Komáromban tartottuk éves közgyűlésünket

Komáromban tartotta éves közgyűlését november 19-én a Gubík László elnök, Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató és Losonszky Margit gazdasági igazgató által vezetett Szövetség a Közös Célokért társulás.

Az eseményen Gubík László elnök köszöntötte a résztvevőket, aki felhívta a figyelmet arra, hogy

a mai nap ünnepnap, hiszen a társulást épp húsz éve, november 19-én jegyezték be. 2001-ben öt országos szervezet (Csemadok, MKP, SZMPSZ, SZMSZSZ, SZMCS) hozta létre, a magyar igazolványok rendszerének a kialakítására.

A szervezetben azóta huszonötre emelkedett a tagszervezetek száma, s egyre bővül a tevékenységi köre. 2002 januárja óta a Szövetség a Közös Célokért társulás legfontosabb és a Felvidéken egyedülálló adottsága, hogy Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített, jól felszerelt tájékoztató irodahálózatot működtet.

Gubík László, a SZAKC elnöke (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A napirendi pontok ismertetése után Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezetője beszámolt a szervezet éves tevékenységéről.

„A SZAKC tevékenységét egy jól kidolgozott, társadalmi összetartást erősítő programban fogalmaztuk meg”

– húzta alá.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezetője (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Mint mondta, a társulás társadalmi programjának az első pillére a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, a második pedig a mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi elfogadottságának és szerepvállalásának erősítése, az Esterházy Lujza-programon keresztül. A harmadik pillér pedig a tájékoztatás.

Az ügyvezető igazgató a társulás további feladatai közül kiemelte a szociális segítőtevékenységet, a jogsegélyszolgálatot, az Esterházy-emlékévben való részvételt, amely a havi rendszeres szentmise élő közvetítése mellett leginkább rövidfilmek készítésében nyilvánul meg, melyek Esterházy János boldoggá avatásának folyamatát segítik elő.

A közgyűlés résztvevői (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Kiemelte, szoros az együttműködés az Esterházy Akadémiával is. Ugyancsak felsorolta az elmúlt évben a társulás társszervezésében megvalósult feladatokat, mint a népszámlálás, vagy egyéb, a határon túli magyar fiatalokat érintő, Kárpát-medencei szinten is fontos tevékenységeket.

Hangsúlyozta, a SZAKC tevékenységi körébe tartozik a Felvidék.ma internetes konzervatív –keresztény hírportál és a Felvidéki Magyarok internetes folyóirat megjelentetése.

Mint mondta, Felvidék.ma közösségépítő portál is, hiszen a nyitófelületén lehetőséget biztosítanak régiós portáloknak, illetve a regionális nyomtatásban megjelenő lapok számára is.

A publikációs és kiadói tevékenység felkarolása, továbbá tanfolyamok, szemináriumok, társadalmi és kulturális események szervezése, előadói és művelődési tevékenység kifejtése, felmérések és kutatások végzése is a társulás feladatai közé tartozik.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A társulás bekapcsolódik a Családlánc építésébe is, mely hálózat a családokkal és a gyerekkel foglalkozó civil szervezeteket tömöríti. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében pedig a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület segíti a hálózat munkáját. Ugyanakkor folytatódik a Civil Információs Centrumok közreműködéséről a civilek szolgálatában álló tanácsadás, civil információs napok megtartása.„Legfontosabb törekvésünk, hogy a múltat a jövővel össze tudjuk kapcsolni” – zárta beszámolóját Hideghéthy Andrea.

Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A SZAKC tevékenységéről szóló beszámolót követően a társulás gazdálkodását Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója foglalta össze, aki beszámolt a 2021. évi költségvetésről. Az ellenőrző bizottság beszámolójának jegyzőkönyvét Balogh Gábor ismertette. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A következő napirendi pont értelmében a SZAKC társuláshoz felvételt nyert két új tagszervezet: a Gömöri Ifjúsági Csoport – GICS (közismertebb nevén Tompa Központ) és a FeMaRo (Felvidéki Magyar Romák) Polgári Társulás. A két újabb szervezettel 27 fősre bővült a SZAKC tagszervezeteinek száma.

Balogh Gábor ellenőrző bizottság jegyzőkönyvét olvasta fel (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően Hideghéthy Andrea előterjesztése értelmében a SZAKC közgyűlése elfogadta, hogy a Pogány Erzsébetről elnevezett díjat nemcsak egyszeri alkalommal, de ezentúl minden évben Erzsébet-napkor, azaz november 19-én vagy az azt követő pénteki napon ünnepélyes és nyilvános keretek között adják át.

A SZAKC korábbi, Martoson tartott tanácsülésén meghatározottak szerint a Pogány Erzsébet-díjat adományozó Kuratórium összetétele a család mindenkori képviselője mellett az alábbi jogi személyek: a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség, az MKP platform, illetve a SZAKC.

Hideghéthy Andrea és Gubík László (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Pogány Erzsébet emlékére alapított díj emlékplakettjét Kutak Adrienn keramikusművész készítette, melyen szerepel Pogány Erzsébet arcképe és rá jellemző mondat: „… Együtt a közösségünkért!” A kuratórium javaslata alapján a díjazott emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap.

A díjra olyan személyeket lehet javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben példamutató tevékenységet folytatnak vagy folytattak és munkásságuk a Felvidékhez kapcsolódik.

„Háttéremberek kitüntetése ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig háttérembernek nevezte magát” – hangzott el a közgyűlésen.

A jelenlévők között Duray Miklós, a SZAKC tiszteletbeli elnöke (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)