Pályázati felhívás állandó jogsegélyszolgálati tevékenységre 2021. tárgyévben

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2021. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Pályázók köre

A jogsegélyszolgálatba sikeres pályázat útján kapcsolódhatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, jogtanácsosok, akik, illetve amelyek hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához.

Pályázat benyújtásának határideje

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet. A pályázatot a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma mindig a benyújtást követő legközelebbi ülésén tudja leghamarabb elbírálni.

Pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei

  • A pályázatot a Pályázati adatlap és az alább ismertetett szükséges dokumentumok elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre történő elküldésével lehet benyújtani.
  • Amennyiben korábban még nem nyújtott be pályázatot, civil szervezet esetén küldje be a szervezet létét igazoló dokumentumok másolatát eredeti nyelven, ügyvédek esetén a kamarai tagság létét igazoló dokumentum másolatát eredeti nyelven.
  • További feltétel rendelkezésre álló bankszámla megléte:
  • forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
  • saját államukban euróalapú vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
  • saját államukban forintalapú bankszámlaszám

Az Adatlap és a pályázattal kapcsolatos információ az alábbi linken található:

https://www.kji.hu/palyazati-felhivas-allando-jogsegelyszolgalati-tevekenysegre/