Újra lehet pályázni a Hunyadi János Ösztöndíjra a tavaszi szemeszterben

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében. A KIM és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A pályázatot két kategóriában hirdették meg: teljes szemeszteres részképzés (5 hónap) és részképzős tanulmányút (0,5 hónaptól 3 hónapig). A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton való beadásának határideje: 2023. január 31., 23:59 (közép-európai idő szerint). Az ösztöndíj havi összege 80 ezer forint.

teljes szemeszteres kategória esetében azon szlovákiai magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Ebben a kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) is meghatároztak, melynek értéke 2,5. Ennek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

részképzős tanulmányút kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. E kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. A tanulmányutat 2023. február 27. és 2023. július 15.között kell megszervezni. Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó feltétel, hogy kötelezően csatolni kell a befogadó nyilatkozatot, mely csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesítette.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a martonaronurlapok.elte.hu oldalon, a digitális pályázati űrlap kitöltésével lehet, rövid regisztrációt követően a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázati kiírás és a pontrendszer, a befogadó nyilatkozat, illetve minden egyéb fontos információ megtalálható itt.

A pályázat kiírói felhívják a figyelmet, hogy a magyarországi egyetemek ösztöndíj kifizetési gyakorlata nem egységes, ezért a tanulmányútra vonatkozó pályázat benyújtása előtt ajánlott egyeztetni a fogadó intézménnyel az ösztöndíj folyósításának körülményeiről, illetve ennek az intézmény által támasztott adminisztratív feltételeiről, különösen arról, hogy melyek azok az intézkedések amelyeket hatósági úton (vendéghallgatói jogviszony esetében pl.: okmányirodában, kormányhivatalban) kell megtennie. A hallgató saját felelőssége, hogy tájékozódjon és adott esetben megteremtse az ösztöndíj kifizetéshez szükséges adminisztratív feltételeket a tanulmányút kezdetéig.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mailben kaphatnak további részletes felvilágosítást: Szövetség a Közös Célokért észak-komáromi irodája, Kossuth tér 3., telefon: +421-908-116-931, e-mail: komarom@szakc.sk.

 

SZE