Tájékoztatás a Köldökzsinór programról

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) „A gyermekvállalás és családalapítás a határon túli magyaroknál” szociológiai kutatásának eredményei azt mutatják, az előzetes tervekkel összhangban közel 10 ezer határon túli vette igénybe a program kínálta lehetőségeket, kétharmaduk a Kárpát-medencéből, a Felvidéken viszont csak pár százan éltek az első évben a lehetőséggel. A Szövetség a Közös Célokért ezért fórumokat szervez annak érdekében, hogy ez az arány változzon, s hogy minél több érintett szülő értesüljön a programról. Alább összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

2018 január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás vált elérhetővé a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény). A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Az anyasági támogatás összege 64 125 forint, ennek megfelelő eurót utalnak az édesanya számlájára.
fiatalok életkezdési támogatása 42 500 forint, amely a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra, melyet 18 évesen vehet ki. (A gyermekek részére Start számla nyitható, ahol spórolhatnak a részükre.)

A két támogatásra a kérelem egy adatlapon benyújtható:

• Személyesen:
– a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken:
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
– Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál):
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
• Postai úton: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. címre.
• Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

A támogatásra Szlovákiában az itt született és itt élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja jogosult.

A Felvidéken az igényt a Kérelem anyasági támogatás megállapítására Külföldön született és külföldön élő magyar / nem magyar állampolgárságú Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelmet a gyermek 6 hónapos koráig be kell nyújtani az alapdokumentációval 

Postai benyújtás esetén a következő okmányok csatolása elengedhetetlen: pontosan, hiánytalanul kitöltött 4 oldalas formanyomtatvány, ami a SZAKC irodáiban lehet beszerezni, a szülők és a gyermek Magyar igazolványainak a fénymásolata, az édesanya és az édesapa egyéb fényképes igazolványa (pl. személyigazolvány vagy útlevél), a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fordító iroda vagy magánfordító által aláírt/lebélyegzett magyar nyelvű fordítása, mivela kétnyelvű szlovákiai születési anyakönyvi kivonatot az Államkincstár nem fogadja el.

Hat hónapon túl történő benyújtás esetén részletesen meg kell fogalmazni egy nyilatkozatban, hogy miért nem tudták időben leadni a kérelmet. Fontos, hogy megfelelően és jól legyen megfogalmazva az indok, ami az önhibán kívüli okokat tárja az eljáró hatóság felé. a Magyar Államkincstár ugyanis az önhibából történő késedelmi kérelmet elutasítja.

A formanyomtatványon a kérelmező Magyar igazolványának száma mindenképpen kerüljön feltüntetésre. Ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a gyermek nevére kiállított Magyar igazolvány, ebben az esetben az anyasági támogatás iránti kérelem formanyomtatványán ajánlott feltüntetni és nyilatkozatal alátámasztani azt, hogy a Magyar igazolvány kiadása folyamatban van.

Ilyenkor a gyermek és a szülők nevére kiállított Magyar igazolvány másolatát – a kiállítást követően haladéktalanul – pótlólag, az ügy iktatószámához kapcsolódóan kell megküldeni az eljáró hatóságnak (Magyar Államkincstárnak), mert csak ezt követően, valamennyi szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén állapítható meg az anyasági támogatás. Ez esetben ajánlott a személyes ügyintézés a magyar külképviseleteken Pozsonyban vagy Kassán.

A pozsonyi konzulátuson a gyermek születési anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát vagy az eredeti példányt és az ehhez csatolt  születési anyakönyvi kivonat fordító iroda vagy magánfordító által aláírt/lebélyegzett magyar nyelvű fordítását kérik.

A Magyar igazolvány kérelmezéséhez szükséges:

– minden kérelemhez standard méretű igazolványkép (32×45 mm ), a házilag gyártott fotó nem elfogadható,
– a szülőknek: személyazonossági igazolvány,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a fénymásolata,
– hozzátartozói igazolvány esetén a házassági levél fénymásolata.
Az adatlapok és meghatalmazások kitöltése a magyar külképviseleteken vagy a Szövetség a Közös Célokért területi irodáiban (www.szakc.sk) történik.

A Magyar igazolvány elkészülési ideje legalább 2 hónap, így a szülőknek, amennyiben nincs, vagy 2007 előtt készült a Magyar igazolványuk, ajánlott már a várandósság ideje alatt elindítani az igénylést.
Magyar igazolvány igénylése elutasításra kerül, amennyiben az eljáró hatóság a magyarországi személyi és lakcím-nyilvántartási rendszerben szereplőként találja meg a kérelmezőt.

Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakrabban az alábbi információkra hívják fel a fiatal családok figyelmét:

– A 2007 előtt kiadott Magyar igazolványok nem megfelelőek a tények alátámasztására, ez esetben új igazolványt kell kérelmezni.
– A Magyar igazolvány az anya személyi adatainak alátámasztására nem megfelelő, erre mindenképpen más fényképes igazolvány másolatának benyújtása szükséges.
– Az anyasági kérelmen a lakcímeket pontosan, szlovákul, olvashatóan, irányítószámmal együtt kell feltüntetni.
– A formanyomtatványt a személyi okmányon szereplő névvel kell kitölteni, ez a két ország eltérő névhasználata miatt lényeges.
– Ha csak a fiatalok életkezdési támogatását kéri a család, akkor szigorúbbak a feltételek, azaz a születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítását is mellékelni kell.

Hol érdeklődhetnek, kik segítenek?

Az ügyintézésben a felvidéki családoknak a konzulátusok és a Szövetség a Közös Célokért társulás irodahálózatának munkatársai több városban nyújtanak segítséget. Az érdeklődők az irodák elérhetőségeiről és a nyitva tartásról a társulás honlapján, a www.szakc.sk oldalon részletes információt kapnak.

A Köldökzsinór programról, a külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról további, részletes információkat a www.csalad.hu oldalon kereshetnek.

Az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar Államkincstár Központja jár el, és határozatban dönt a kérelemről. A döntést követően levélben értesíti a szülőket. Továbbá levélben tájékoztatják a szülőket a letéti számla megnyitásáról is a gyermek részére.

Ha a kérelem beadást követő fél éven belül nem érkezik válasz, akkor a személyes adatok megadásával, postai kézbesítés esetén a postai feladószelvény megküldésével a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kell érdeklődni.

Kérelmezze a Köldökzsinór program ellátásait újszülött gyermekének!