Megjelent a Nemzetpolitikai Államtitkárság testvértelepülési pályázati felhívása

Megjelent a Nemzetpolitikai Államtitkárság közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására irányuló pályázati felhívása, a felhívásra 2023. május 16-tól lehet jelentkezni.

A pályázati felhívás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

A felhívásra magyarországi (települési, megyei) önkormányzat nyújthat be pályázatot olyan program, rendezvény megvalósítására, amelyet Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia vagy Ausztria egy vagy több helyhatóságával (települési önkormányzatával, településével) közösen valósít meg.

A felhívás két alprogramra oszlik: az első alprogram a közösségi kapcsolatok, míg a második alprogram a gazdasági kapcsolatok kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó programok és együttműködések megvalósítására irányul.

A Kárpát-medencei testvértelepülési programot 2015 óta működteti a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A program keretében már több mint 1000 Kárpát-medencei testvértelepülési kapcsolat kialakításához és megerősítéséhez járultunk hozzá.

Az idei felhívás teljes támogatási keretösszege 500 millió Ft. Az igényelhető támogatás összege alprogramonként 500.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti támogatási összeg. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2023. január 1 – 2023. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 16.

Benyújtási határidő: 2023. június 15. 14.00 óra

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

A részletes felhívás a www.bgazrt.hu és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon olvasható.      

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)