdelmes, de közös kiállásban rejlik ma is, ahogy az alapítás óta mindig.

Duray Miklós hagyatékának gondozása kapcsán megemlítette, síremléke megtervezésére Mag Gyula szobrászművészt kérte fel a család. Mint mondta, társulásuk kuratóriumot szeretne felállítani a síremlék megtervezésével kapcsolatban, és abban bízik, hogy belátható időn belül elkészülhet.

A tanácsülés az Ellenőrző Bizottság jelentésével folytatódott, melyet Dániel Erzsébet prezentált, majd megkezdődött a tisztújítás, melyet Mézes Rudolf vezényelt le.

A nyílt szavazással zajló eseményen egyhangúlag választották meg Gubík Lászlót a következő négyéves hivatali idő kitöltésére.

A régi-új elnök megköszönve a bizalmat elmondta, első gondolata a hála és az alázat. Értékelő és célokat kitűző beszédében a tagszervezetek fontosságát kiemelve úgy fogalmazott, az összefogásból, a tagszervezetek egységéből kölcsönösen meríthetnek erőt.

A Szövetség a Közös Célokért tanácsülése Balga Zoltán atya áldásával ért véget. Az ebédet követően pedig sor került Duray Miklós Esterházy János, mindannyiunk mártírja című könyvének bemutatójára Molnár Imre és Zombori István szerkesztők közreműködésével.