Posledná rozlúčka s Miklósom Durayom bude 17. januára

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že Miklós Duray 30. decembra 2022 zomrel po ťažkej chorobe. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 17. januára 2023 o 12-tej hodine v Lučenci, na bývalom cintoríne reformovanej cirkvi na Jarkovej ulici.

Rodina sa obracia na Vás s prosbou, aby svoju sústrasť vyjadrili iba s jedným kvetom, a sumu na kytice a vence vložte do pokladničky pri katafalku. Svojimi príspevkami podporíte prostredníctvom Carissimi n. o. rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím.

Česť jeho pamiatke!