Jegyzőkönyv a SZAKC 2019. évi elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv

A Szövetség a Közös Célokért elnökségi tagjai 2019. július 4-én Martoson, az Esterházy Akadémia épületében tartották meg elnökségi ülésüket.

1. Elnöki köszöntő

Duray Miklós, a SZAKC elnöke köszöntötte az elnökségi tagokat. Három okból lett összehívva az elnökség: az Alapszabály értelmében félévente egyszer kell összehívni, másik ok, hogy van miről beszélni és harmadik ok a Martosi Szabadegyetem rendezvényein való részvétel. A program a következő:

2. Beszámoló a SZAKC 2019 évi tevékenységéről és terveiről

3. Gazdasági beszámoló és a 2019 évi költségvetés-tervezet előterjesztése

4. Ellenőrző bizottság beszámolója

5. Határozat

6. Egyéb

A Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt eddigi megvalósult részeredményeinek a bemutatása – Finta Gergely és Ollé Katalin, a SZAKC munkatársai. A projekt  nemzetközi  együttműködő partnerei a Herman  Ottó  Intézet,  a  Szövetség  a Közös  Célokért  társulás,  a  Hargita  Megyéért  Egyesület valamint  az  Interregio  Fórum  Egyesület.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszámolt a társulás széleskörű tevékenységéről:
A SZAKC kiemelt hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek kihasználására, sikeres pályázatot adott be: Nagyszombat megyéhez, Dunaszerdahely város önkormányzatához, a KCSSZ-hez, a Széchenyi Társasággal az NKA-hoz, a KJI-hez, a BGA-hoz a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefon szolgálat fejlesztésére, a PADE-hoz Kárpát-medencei Szakmai Konferencia megvalósítására, melyet 2019. november 9-10 között szervez a társulás Párkányban a soron következő közgyűléssel összekötve. Az Alapítvány a Közjóért-hoz benyújtott pályázattal Pogány Erzsébet emlékkötetét pályázta meg a szövetség, melyet a közgyűlésen szeretnének bemutatni. A szlovákiai pályázatok részéről a KultMinor-nál a Felvidék Ma fejlesztésére kapott a társulás támogatást. A Civil Összefogás Fórummal egy új együttműködést alakított ki a SZAKC, melynek keretében információkkal töltik fel a civilek.hu oldalt, illetve Civil Akadémia elnevezésű előadást szervez a szövetség a Felvidéken. A KJI-val az együttműködés nem új keletű, ám az állandó jogsegély szolgálat szakmai tanácsadó feladatát 2019 májusától Dr. Baranyay Zsolt látja el.

Az elért eredmények közül négyet emelt ki:

  • A Magyar igazolvány kérelmek feldolgozása: 1 év alatt ezerrel több ügyfél fordult meg az irodákban.
  • A FLET: 2019 márciusától a SZAKC koordinálásával 11 önkéntes állt szolgálatban itt a Felvidéken. A szolgálat működtetőjeként a SZAKC biztosítja az önkéntesek számára az ügyelői helységet és a telefonvonalakat.
  • Az ELTE és az EMMI közös ösztöndíjpályázatainak szülőföldi meghirdetése és tanácsadás, a pályázatok befogadása. A 2018/19-es tanévben 6 pályázati kiírásra jelentkezhettek a felvidéki magyar hallgatók és fiatal oktatók. Az ösztöndíjat elnyerők több mint 100-an teljes állami ösztöndíjas képzéseken, részképzéseken, doktori, illetve felsőoktatási felzárkoztató képzéseken folytatott tanulmányaikhoz kaptak támogatást.
  • A Felvidék.ma honlap munkatársaival összegzést végeztek. Összehasonlították a 2018 I. féléves adatokat a 2019 I. félévének teljesítményével. A két év hasonló időszakának elemzéséből az látszik, hogy több mint 50 %-kal többen olvassák a portált, több mint 58 %-kal nőtt az új felhasználók száma. Emellett pedig 2019 első 6 hónapjában először emelkedett 2 millió fölé az oldal megtekintések száma. Ez az adat 2018 I. félévében 1 660 000 volt. Vezető szerkesztőnk, Szűcs Dániel értékelése alapján a Felvidéken az egyetlen olyan portál a Felvidék.ma, amely bulvárhírek nélkül a keresztény-konzervatív értékrend közvetítése mellett kötelezte el magát, és ezekkel a tartalmakkal éri el a portál az olvasóit.

A gazdasági beszámolót Losonszky Margit, a SZAKC gazdasági igazgatója tartotta, a beszámoló anyaga a mellékletben.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Balogh Gábor tartotta, melynek anyaga szintén a mellékletben található.

Határozat: Az elnökség jelenlévő képviselői egyhangúlag elfogadták a SZAKC tevékenységéről szóló beszámolót, a társulás 2019. évi költségvetését, és jóváhagyták az ellenőrző bizottság jelentését a gazdálkodásról.

