Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2019. évi közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért közgyűléséről

Időpont: 2019. november 10.

Helyszín: Párkány, a Thermal Welness Hotel Vadas konferencia terme (Vadasnál 2, Párkány /  Pri Vadaši 2, Štúrovo)

Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak, vendégek – a jelenléti ív szerint.

A közgyűlést Duray Miklós, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet Dániel Erzsébet és Pásztor Csaba hitelesíti.

Duray Miklós, a SZAKC elnöke megnyitó beszédében áttekintette a társulás 2001-es megalakulásának fő mozzanatait. Elmondta, hogy a cél az volt, hogy a státusztörvényt meg lehessen valósítani Szlovákiában, tehát szervezhessék a Magyar igazolványokat, az oktatási-nevelési támogatást, tanácsadásokat stb. Rábeszélték a Csemadokot, az MKP-t, a Szülők szövetségét, a Pedagógus szövetséget és a Cserkészszövetséget, és ez az öt országos szervezet létrehozta a SZAKC-ot. Ennek pedig az volt az oka, hogy az MKP igaz részt vett a megalakításban, de egy lobbi csoportja meg akarta akadályozni, hogy Szlovákiában a státusztörvényt meg lehessen valósítani. Bíróságra is adták a SZAKC-ot, két éven keresztül tartott a pereskedés, míg végül is győzött a józanész, a bírónő belátta, hogy ilyen vádak alapján nem lehet pert indítani. Viszont ez idő alatt, tehát két költségvetési év alatt, oktatási-nevelési támogatás a Felvidékre nem érkezett. Továbbá azt is sikerült elérniük, hogy az oktatási-nevelési támogatás szétosztását ne a SZAKC ellenőrizze, hanem arra létrehoztak egy külön társaságot, amely az egész oktatási-nevelési támogatás összegéből először 8 majd később 6 %-ot valamilyen módon leírt. Ennek a támogatásnak a felülvizsgálását a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban Duray Miklós meg tudta nézni. A gimnáziumban ezt úgy osztották szét, hogy abból senkinek egy fillér haszna sem volt. Viszont voltak iskolák, ahol autó alkatrészeket vásároltak belőle az igazgatók. Ezt azért tartotta szükségesnek így elmondani, hogy tudatosítsuk, a SZAKC-nak nem csupán olyan társadalmi feladatai vannak, mint amilyeneket ma teljesít, hanem volt egy olyan korszak is, amikor ilyen védelmi feladatokat kellett ellátnia. A 2002-es magyarországi kormányváltás után a SZAKC-nak a léte veszélyben volt, olyan minimálisra csökkentették a támogatást, 2004-ben 35 millió forintot kapott. Mindennek ellenére talpon tudott maradni a társulás, rengeteg együttműködési struktúrában lévő feladatot lát el. 2019-ben egy új helyzetbe érkezett a SZAKC és a tagszervezetei, valamint az egész felvidéki magyarság, paradigmaváltásra van szükség, a társadalom újraegységesítéséről van szó, mint 1998-ban, az akkori magyar pártok egyesültek. Nemcsak a politikai pártok, hanem minden civil szervezet felelős abban, hogy ez az egyesülés a lehető legnagyobb mértékben bekövetkezzen. Azok a bűnösök, akik szétverték az egységet. Egy nagy feladat áll előttünk, amely jövő év február 29-vel nem szűnik meg, csak akkor fog csúcsosodni, hogy segítsük a felvidéki magyar társadalmat abban, hogy létrehozza azt a politikai magyar tömböt, és azt a magyar politikai képviseletet, amely nélkül lehet, hogy a közéletünk szétesése fel fog gyorsulni.

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytatódott:

 1. Beszámoló a tevékenységről (Hideghéthy Andrea)
 2. Beszámoló a gazdálkodásról (Losonszky Margit)
 3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója (Balogh Gábor)
 4. 2020 évi költségvetés előterjesztése – (Losonszky Margit)
 5. A beszámolók, javaslatok jóváhagyása
 6. Vita
 7. A 70 éves Csemadok köszöntése

A közgyűlés programpontjainak ismertetése után egyhangúlag, kézfelemeléssel szavaztak és fogadták el a közgyűlés tagjai.

 1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a SZAKC előző közgyűléstől eltelt időszak tevékenységeiről és a legújabb feladatokról. (Mellékletben a beszámoló).

