Mától lehet pályázni a Hunyadi János Ösztöndíj tavaszi szemeszterre vonatkozó részképzésére

Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt a pályázati kiírás 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi felsőoktatási intézmény valamelyikében.

A Hunyadi János Részképzős Ösztöndíj összege havi 80 ezer forint. A pályázatot két kategóriában hirdették meg: teljes szemeszteres részképzés (5 hónap) és részképzős tanulmányút (0,5 hónaptól 3 hónapig). A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton való beadásának határideje 2024. január 08. 14.00 óra. Az online felületen a pályázatok benyújtására 2023. december elsejétől van lehetőség.

A teljes szemeszteres kategória esetében azon szlovákiai magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Ebben a kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) is meghatároztak, melynek értéke 2,5. Ennek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

A részképzős tanulmányút kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. E kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Szlovákiában ebben a kategóriában lehetőség nyílik csoportos tanulmányútra is. A csoportos részképzős tanulmányút olyan kredittel támogatott szakmai gyakorlat megvalósítására szolgál, amely a kiküldő intézménynél a tanrend részét képezi, teljesítésére a szülőföldön nincs mód, a befogadó intézmény pedig szakmailag garantálja a megvalósítás feltételeit.  Az ösztöndíj időtartama: 0,5–3 hónap. A tanulmányutat 2024. február 6. és 2024. június 30. között kell megszervezni.

Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó feltétel, hogy kötelezően csatolni kell a befogadó nyilatkozatot, mely csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesítette.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a https://palyazat.tpf.hu/oldalon, a digitális pályázati űrlap kitöltésével lehet, rövid regisztrációt követően a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázati kiírás és a pontrendszer, illetve minden egyéb fontos információ megtalálható itt és itt.

SzE