Jegyzőkönyv a SZAKC 2021. évi tanácsüléséről

 

Résztvevők : a jelenléti ív szerint.

A 25 tagszervezetből 17 szervezetnek volt jelen a képviselője, így a tanácsülés határozatképes.

A tanácsülést Gubík László, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette. Bevezetőjében megemlékezett a koronavírus-járvány emberi veszteségeiről, melynek következtében számos személyiséggel lett szegényebb a felvidéki, és egyben a Kárpát-medencei magyarság. Ennek kapcsán egyperces néma csenddel emlékeztek az egybegyűltek  Rubovszky Andrásra, a Széchényi Társaság volt titkárára, valamint Kalita Gáborra, aki a Pozsonyi Magyar Galéria kurátora volt.

Gubík László ezután köszöntötte a 20 éves LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás elnökét Dániel Erzsébetet.

A tanácsülés napirendi pontjai:

 1. Beszámoló a SZAKC 2020. évi tevékenységéről és a tervekről
 2. Gazdasági beszámoló és a 2021. évi költségvetés ismertetése
 3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
 4. Határozat
 5. Egyéb: Közéletünk jelenlegi helyzete

Pogány Erzsébet-díj kapcsán a kuratóriumi tagok megválasztása

A tanácstagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

 1. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a szervezet 2020. évi tevékenységéről. (Beszámolója a mellékletben található)
 • Gubík László megköszönte a beszámolót, majd kiegészítette a következőkkel: három célt fogalmazott meg, mikor tavaly átvette a SZAKC elnöki tisztségét, az első az a keresztény-szociális társadalomépítő program, amelyet Esterházy Lujzáról neveztek el, a másik a népszámlálás, mert nincs most fontosabb ügye a felvidéki közösségnek, mint hogy mennyien leszünk és a harmadik pedig a fiatalok beépítése, fiatalítás az intézményrendszerekben.
 1. A gazdasági beszámolót és a 2021. évi költségvetést Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója ismertette. (Beszámolója a mellékletben található)
 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Dániel Erzsébet ismertette. (Beszámolója a mellékletben található)
 3. Határozat: a tanácstagok egyhangúlag elfogadták az 1.,2. és 3. pontban ismertetett beszámolókat.
 4. Egyéb:

Keszeg István, Martos község polgármestere, a Marthos Polgári Társulás elnöke beszámolt a településen zajló, pályázatokból megvalósuló beruházások jelenlegi állapotáról, melynek során kifejtette, a fejlesztések Martos községet gazdagítják. A járvány miatt idén a MARTFESZT kapui nem nyílnak meg. Gubík László kiegészítette, hogy a központi épületben ez az első rendezvény, tavaly szeptemberben volt a projekt bemutató, de a szezon végén még lehetnek rendezvények. A létesítmény hármas célt kíván betölteni: 1.rendezvényligetként kíván működni, 2. népfőiskola, 3. szabadidőközpont.

Pogány Erzsébet-díj

Duray Miklós ismertette, a Pogány Erzsébet emlékére alapított díj emlékplakettjét Kutak Adrienn keramikusművész készíti. Ezen szerepelni fog Pogány Erzsébet jelmondata is: együtt a közösségünkért. A díjra olyan személyeket lehet majd javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik a közösségépítésben és szervezésben tevékenykednek. Háttéremberek kitüntetése lenne ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig háttérembernek nevezte magát. Szeptemberben lesz meghirdetve a díj kiírása, kiosztására pedig Erzsébet-napon, november 19-én kerülne sor, pont ezen a napon jegyezték be 2001-ben szövetségünket. A Pogány Erzsébet-díj kapcsán a tanácsülés tagjai javaslatot tettek a kuratórium összetételére, mely 5-7 tagú. A család részéről özvegye, Pogány Tibor, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség részéről Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége részéről Mézes Rudolf, a Csemadok részéről Bárdos Gyula és a SZAKC részéről Hideghéthy Andrea lesznek a tagok. Javasolva volt továbbá, hogy az első alkalommal egy személy legyen jelölve a díjra, a továbbiakban maximum 3 személy. A kuratórium dönt majd ezekről a javaslatokról.

Közéleti vita:

Gubík László elmondta, hogy a felvidéki közéletet figyelve 3 gondolatban látná az itt jelenlévő legfontosabb felvidéki nagy társadalmi szervezeteknek, a politikumnak és a többi közéletet képviselő szervezeteknek a szerepét, felelősségét:

 • a közéletünk beindításában a COVID után,
 • a közbeszéd kultúráltabbá tételében,
 • politikai életünk rendezésében.

Kopócs Tibor, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének elnöke két dologra hívta fel a figyelmet:

 • nehezményezte, hogy Komáromban, a Duna Menti Múzeumban, Fábry Zoltánt bemutató kiállításon a panelokon a szövegek szlovákul voltak az első helyen feltüntetve,
 • felhívta a figyelmet, hogy felelősek vagyunk a felvidéki kortárs művészek értékeinek a hagyatékáért, olyan galériákat kellene teremteni, ahol ezeket az értékeket be tudjuk mutatni.

Dániel Erzsébet, LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás elnöke megköszönte a 20 éves szervezetük köszöntését.

 • egyetértett, hogy mindannyiunk dolga, hogy segítsünk az emléktáblák elhelyezésének megoldásában, a képzőművészek munkásságának bemutatásában, főleg helyi szinten nagy a felelősség,
 • szerinte az embereknek nincs hol elmondani a véleményüket, a párbeszéd volna a megoldás, melyeket fórumokon lehetne elmondani,
 • Esterházy év kapcsán, vándorkiállítás indul szeptember 1-én Párkányban.

Knirs Imre, Egy jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke elmondta, hogy nehézségekbe ütköztek három emlékmű elhelyezésénél:

 • Esterházy János emlékmű elhelyezése, melyre a mai napig nincs engedély,
 • Petőfi szobor felállítása Komáromban a Petőfi utcában,
 • Kossuth szobor elhelyezése Komáromban, a Kossuth téren nem sikerült, csak a Bátorkeszin az iskolánál.
 • segítséget kérnek Hunyadi János mellszobrának elhelyezéséhez Komáromban.

Bárdos Gyula, a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szervezet elnöke az összefogást hangsúlyozta, mert ha nem közösen végezzük a dolgainkat, akkor nincs segítség, a közösséget kell normális közösséggé tenni, amely tudja miért magyar és mit kell ezért tenni. Úgy kell összefogni, hogy a közösségnek legyen egy jó csapata, a fontos dolgokon kell közös nevezőre jutni.

Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke reagálva az előtte hallotakra elmondta, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy a felvidéki magyarság egységes legyen, hogy egységes közös képviselete legyen közösségünknek. Mert ha hagyjuk, hogy megosszanak bennünket, az pontosan azt eredményezi, hogy viták legyenek közöttünk. Próbáljuk ne csak a kritikát megmondani, de a módját is, hogyan azt megváltoztatni.

Bejelentette, hogy a Pro Probitate – Helytállásért díjat Duray Miklós kapja meg június 18-án Szent Péteren.

Zárszóként Gubík László azt mondta, hogy ne a sérelmek közössége legyünk, hanem az alkotók közössége, a szövetségekben gondolkodás, a szövetségek építése legyen az irány.

Martos, 2021.június 11.

Jegyzőkönyvvezető: Szőke Éva