 1. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról

A SZAKC gazdasági igazgatója, Losonszky Margit beszámolt a 2019 év gazdálkodásáról (Mellékletben a beszámoló).

 1. Az Ellenőrző Bizottság jelentését Balogh Gábor ismertette

Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2019 évi gazdálkodásban nincsenek teljesítetlen pontok, az elszámolás hiánytalan. (Mellékletben a beszámoló)

 1. 2020 évi költségvetés előterjesztése

A SZAKC gazdasági igazgatója, Losonszky Margit előterjesztette a 2020 évi költségvetést (Mellékletben a beszámoló).

 1. A beszámolók, javaslatok jóváhagyása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Duray Miklós, a SZAKC elnöke ismertette és tette fel szavazásra. A 24 tagszervezet 3 küldöttéből, vagyis 72 küldöttből 43 küldött volt jelen, így a SZAKC közgyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2019. november 10-ei közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyta
1. A társulás tevékenységéről szóló beszámolót

 1. A társulás 2019 évi gazdálkodásáról szóló jelentést
 2. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról
 3. 2020 évi költségvetést
 1. A hozzászólások:

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke válaszolt Duray Miklós bevezető gondolataira. Megköszönte a SZAKC-nak a tevékenységét, hogy Pogány Erzsébet halála után is talpon tudott maradni. Kiemelte: tudjunk közösségben gondolkodni, így visszakerülhetünk oda, ahová a felvidéki magyar közösség tartozik.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke felszólalásában a társulással való remek együttműködést köszönte meg, mely több pályázat és program során valósult meg az elmúlt időszakban.

Szigeti László az MKP küldötte, megköszönte a SZAKC tevékenységét, a felvidéki magyar közösség érdekében nyújtott segítségét.

Pallag György pedig a komáromi Kárpátia Sportegyesület nevében szólalt fel. Felhívta a figyelmet Vas Albert regénye nyomán készült Poór István filmjének vetítésére, melynek címe „A Funtineli boszorkány”.

 1. A 70 éves Csemadok köszöntése

Duray Miklós köszöntötte a SZAKC egyik alapító szervezetének, a Csemadoknak 70 éves fennállását, melynek jelenlegi országos elnöke Bárdos Gyula.

Nem olyan régen Esztergomban, a Bazilika melletti díszteremben Duray Miklós méltatta a Csemadokot 70 éves fennállása alkalmából, mivel Szent István díjban részesült. Annak ellenére, hogy a Csemadokot 1949-ben párthatározattal hozták létre a kommunista párt határozatával, képes volt arra, hogy egy olyan szervezetté váljon, amely meg tudja fogalmazni a társadalmi és politikai változásokhoz és a felvidéki magyarság megmaradásához szükséges javaslatokat és annak érdekében tud tenni is, hogy ez megvalósuljon. Kiemelte, hogy 1968-ban egyszerre kivirágozott a felvidéki magyarság, ez a Csemadok nélkül nem lett volna lehetséges.

A Csemadoknak ez a 70 éve, pontosabban a 40 éve a kommunizmusban és a mostani 30 év nélkül, nem tudtuk volna megtartani a felvidéki magyar közösséget közösségként. Széthullottunk volna. Nagyon fontos, hogy amikor bekövetkezett a rendszerváltás, akkor a Csemadok is tudott váltani. Átalakult egy nagyon jól működő civil szervezetté. Elsősorban kulturális, de ma egy sokrétű tevékenységet folytató szervezetté. Egyetlen egy közép-kelet európai országban sincs olyan múltú szervezet, mint a Csemadok. Egyetlen egy magyar közösségben sincs még egy olyan szervezet, mint a Csemadok. Sem Magyarországon, sem Erdélyben, sem Délvidéken, sem Kárpátalján, csak a Felvidéken. Ez a 70 éves létezés, azt jelenti, hogy tudtunk közösségben gondolkozni. Ez tulajdonképpen a Csemadoknak a legnagyobb érdeme.

A Szövetség a Közös Célokért társulás közgyűlését követően Pogány Erzsébet emlékkönyvének bemutatása következett.

Jegyzőkönyv vezető : Szőke Éva

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dániel Erzsébet

Pásztor Csaba

Elnök:

Duray Miklós

Ügyvezető igazgató:

Hideghéthy Andrea

Gazdasági igazgató:

Losonszky Margit

 

Párkány, 2019. november 10.