Kárpát-medencei családok immár IX. alkalommal az Országházban

Budapesten, az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének tagjai immár IX. alkalommal kaptak lehetőséget arra, hogy a hagyományos Családi napon együtt lehessenek az Országházban. Az idén a koronavírus- járvány hatásainak következményeként azonban nem februárban, hanem szeptember 3-án került sor dr. Kövér László fővédnökségével az anyaországból és a határon túlról a mintegy 500 személy meghívására.

A megnyitón, az Országház főlépcsőjén összegyűlt vendégsereg előtt Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára mondott beszédet, aki elmondta, a nemzet jövője a családokban rejlik. Amennyire a családok erősek, annyira erős a nemzet – tette hozzá. Úgy fogalmazott, a magyar jövő a gyerekek kezében van. Megköszönte a KCSSZ-nek, hogy pótolhatatlan, áldozatos munkát végez a családok érdekében.

Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar állam a határon túli magyarokért is felelősséget vállal. Szerencséseknek mondta őket, hogy hozzájuthattak egyebek mellett a családtámogatásokhoz és a vállalkozásfejlesztési támogatásokhoz, továbbá részt vehettek a nemzeti összetartozást segítő kirándulásokon.
Márton Zsuzsanna megköszönte a Magyarország Kormányának a béke melletti kiállását. Beszédében úgy vélekedett, hogy az emberi, keresztényi, nemzeti értékek minden nehézségen átsegíthetnek.

Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke (Fotó: Hideghéthy Andrea)

Dr. Varga-Bajusz Veronika, a Tempus Közalapítvány főigazgatója elmondta, hogy a határon átnyúló kapcsolatok támogatása a Tempus Közalapítvány fontos feladata és küldetése is. Beszédében kiemelte, a társadalom legkisebb közössége a család, amely megtanítja a gyermeket arra, hogy nagyobb közösség értékes tagjává váljon. Záró szavaiban megerősítette, hogy kiemelt fontosságúnak tartja a KCSSZ elkötelezettségét, amellyel megerősíti a család és a nemzet összetartozását és kifejezte, nagyra értékeli, hogy a Tempus Közalapítvány részt vehet ebben.

A köszöntők között az Óbudai Népzene Iskola növendékei énekeltek, valamint a Tébláb Művészeti Iskola Cinege csoportja dél-alföldi táncokat mutatott be.

A családi nap megnyitója után konferencia kezdődött A cselekvő nemzetet formáló önkéntesség címmel, amelyen elsőként Petneházy Attila korábbi fideszes országgyűlési képviselő szólalt fel. A konferencia szakmai előadói az Önkéntes Szemle online folyóirat szerkesztői voltak, Bartal Anna Mária PhD szociológus, szociálpolitikus az Önkéntes Szemle főszerkesztőjének vezetésével, aki rávilágított, hogy az önkéntes munka nem ingyen munkát jelent, annak pénzben kifejezhető gazdasági értéke van, ami Magyarország viszonylatában, 2019-ben 494,5 milliárd forint összértékben számszerűsíthető. Az előadás összegezte, hogy a koronavírus-járvány, a háború és a gazdasági válság miatt az önkéntesség iránti igény növekedni fog, ezért létfontosságú az egyének megerősítése a közösségeken keresztül, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak önkéntes munkát vállalni.

Bartal Anna Mária szociálpolitikus, szociológus, az Önkéntes Szemle főszerkesztője (Fotó: Hideghéthy Andrea)

Dorner László PhD, pszichológus az önkéntesség motivációiról beszélt, az önkéntesség gyakorlata szemszögéből. Kapcsolódva az előző témához, rámutatott arra, hogy fontos megérteni, mit tud nyújtani az önkéntes és mik a korlátai, amelyek alapján motiválni lehet.

Nagy Réka szociológus, a Fesztivál Önkéntes Központ igazgatója a tervezés, toborzás és foglalkoztatás lépéseinek ismertetése után az önkéntesek megtartásának módszeréről beszélt. Ennek kulcsgondolatai többek között a személyes fejlődési lehetőség biztosítása, a jutalmazás, az önkéntes identitás erősítése, a visszajelzés adása és fogadása és a közösségfejlesztés voltak, amelyek mind az önkéntes megelégedettségéhez, így a megtartásához járulnak hozzá.

Markos Valéria PhD, szociológus, Fényes Hajnalka PhD, szociológus a középiskolások és az egyetemisták önkéntes szolgálatáról végzett kutatásuk eredményét mutatták be, melynek tanulságait is megfogalmazták: „A felnőtt generációnak (szülőknek) mintát kell mutatnia a fiataloknak a társadalmi felelősségvállalásban, illetve a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége is egy jó közeg a fiatalok önkéntességre való nevelésében. A fiatalok bevonása az önkéntességbe segítheti az intergenerációs önkéntesség kialakulását, hogy a családtagok együtt végezzenek önkéntességet és együtt éljék meg az önkéntesség örömeit. A közös élmények erősítik a családi kapcsolatokat is.”

A konferencia hallgatósága (Fotó: Hideghéthy Andrea)

A szakmai program után Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke és Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke együttműködési megállapodást írtak alá, amelyben a KCSSZ vállalja, hogy a határon túli magyar családszervezetek számára bemutatja a Szülők Háza Alapítvány programjait, tagszervezetei számára szakmai támogatást biztosít a Szülők Háza Alapítvány programjainak a megvalósításához, valamint részt vesz a Szülők Háza Alapítvány rendezvényein és népszerűsíti azokat.

A program végén Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke a 20 éve sikeresen és jótékonyan működő hálózat tagszervezeteinek önkéntes munkáját egy-egy elismerő oklevél átadásával köszönte meg. A Felvidékről jelenlévő vezetők, Pásztor Csaba, Bándy Katalin és Hideghéthy Andrea személyesen vették át az elismerést.

Pásztor Csaba, Hideghéthy Andrea, Márton Zsuzsanna és Bándy Katalin

A Felvidékről a Szövetség a Közös Célokért társulás szervezésében mintegy 100 személy kapott meghívást, akik a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület, a VITA HUMANA, a Keresztény Ifjúsági Közösségek, a Kuckó Polgári Társulás, a MAG Polgári Társulás, és a PRO Le-Ti képviseletében voltak jelen.

(Felvidék.ma)