A nemzeti kisebbségeket minden ország az alaptörvényében ismerje el!

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott megbeszélést folytatott Forró Krisztiánnal az MKP (Magyar Közösség Pártja), Sólymos László, a Híd (MOST-HÍD) és Mózes Szabolcs, az Összefogás elnökével, amelynek lényege a kisebbségi nyelvi, kulturális jogok megerősítése és kiszélesítése, valamint az egységes politikai érdekképviselet szükségszerűsége volt.

Mindannyian egyetértettek abban, hogy a közös politikai képviselet létrehozása elengedhetetlen feltétele a Szlovákiában élő magyarság érdekeinek érvényesítéséhez, identitásának megőrzéséhez, a felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásához, gyarapodásához.

Kijelentették, hogy a nemzeti kisebbségvédelem terén hangsúlyosan képviselni kell azon elveket, amelyek a nemzeti közösségek számára a kollektív jogokat biztosítják.

A pártok elnökei tájékoztatást adtak a népszámlálás tapasztalatairól, továbbá a Szövetség létrehozásának lépéseiről. Hangsúlyozták, hogy a felvidéki magyarság Szlovákia legnagyobb lélekszámú nemzetisége és rendkívüli hiányt jelent, hogy nincs egységes politikai képviselete a magyarság érdekeinek a törvényhozásban. A szlovák kormány, a szakmai szervezetek és a többségi társadalom által korábban tett ígéreteket be kell váltani a magyarság gazdasági, közösségi, kulturális és politikai fejlődésének biztosításához . Kijelentették, hogy a Szövetséget eszköznek tekintik ahhoz, hogy a Szlovákiában élő magyar közösség képviseletét új minőségi szintre emeljék, a biztonságos jövő érdekében.

Szili Katalin ismertette az Európa Tanács magyar elnökségének prioritásait, ezen belül is a nemzeti kisebbségvédelem területén zajló konferenciasorozat eddigi eredményeit, valamint az általunk megfogalmazott azon alapelveket, melyek elfogadása biztosítaná, hogy

a nemzeti kisebbségeket minden ország az alaptörvényében ismerje el államalkotó tényezőként, tegye lehetővé a kollektív jogok, az identitáshoz való jog biztosítását, fogadja el, hogy az állampolgárság elválhat a nemzethez tartozástól.

Ahhoz, hogy a felvidéki magyarság megmaradása biztosított legyen, olyan erős érdek-képviseletre van szükség, amely világos stratégiával és programmal biztosítja nem csak a közös tudást, hanem a megvalósításhoz szükséges lépéseket is.