Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2020. évi közgyűléséről

Jegyzőkönyv

 

Időpont: 2020. június 27.

Helyszín: Léva, Reviczky Ház, Hovéd utca/Vojenská 28.

Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak, vendégek – a jelenléti ív szerint.

A közgyűlést Duray Miklós, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet Csémi Szilárd és Pallag György hitelesíti.

Duray Miklós, a SZAKC elnöke üdvözölte a közgyűlés résztvevőit, valamint ellenőrizte, hogy a 24 tagszervezet 46 küldöttjével a közgyűlés határozatképes. A közgyűlésre a következő szervezetek nem delegáltak küldötteket: Rákóczi Baráti Köre Királyhelmec, Cservenka Alapítvány Hidaskürt, Pro Kalondiensis Polgári Társulás Kalonda, Boráros Színház polgári társulás Komárom, Rovás polgári társulás Kassa, Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért Prága.

A közgyűlés 1 perc főhajtással Tóth Klára emlékének tisztelgett.

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytatódott, melyet a küldöttek egyhangúlag elfogadtak:

 1. Beszámoló a tevékenységről (Hideghéthy Andrea)
 2. Beszámoló a gazdálkodásról (Losonszky Margit)
 3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója (Balogh Gábor)
 4. Új tagszervezet felvétele
 5. Alapszabály módosítás
 6. Tisztújítás – elnökválasztás, az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása

 

 1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a SZAKC előző közgyűlésétől eltelt időszak tevékenységeiről. (Mellékletben a beszámoló).

 1. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról

A SZAKC gazdasági igazgatója, Losonszky Margit beszámolt az előző közgyűlés óta eltelt hónapok gazdasági tevékenységéről. (Mellékletben a beszámoló).

 1. Az Ellenőrző Bizottság jelentését Balogh Gábor ismertette

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2019 decembertől 2020. Májusig tartó időszakban a gazdálkodásban nincsenek teljesítetlen pontok, az elszámolás hiánytalan. (Mellékletben a beszámoló)

A beszámolók jóváhagyása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Duray Miklós ismertette és tette fel szavazásra. A Szövetség a Közös Célokért társulás az alábbi határozatokat fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyta:
a társulás tevékenységéről szóló beszámolót,

a társulás 2019 évi, valamint 2020 május végéig szóló gazdálkodási jelentését,

az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról.

 1. Új tagszervezet felvétele

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége kérte a tagfelvételét a SZAKC-ba.

Iván Tamás, az SzMVSz elnöke bemutatta a szövetséget. 2016-ban alakultak, mára mintegy hétszáz tagjuk van Felvidék-szerte. A céljaik között szerepel a fiatal vállalkozók segítése, tapasztalatcsere, ingyenes tanácsadás, kölcsönös ismerkedés. Rendezvényeik heti, havi rendszerességgel vannak. A mentorprogram során személyes konzultációk keretében valósul meg a vállalkozó fejlesztése. A kölcsönösség alapján számíthat egymásra a két szervezet.

Az új szervezet felvételet a SZAKC tagszervezetek soraiba Duray Miklás tette fel szavazásra: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetség tagfelvételét, így a SZAKC a továbbiakban 25 tagszervezettel dolgozik és a szavazás további részében 49 küldöttel folytatódott a szavazás.

 1. Alapszabály módosítás

A SZAKC Alapszabályának pontosítására és módosítására nyújtott be javaslatot Duray Miklós és Gubík László, melyet a 24 tagszervezet vezetői elektronikus formában megkaptak véleményezésre. Három főbb változás szerepel az Alapszabály módosításában:

 1. Cikkelyben, mely az Ellenőrző Bizottsági tagokra vonatkozik, a megválasztásuk módját Balogh Gábor javaslata alapján a közgyűlés feladatköreibe lett beépítve.
 2. Cikkelyben az Elnökség kifejezés Tanács kifejezésre változott.
 3. A legfontosabb módosítás, mellyel az Alapszabály bővül egy cikkellyel, a tiszteletbeli elnök személyére vonatkozik. Az Alapszabály -módosítás javaslatának megszavazása után ez a személy Duray Miklós, leköszönő elnök lenne.

A további változtatások csak a szövegértelmezés szempontjából kerültek módosításra. Az elnökségi ülésen javaslat érkezett az Alapszabály módosításában, hogy a szövetség nem az évente, hanem a négyévente megrendezett közgyűlések alkalmával tartson tisztújjítást. Továbbá javaslat érkezett arra, hogy közgyűlési határozatban kerüljön rögzítésre, hogy az Ellenőrző Bizottság három fővel dolgozzon és két póttagot válasszon a közgyűlés.

Mézes Rudolf javasolta – a VIII. Cikkely 5. pontja, amely a Tanács ülésével kapcsolatos, hogy szükség esetén a tagszervezetek tagjainak egyharmadával is határozatképes legyen.

Balogh Gábor javasolta –  a Tanács javasolhat minden évben is tisztújítást.

Az Alapszabály módosítását már a 25 tagszervezetből a 19 jelenlévő tagszervezet vezetői elfogadták.

Duray Miklós megköszönve az eddigi bizalmat, a közgyűlésen lemondott elnöki tisztségéről. Helyette Gubík Lászlót javasolta a SZAKC elnökének.

Gubík László beszédében kifejtette: három pillérre épít leendő elnökként. Ezek egyike az örökség. A keresztény szociális program kiépítésének nagy szerep jut a jövőben is. Helyi identitásra épülő program megvalósítása szintén szerepel a tervek között. A leendő társadalmi program az Esterházy Lujza-program nevet kapná, Esterházy János nővére tiszteletére.

