Kilencezer kézfogás a Kárpát-medencében a magyar iskolaválasztásért

Lassan végéhez ér a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja, mely az idei évben is bejárta a Kárpát-hazát. A program mögött széleskörű társadalmi összefogás áll, félezer magyarországi önkormányzat, magánszemélyek, közéleti személyiségek és alapítványok támogatásával.

A 2019/20-as tanév kezdetét követően 9 ezer külhoni iskolakezdőt köszöntött a Rákóczi Szövetség, kifejezve szüleiknek elismerését és köszönetét a magyar iskolaválasztásért. Szeptembertől kezdődően 400 helyszínen adták át az iskolakezdőknek az anyaországi társadalom összefogását és megbecsülését jelképező ösztöndíjat.

A program érintette a teljes Felvidék 3 600 iskolakezdőjét, Kárpátalján közel 2 000, a Vajdaságban és Horvátországban mintegy 1 400 diákot, Erdélyben és a Partiumban több mint 1 800 iskolakezdőt, valamint 200 magyar oktatásban részesülő moldvai csángó gyermeket.

A Párkány és Vidéke Célalap területén lévő kilenc magyar iskolába november 20-án érkezett el a program, amikor öt helyszínen 160 elsős kisdiák részesült a Rákóczi Szövetség által szervezett támogatásban, huszonnyolccal több, mint tavaly.

A rendezvénysorozat Ipolyszalkán, a Turczel Lajos Alapiskolában vette kezdetét, ahol tíz elsős kisdiák részesült támogatásban. A párkányi Ady Endre Alapiskolában kilencvenhárom ösztöndíjat adtak át, párkányinánai és kéméndi iskolások részére. Muzslán, az Endrődy János Alapiskolában huszonegy elsős kisdiák, míg a köbölkúti Stampay János Alapiskolában tizennégy köbölkúti és négy kisújfalusi elsős kisdiák köszöntötte az ünnepséget. Az ösztöndíjátadási program utolsó állomása a párkányi régióban, a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában várta a vendégeket. Tizenhat szőgyéni és két kéméndi elsős gyermek és szülei vettek részt az ünnepségen.

Tata alpolgármestere, Rigó Balázs kézfogása a magyar iskolaválasztásért (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába írató családoknak.

Ebből az alkalomból érkezett a szőgyéni ünnepségre a tatai önkormányzat képviseletében Rigó Balázs alpolgármester és Osgyáni Zsuzsanna külkapcsolatokért felelős munkatárs, Szőgyén díszpolgára.

2019-ben éppen tizedik alkalommal nyújtott támogatást a testvérváros, a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjához. Ez a támogatás Tata önkormányzata részéről minden évben akkora, hogy a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola elsősei közül mindenki részesülhet belőle. Az elmúlt évek alatt ily módon 157 kisdiák részesült a testvérvárosi támogatásban.

A Párkány és Vidéke Célalap iskoláiban a Rákóczi Szövetség képviseletében Nagy Domonkos István szervezetfejlesztési és informatikai igazgató volt jelen. A helyszíneken ismertette a szövetség azon törekvéseit, melyeket a magyar családok, a gyermekek és a fiatalok érdekében valósítanak meg az elszakított országrészeken. Munkatársai Szenczi Borbála igazgatóhelyettes és Szelecki Mónika szervező voltak. Az elsős tanulók minden helyszínen rövid műsorral köszöntötték a vendégeket, majd a szülők a támogatási szerződés aláírásával átvették a szövetség képviselőitől és az adományozóktól a 10 ezer forint összegű ösztöndíjat.

A szőgyéni ünnepségen Méri Szabolcs polgármester és Farkas Iván megyei képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Rigó Balázs tatai alpolgármester a nemzeti összetartozás szellemében szólt a gyerekekhez és szüleikhez. Szarka Andrea tanintézmény-vezető köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek és Tata önkormányzatának a támogatásért és köszönetét nyilvánította ki a szülőknek, amiért magyar iskolát választottak gyermekük részére.

„Köszönjük, hogy önök szeptemberben a mi iskolánk mellett döntöttek. Tették ezt meggyőződésből, igazi felvidékiként. Ugyanis a szülők kezében van a magyar iskola jövője. Örülünk, hogy velünk együtt kulcsfontosságúnak tartják, hogy a felnövekvő nemzedék az anyanyelvén ismerkedjen meg a világgal, az anyanyelvén tanuljon meg gondolkodni. Kányádi Sándor ezt írta: „Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv.” Batyu, melyet őseink hoztak magukkal, s mi visszük tovább. A bot, amire támaszkodhatunk, és amivel védekezni is lehet. Ez az anyanyelv” – mondta Szarka Andrea igazgató.

December közepéig mindenhol célba ér az anyaországi széleskörű támogatás, az iskolaválasztási program. Jelenleg a Vajdaság magyar iskoláiban folynak az ösztöndíjátadások. A Felvidéken az utolsó állomás december 13-án, Léván lesz, a Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában.