Jegyzőkönyv a SZAKC 2020. évi elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv
 1. június 27-én 9.45 órától, Léva, Reviczky Háza, Honvéd utca/vojenská 28.

Résztvevők : a jelenléti ív szerint

Az elnökségi ülést Duray Miklós elnök nyitotta meg és vezette. Köszöntötte a tanácskozáson résztvevő civil szervezetek, polgári társulások képviselőit. Az előző ülésre Martoson került sor 2019. július 4- én.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

 1. SZAKC Alapszabály módosításának előterjesztése
 2. Az elnöki tisztség átadásának felvezetése
 3. Pogány Erzsébet-díj tervezetének előterjesztése, a kuratórium tagjainak jelölése
 4. Egyéb
 5. Határozat

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

 1. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója ismertette az Alapszabály módosítására tett szükséges javaslatokat:

A SZAKC Alapszabályának pontosítására és módosítására nyújtott be javaslatot a 24 tagszervezet vezetői elektronikus formában megkapták véleményezésre. Három főbb változás szerepel az Alapszabály módosításában:

 1. Cikkelyben, mely az Ellenőrző Bizottsági tagokra vonatkozik, a megválasztásuk módját Balogh Gábor javaslata alapján a közgyűlés feladatköreibe lett beépítve.
 2. Cikkelyben az Elnökség kifejezés Tanács kifejezésre változott.
 3. A legfontosabb módosítás, mellyel az Alapszabály bővül egy cikkellyel, a tiszteletbeli elnök személyére vonatkozik. Az Alapszabály -módosítás javaslatának megszavazása után ez a személy Duray Miklós, leköszönő elnök lenne.

A további változtatások csak a szövegértelmezés szempontjából kerültek módosításra. Az elnökségi ülésen javaslat érkezett az Alapszabály módosításában, hogy a szövetség nem az évente, hanem a négyévente megrendezett közgyűlések alkalmával tartson tisztújjítást. Továbbá javaslat érkezett arra, hogy közgyűlési határozatban kerüljön rögzítésre, hogy az Ellenőrző Bizottság három fővel dolgozzon és két póttagot válasszon a közgyűlés.

Mézes Rudolf javasolta – a VIII. Cikkely 5. pontja, amely a Tanács ülésével kapcsolatos, hogy szükség esetén a tagszervezetek tagjainak egyharmadával is határozatképes legyen.

Balogh Gábor javasolta –  a Tanács javasolhat minden évben is tisztújítást.

 1. Duray Miklós megköszönte az eddigi bizalmat, és lemondott elnöki tisztségéről. Helyette Gubík Lászlót javasolta a SZAKC elnökének.
 2. Pogány Erzsébet emlékdíj tervezetének az ismertetése

Hideghéthy Andrea ismertette: díjat szeretnének alapítani, emlékplakettet terveztetni Pogány Erzsébet emlékére és tiszteletére. Még a tavaly novemberi párkányi közgyűlésen, a Pogány Erzsébet -emlékkönyv bemutatásakor fogalmazódott meg az emlékdíj alapításának gondolata.

A díjra olyan személyeket lehet majd javasolni, akik legalább tíz éve részt vesznek a civil életben, akik közösségépítésben és szervezésben tevékenykednek.

Háttéremberek kitüntetése lenne ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is mindig háttérembernek nevezte magát. A SZAKC Tanácsa, korábbi elnöksége és a héttagú kuratórium döntene majd a javaslatok alapján a díj odaítéléséről.

 1. Új tagszervezet felvétele:

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége kérte a tagfelvételét a SZAKC-ba.

2016-ban alakultak, mára mintegy hétszáz tagjuk van Felvidék-szerte. A céljaik között szerepel a fiatal vállalkozók segítése, tapasztalatcsere, ingyenes tanácsadás, kölcsönös ismerkedés. Rendezvényeik heti, havi rendszerességgel vannak. A mentorprogram során személyes konzultációk keretében valósul meg a vállalkozó fejlesztése. A kölcsönösség alapján számíthat egymásra a két szervezet.

 1. Balogh Gábor az Ellenőrző bizottság tagja ismertette, hogy a SZAKC 2019 évi gazdasági kimutatása időben el lett küldve.
 2. Határozatok elfogadása:
 • egyetértettek-e azzal, hogy a közgyűlés szavazása nyílt szavazással legyen
 • az Alapszabály módosításával
 • az új tagszervezet felvételével

Duray Miklós elnök lezárta a SZAKC Léván megtartott elnökségi ülését.

Jegyzőkönyvvezető: Szőke Éva

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Hideghéthy Andrea és Losonszky Margit