Őrtüzek a székely autonómiáért

Közeleg Székelyföld autonómiájának napja. A Székely Nemzeti Tanács össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására szólítja fel a Kárpát-medence lakosságát.

„Mindannyiunknak fel kell készülni arra, hogy október 27-én, Székelyföld autonómiájának napján, aláírásokat gyűjtsünk papír alapon, és minél nagyobb számban menjünk el délelőtt templomainkba imádkozni Székelyföld területi autonómiájáért, este 17.30-kor pedig egyszerre lobbanjanak fel az őrtüzek és lármafák. Nagyvárosokban gyertyákkal fogunk gyülekezni, így Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékművénél az előbb megjelölt időpontban.
Kérem a széki tanács tagjait, hogy népszerűsítsék az október 27-i rendezvényt, hogy ezzel adjunk nagyobb súlyt Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó legitim követelésünknek. Továbbá kérem a széki tanács tagjait, hogy ösztönözzék rokonaikat, ismerőseiket, hogy írják alá a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezését akár az online felületen, akár papír alapon. Fontos és hasznos lenne, ha az egyes települések küldöttei a gyűlésen be tudnának számolni arról, hogy az ő településükön hol kerül sor az őrtűzgyújtásra.
A széki ülés nyilvános, minden érdeklődőt szívesen látunk és a sajtó képviselőit is.
…minél nagyobb számban menjünk el délelőtt templomainkba imádkozni Székelyföld területi autonómiájáért!”

– olvasható a Székely Nemzeti Tanács közleményében.

Tudvalevő, hogy a székelység és erdélyi magyarság autonómiatörekvéseiben és nemzeti öntudatában jóval előttünk jár. Ők azok, akik az évszázadok folyamán igazán és tiszta szívvel őrizték és a mai napig is őrzik az igazi magyar nemzeti öntudatot. Gyökereink lenyúlnak egészen Erdély szívébe.

Köszönjük hát a székelyek tiszta szívű harcát és példamutatását, mely minden magyar számára példaértékű. Az Új Egység Mozgalom úgy döntött, hogy csatlakozik a székelyek kezdeményezéséhez és mi, idehaza a Felvidéken az alistáli futballpályán szintén meggyújtjuk az őrtüzet október 27-én. Tekintettel azonban az időeltolódásra, a rendezvényre nálunk 17:30 helyett 16:30 órakor kerül sor.

Imádkozzunk hát együtt október 27-én a székely autonómiáért, hiszen – bár a határok elválasztanak minket – múltunk, anyanyelvünk és sorsunk egy és oszthatatlan!

Minden magyar felelős minden magyarért.