Egyéb: Közéletünk állapota

Hozzászólások:
Dr. Cserháti László, Széchenyi Társaság Budapest: a társaság folyamatosan azon dolgozik, hogy a nemzetegyesítésben nyújtson segítséget. Ezen okból lettek kigondolva az emléktábla- és szoboravatások, Széchenyi életét bemutató előadások elsősorban az ifjúság részére, mert úgy gondolják, hogy a nemzetépítést az ifjúságnál a legjobb kezdeni. Ennek az előadás-sorozatnak, amit már több mint húsz esztendeje csinálnak lenne része a Felvidéken betervezett 10 előadás is. Több mint 200 előadást tartottak már Pozsonytól Brassóig.

Duray Miklós közéletünk állapotáról indított el beszélgetést, melyben hangsúlyozta, hogy fontos lenne a gyermek megszületésétől építeni a társadalmi kapcsolatokat, mert azok a segítségek, amelyek ki lettek találva a családok megsegítésére, a Köldökzsinórprogram, ezeket elvétve lehet igénybe venni. Nem biztos, hogy azok a programok, amelyeket kigondolnak a magyar törvényhozásban és teremtenek hozzá anyagiakat az nálunk igénybe vehető. Azon kellene gondolkodnunk, hogy a születéstől fogva a pályaválasztásig hogyan lehetne úgy építeni a társadalmunkat, hogy ne legyen olyan széteső, mint jelenleg. Duray Miklós megkérte az elnökségi tagokat, hogy gondolják végig a témát és az ősszel soron következő közgyűlésen folytathatnák a beszélgetéseket. Duray Miklós szerint az MKP és a Híd között a koalíció nem jelentene megoldást, egyetlen megoldás, ha választási párt jönne létre.

Menyhárt József, az MKP elnöke: több lehetőség közül kettőre szűkült a lehetőségek száma, egyrészt, hogy együttműködjenek a magyar pártok a 2020-as parlamenti választásokon, koalíció formájában vagy új párt alakuljon. Fontos, hogy a pártok és a civil szféra is együttműködjön, kell a frissítés, kell az újítás. A szlovák pártok is vadásznak a magyar szavazókra. Erről folynak a tárgyalások, Gombaszögön is a négy párt egy fórumon találkozik, pontosan azért, hogy a megoldást megkeressék. Az a sikertelenség, ami már ráragasztódott akár az MKP-ra, akár a Híd-ra az utolsó 10 évben, az egy választási párttal, egy új üzenettel, egy új névvel újratölthető lehet, tehát ahhoz már nem tapad megosztottság, viszály. Azt kell megnézni, hogy a tárgyalások útján üzenetképpen mi fogalmazható meg. Tárgyalni kell az összes lehetséges megoldásról és most a végső gondolat, mindenkire szükség van.  A jövő év az összefogás éve lesz a magyar nemzetpolitikában, az hogy a Felvidéken szintén az lesz-e az rajtunk múlik.

Pásztor Csaba, MÁNCSE: szerinte az új egység mozgalom irányába kellene mozdulni.

Pallag György, Kárpátia Sport Polgári Társulás: hiányolja, hogy az MKP képviselői az országos rendezvényekbe, sportrendezvényekbe, a kétévente megrendeződő Diákolimpiába nem kapcsolódik be.

Mézes Rudolf, SzMSzSz: a különböző rendezvényeken hiányoznak a közélet képviselői. A falvaink, iskoláink negyede, harmada rendszeresen nem vesz részt se regionális, sem országos rendezvényeinken.

Knirs Imre, Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás: a legnagyobb ellenségünknek a közönyt tartja. Komárom város abból a szempontból is fontos lenne, hogy több középiskola és egyetem is van ott, nehéz megszólítani, nemcsak a fiatalokat, az időseket is, a rendezvényeken az átlagéletkor 70 év. Mint városi képviselő gyakran tapasztalja, hogy a bizottsági üléseken átváltottak szlovák nyelvre, pedig a többségi képviselők magyarok. Csúszunk le, folyamatosan épülünk le, de nemcsak Komáromban, ezért a kérdés hogyan tovább?

A Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt eddigi megvalósult részeredményeinek a bemutatása – Finta Gergely és Ollé Katalin, a SZAKC munkatársai. A projekt  nemzetközi  együttműködő partnerei a Herman  Ottó  Intézet,  a  Szövetség  a Közös  Célokért  társulás,  a  Hargita  Megyéért  Egyesület valamint  az  Interregio  Fórum  Egyesület: Finta Gergely bemutatta a projektet, melyben 3 országból 72 diák vesz részt.

Martos, 2019.07.04.
Jegyzőkönyvvezető: Szőke Éva
Jegyzőkönyv hitelesítők: Csémi Szilárd  és Pallag György