A Slov-lex portálon újabb törvények jelentek meg magyar fordításban

Az idei év folyamán Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és a Slov-lex jogi tájékoztató portál együttműködésének nyomán újabb törvények, jogszabályok láttak napvilágot a nemzeti kisebbségek nyelvén is.

A korábbi években már jelentős törvényeket fordítottak le és tettek közzé a nemzeti kisebbségek nyelvén. Nagy kihívást, komoly feladatot jelent a törvénymódosítások állandó figyelemmel kísérése, s ezek nyomán a már megjelent fordítások aktualizálása. Bukovszky kormánybiztos ezért is reméli, hogy a „Jogszabályok magyar nyelven” című rész a Slov-lexben nem számít „kirakat”-nak, hanem aktuális és használható jogsegélyt nyújt a kisebbségek számára.

2022-ben sikerült aktualizálni a törvények magyar, roma és német nyelvű fordításait. Ugyancsak aktualizáltuk a Szlovák Köztársaság Alkotmányának ukrán fordítását, és reményeink szerint jövőre sikerül aktualizálni a jogszabályokat ruszin nyelven is.

Az aktualizált törvények mellett rendelkezésre állnak új törvényfordítások is: magyar nyelven elérhető A közigazgatási eljárásról szóló törvény (közigazgatási rendtartás), Az egyes területeken érvényesítendő egyenlő bánásmódról és a hátrányos megkülönböztetés elleni védelemről szóló törvény (antidiszkriminációs törvény), A családról szóló törvény és A községi önkormányzatokról szóló törvény. Roma nyelven elérhetővé vált A családról szóló törvény, A petíciós jogról szóló törvény, A közigazgatási eljárásról szóló törvény és A kihágásokról szóló törvény. Német nyelven is olvasható a Polgári törvénykönyv.

A felsorolt jogszabályok mindegyike elérhető a Slov-lex oldalán az alábbi részben https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin. 

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)