Pályázati felhívás dokumentáció elkészítésére

Pályázati kiírás célja

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarok jogvédelmének erősítéséhez, a külhoni magyarokat magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelmek elleni hatékony fellépéshez, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorításához. Az Intézet törekszik e feladatok ellátásának elősegítéséhez dokumentálni a jogsértéseket, a vonatkozó hatósági és bírósági eljárásokat, minden ezzel kapcsolatos eseményt. E pályázat keretében támogatásra kerülhetnek továbbá specifikus kutatások és eredményeik bemutatása, jogi tájékoztató anyagok, fordítások,szótárak stb.

Pályázók köre

Dokumentációs tevékenységre nyújtott támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, kisebbségvédelemmel foglalkozó szakemberek, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a 2021 év során folyamatosan lehet, a pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni.

Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

  • A pályázatot a Pályázati adatlap és az alább ismertetett szükséges dokumentumok elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre történő elküldésével lehet benyújtani.
  • A pályázat elbírálásának feltétele a Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése (Times New Roman, 12-es betűmérettel)
  • Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézethez, úgy kérik, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat.
  • Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, úgy kérik, hogy civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
  • További feltétel rendelkezésre álló bankszámla megléte:
  • forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
  • saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
  • saját államukban forintalapú bankszámlaszám

További információk és az Adatlap az alábbi linken találhatók

https://www.kji.hu/palyazati-felhivas-dokumentacio-elkeszitesere/