A Petőfi 200 zárókonferencia Rimaszombatban képeken

Szövetség a Közös Célokért társulás által szervezett a „Gömör olyan, mint Magyarország kicsiben” című konferenciát követően Petőfi Sándor rimaszombati szobránál a megemlékezés koszorúit is elhelyezték, majd sor került a Gömör-Kishonti Múzeumban a „Petőfi legendás barátságai” finisszázsára.

Máté Gyöngyi és Hideghéthy/Felvidék.ma felvételei

„Gömör olyan, mint Magyarország kicsiben” című konferencia

Tisztelgés Petőfi Sándor szobra előtt –  Petőfi Sándor rimaszombati szobrának megkoszorúzása

„Petőfi Sándorban hajthatatlan jellem egyesült hajlékony lélekkel. Egyéniségének mását senkiben sem lehet megtalálni. Atyjától nyughatatlan természetét és ellentmondást nem tűrő akaratát, anyjától érzelmeinek lágyságát örökölte. Magányt kereső, csendes, szolid gyermek volt, de életének körülményei ingerlékeny, dacos, elszánt emberré tették. Álmodozó alaptermészetébe később belevegyült a minden megalkuvást mereven elutasító függetlenség érzelme, az emberi, művészi és politikai szabadságvágy. Szíve lágy volt, könnyen sebezhető: jelleme szilárd, tetteiben következetes, a becsületet érintő dologban megközelíthetetlen. Nyers őszintesége, cicomátlan természetessége összeütközésbe hozta igen sok kortársával, de még legnagyobb ellenségei sem foghatták rá, hogy tetteiben önérdek, nyilatkozataiban számítás vezeti. Költői megjelenése heves mozgalmakat támasztott, írásai a jóbarátok és bosszús ellenségek sokaságát sorakoztatták egymás ellen. Lelkesedést keltett és megütközést okozott. Annak, aki pályafutását vizsgálja, meg kell állapítania, hogy nemcsak költészete, hanem élete is bizonysága emberi kiválóságának. Tömérdek nyomorúságban volt része, mégis megőrizte ideális gondolkodását: a sors hosszú időn keresztül kegyetlenül tiporta, végtére mégis ő kerekedett felül s rövid idő alatt tüneményes életpályát futott be” – hangzottak el Erdős Péternek, a Petőfi Baráti Társulás elnökének szavai.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója kérésére a 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat vezetésével a jelenlévő tagszervezetek, iskolák, civilek, kulturális intézmények megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd közös főhajtásra került sor, s elénekelték nemzeti imánkat, a Himnuszt.