A tevékenység hatásfokának növelésére ugyancsak törekszik. Ennek jegyében az Esterházy Akadémia, a VIA NOVA és a SZAKC közös intézményesítési ernyőszervezetté alakulna.

Gubík László személyét a SZAKC elnöki posztjára a közgyűlés az alapszabály értelmében a 25 tagszervezetből a 19 jelenlévő tagszervezet vezetői elfogadták.

Alelnökök személyére ismét Mézes Rudolf és Ladányi Lajos lett javasolva.

A 25 tagszervezetből a megjelent 19 tagszervezet vezetői egyhangúlag megszavazták a két alelnököt.

Ellenőrző Bizottság három tagból és két póttagból áll Balogh Gábor javaslatára, személy szerint:

 1. Balogh Gábor
 2. Kálai Noémi
 3. Dániel Erzsébet
 4. Sátor Zoltán
 5. Scheffer Frigyes

A 25 tagszervezetből a megjelent 19 tagszervezet vezetői egyhangúlag megszavazták az  ellenőrző bizottsági tagokat.

Igazgatók:

 1. Hideghéthy Andrea, ügyvezető igazgató
 2. Losonszky Margit, gazdasági igazgató

Az igazgatók személyéről a háromtagú elnökség döntött egyhangú szavazással.

Tiszteletbeli elnök: Duray Miklós

A 25 tagszervezetből a megjelent19 tagszervezet vezetői egyhangúlag megszavazták a tiszteletbeli elnök személyét.

A SZAKC közgyűlésének II. része az alábbi javasolt program szerint folytatódott:

Hozzászólások

Cserháti László, a budapesti Széchényi Társaság elnöke ígéretet tett, hogy a jövőben is biztosítják a SZAKC-cal az együttműködést.

Kopócs Tibor , a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete felhívta a figyelmet a fiatal művészek nehéz helyzetére, valamint felkérte a szervezetek tagjait kiállításaik megtekintésére, támogatására.

Végezetül Duray Miklós kiemelte a következő népszámlálás fontosságát.

Az előző két népszámlálás során mintegy százezerrel csökkent magyar közösségünk létszáma. A tagszervezeteink tevékenységébe is be kell kalkulálni a következő népszámlálásra való felkészülést. Internetes párbeszédet kellene indítani róla, megkeresni azokat a kérdéscsoportokat, mellyel az emberek felé lehet közelíteni.

Pogány Erzsébet emlékdíj tervezetének az ismertetése

Hideghéthy Andrea kifejtette: díjat szeretnének alapítani, emlékplakettet terveztetni Pogány Erzsébet emlékére és tiszteletére. Még a tavaly novemberi párkányi közgyűlésen, a Pogány Erzsébet -emlékkönyv bemutatásakor fogalmazódott meg az emlékdíj alapításának gondolata.

A díjra olyan személyeket lehet majd javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik közösségépítésben és szervezésben tevékenykednek.

Háttéremberek kitüntetése lenne ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig háttérembernek nevezte magát. A SZAKC Tanácsa, korábbi elnöksége és a héttagú kuratórium döntene majd a javaslatok alapján a díj odaítéléséről.

A tervezett emlékdíjat Pogány Erzsébet halálának évfordulóján, május első felében adnák át. A díj várhatóan kerámia- vagy bronzplakett lenne.

Oriskó Norbert: A természet vadvirága című könyvének bemutatója. A kötetet bemutatta Duray Miklós

Oriskó Norbert Petőfi-rajongóként és informatikusként kezdte a magyar költő életét kutatni. Többek között a hazaszeretet fontosságáról és a természetről, a felvidéki kötődésekről szól a kiadvány.

Határozatok elfogadása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Gubík László, a SZAKC elnöke ismertette és tette fel szavazásra. A 25 tagszervezet 3 küldöttéből, vagyis 75 küldöttből 48 küldött volt jelen, így a SZAKC közgyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2020. június 27-ei közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyta
1. A társulás tevékenységéről szóló beszámolót

 1. A társulás 2019 évi gazdálkodásáról szóló jelentést
 2. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról
 3. Az alapszabály módosítását
 4. Az új tagszervezet felvételére vonatkozó javaslatot.

Megválasztották:

Gubík Lászlót, a SZAKC elnökének

Mézes Rudolfot és Ladányi Lajost alelnököknek

A három tagból és két póttagból álló ellenőrző bizottsági tagokat:

 1. Balogh Gábor
 2. Kálai Noémi
 3. Dániel Erzsébet
 4. Sátor Zoltán
 5. Scheffer Frigyes

Hideghéthy Andreát, a SZAKC ügyvezető igazgatójának

Losonszky Margitot, a SZAKC gazdasági igazgatójának

Duray Miklóst, a SZAKC tiszteletbeli tagjának

A közgyűlés után a Metropol – ART – Válogatás a Pozsonyi Magyar Galéria gyűjteményéből című kiállítást Bese Bernadett olvasta fel. A Pozsonyi Magyar Galéria eddig több mint száz kiállítást rendezett.

Jegyzőkönyv vezető : Szőke Éva

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csémi Szilárd

Pallag György

Elnök:

Gubík László

Tiszteletbeli elnök:

Duray Miklós

Ügyvezető igazgató:

Hideghéthy Andrea

Gazdasági igazgató:

Losonszky Margit

Léva, 2020. június 27.