Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért közgyűléséről

??????????

Időpont: 2021. november 19.

Helyszín: Komárom, Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Vár utca/Hradná 1

Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak – a jelenléti ív szerint.

A közgyűlést Gubík László, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet Szőke Éva jegyezte le, hitelesítők: Csémi Szilárd és Méry János.

Gubík László, a SZAKC elnöke üdvözölte a közgyűlés résztvevőit. Figyelmeztette a küldötteket a koronavírus-járvány által szükségeltetett maszkviselésről. Kijelölte a jegyzőkönyvírót és a két hitelesítőt. Ellenőrizte a közgyűlés határozatképességét. Szőke Éva jelentése alapján a 25 tagszervezet 75 küldöttéből 39 volt jelen, így a közgyűlés határozatképes volt.

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytatódott, melyet a küldöttek egyhangúlag elfogadtak:

 1. Beszámoló a tevékenységről (Hideghéthy Andrea)
 2. Beszámoló a gazdálkodásról, a 2022. évi költségvetés előterjesztése (Losonszky Margit)
 3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója (Balogh Gábor)
 4. Vita – a beszámolókkal kapcsolatos kérdések, szavazás
 5. Új tagszervezet felvétele
 6. Pogány Erzsébet díj előterjesztése, Hideghéthy Andrea, a kuratórium titkára
 7. Hozzászólások
 8. Határozatok elfogadása
 1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a SZAKC előző közgyűlésétől eltelt időszak tevékenységeiről. (Mellékletben a beszámoló).

 1. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról

A SZAKC gazdasági igazgatója, Losonszky Margit beszámolt az előző közgyűlés óta eltelt hónapok gazdasági tevékenységéről, előterjesztette a 2022.évi költségvetést (Mellékletben a beszámoló).

 1. Az Ellenőrző Bizottság jelentését Balogh Gábor ismertette

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2020 júniusától 2021 szeptemberéig tartó időszakban a gazdálkodásban nincsenek teljesítetlen pontok, az elszámolás hiánytalan. (Mellékletben a beszámoló)

 1. A beszámolók jóváhagyása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Gubík László ismertette és tette fel szavazásra. A Szövetség a Közös Célokért társulás az alábbi határozatokat fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyta:
– a társulás tevékenységéről szóló beszámolót,

– a társulás 2021 szeptember végéig szóló gazdálkodási jelentését, és a 2022. évi költségvetés előterjesztését,

– az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról.

 1. Új tagszervezet felvétele

Két új szervezet kérte felvételét a SZAKC tagszervezetei közé. Tevékenységüket Gubík László mutatta be, mivel képviselőik a koronavírus-járvány miatt nem tudtak megjelenni a közgyűlésen.

– a Gömöri Ifjúsági Csoport – GICS (közismertebb nevén Tompa Központ), vezetője Mag Fodor Enikő. A szervezet hagyományos rendezvényeket, adománygyűjtéseket, sportrendezvényeket, kvízesteket szerveznek, pályázatok írását végzik.

–  FeMaRo (Felvidéki Magyar Romák) Polgári Társulás, melynek elnöke Váradi Zsolt. Fő feladatuk a roma és nem roma magyar közösségek összefogása, a békés együttélés segítése.

A két új szervezet felvételet a SZAKC tagszervezetek soraiba Gubík László tette fel szavazásra: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Gömöri Ifjúsági Csoport és a FeMaRo Polgári Társulás felvételét. A két újabb szervezettel 27 fősre bővült a SZAKC tagszervezeteinek száma.

 1. Pogány Erzsébet díj előterjesztése

Hideghéthy Andrea, a kuratórium titkára terjesztette elő, a díjról a mellékletben található összefoglaló. Gubík László a szavazás előtt hozzáfűzte, hogy a SZAKC feladata lesz, hogy a Pogány Erzsébet-díj folytatódjon és minden évben megrendezésre kerüljön. Felkérte a tagszervezeteket, hogy segítsék a jelöltek keresését a továbbiakban is. A Pogány Erzsébet-díj előterjesztését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 1. Hozzászólások

Kopócs Tibor, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete több alkalommal felhívta a figyelmet a fiatal művészek nehéz helyzetére, valamint hogy a kortárs szellemi értékeinket hanyagoljuk. Pusztulásra vannak ítélve azok a művészeti alkotások, amelyeknek már sajnos nem él az alkotójuk. A Magyar Alkotó Művészek szeretnének egy olyan Galériát létrehozni, ahol a felvidéki kortárs magyar képzőművészek alkotásait tudnák elhelyezni.

Hideghéthy Andrea úgy gondolja, hogy a SZAKC társadalmi felelősségvállalása kapcsán fontos reagálnia Kopócs Tibor felvetéseire. Legfontosabbnak tartja, hogy az elhunyt művészek hagyatékának a gondozását lehetne közös célként megfogalmazni és esetleg egy munkabizottság által lehetne ezt a problémát prezentálni döntéshozók, múzeumok felé. Tehetséges fiatal művészeinket is meg kell szólítani ehhez a kezdeményezéshez.

Őry Péter – tájékoztatta a közgyűlést, hogy az MKP alapítója volt a SZAKC-nak, most mint a Szövetség jogutódja van a közgyűlésen, melynek elnöke Forró Krisztián.

 1. Határozatok elfogadása

A SZAKC közgyűlése újból egyhangúlag elfogadta:

– Hideghéthy Andrea beszámolóját a tevékenységről

– Losonszky Margit gazdasági beszámolóját valamint a 2022.évi költségvetés előterjesztését

– az Ellenőrző Bizottság jelentését

– a két új tagszervezet: Gömöri Ifjúsági Csoport és FeMaRo Polgári Társulás felvételét

– a Pogány Erzsébet-díj előterjesztését.

Jegyzőkönyv vezető : Szőke Éva

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csémi Szilárd

Méry János

Elnök:

Gubík László

Ügyvezető igazgató:

Hideghéthy Andrea

Gazdasági igazgató:

Losonszky Margit

Komárom, 2021. november 19.