Jegyzőkönyv a SZAKC tanácsüléséről – 2022

Résztvevők : a jelenléti ív szerint.

A 27 tagszervezetből 17 szervezetnek volt jelen a képviselője, így a tanácsülés határozatképes.

A tanácsülést Gubík László, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette. Köszöntötte a tagszervezetek képviselőit, közülük is kiemelten a tavaly ősszel csatlakozott két új szervezetet, a Gömöri Ifjúsági Csoportot – GICS (közismertebb nevén Tompa Központ) és a FeMaRo (Felvidéki Magyar Romák) Polgári Társulást. A két újabb szervezettel immáron 27 fősre bővült a SZAKC tagszervezeteinek száma. Köszöntötte továbbá a 25. születésnapját ünneplő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségét és Losonszky Margitot, a SZAKC gazdasági igazgatóját, aki Csemadok Életműdíjat kaptott a Magyar Kultúra Napján Galántán. Megemlítette, hogy Pósa Erzsébet, a SZAKC munkatársa képekben dokumentálta a tavaly 20 éves fennállását ünneplő hálózatunk rimaszombati irodájának munkásságát.

Ismertette a tanácsülés napirendi pontjait:

  1. Beszámoló a SZAKC 2022. évi tevékenységéről és a tervekről
  2. Gazdasági beszámoló és a 2022. évi költségvetés ismertetése
  3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
  4. Határozat
  5. Egyéb: Közéletünk jelenlegi helyzete

A tanácstagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

  1. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a szervezet 2022. évi tevékenységéről. (Beszámolója a mellékletben található)
  2. A gazdasági beszámolót és a 2022. évi költségvetést Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója ismertette. (Beszámolója a mellékletben található)
  3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának jegyzőkönyvét Balogh Gábor ismertette. (Beszámolója a mellékletben található)
  4. Határozat: a tanácstagok egyhangúlag elfogadták az 1.,2. és 3. pontban ismertetett beszámolókat.
  5. Egyéb:

A határozatok elfogadása után a tanácstagok meghallgatták Menczer Tamást, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztésért felelős államtitkárát, aki előadásában két témát emelt ki: a nemzetpolitikát és a szomszédban zajló háborút.

Martos, 2022. június 6.

Jegyzőkönyvvezető: Szőke Éva