Megjelent a külhoni magyarok részére kiírt érettségi-felvételi előkészítő képzés ösztöndíjpályázata

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet érettségi-felvételi előkészítő képzésre felvidéki magyar nemzetiségűek számára a 2024/2025. tanévre. A képzés időtartama 10 hónap, mely idő alatt 45 ezer forintos havi ösztöndíjat, ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzést, ingyenes tankönyvellátást, ingyenes szállást és diákigazolványt, TAJ-szám jogosultságot biztosít.

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramon belül meghirdetett Márton Áron ösztöndíjpályázat célja felkészíteni azon határon túli magyar fiatalokat az emelt szintű érettségire, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben.

Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldjén maradó értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni, leginkább azon felsőoktatási szakok esetében, amelyek a szülőföldön nem tanulhatók magyar nyelven.

Az érettségi-felvételi előkészítő képzésre a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban kerül sor. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2025. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2025. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételihez meghatározott 2 felvételi/érettségi tárgyból az egyetemek által megkívánt, illetve a várható ponthatár teljesítéséhez szükséges – emelt vagy középszintű magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2025. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2025/2026-os tanévre.

A képzés időtartama 10 hónap, 2024. szeptembere és 2025. júniusa között. A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára 45.000 forintos havi ösztöndíjat, ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzést, ingyenes tankönyvellátást, ingyenes szállást és diákigazolványt, TAJ-szám jogosultságot biztosít. A tervezett ösztöndíjas keretszám Felvidék esetében14 fő.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed, és szülőföldjén végezte középiskolai tanulmányait, illetve legkésőbb a 2023/2024-es tanév végéig érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt szerez.

A pályázat elektronikus beadási határideje 2024. augusztus 1. déli 12.00 óra.

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül elektronikusan történik, bővebb információk ezzel kapcsolatban itt érhető el.