Hunyadi János Ösztöndíj – nappali munkarendű mesterképzésre

Studenten lernen im Seminar einer Fachhochschule

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű mesterképzésre első évre felvételt nyert, magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában a 2019/2020-as tanévben tanulmányokat folytató szlovákiai magyar  nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2012/2013-as tanévtől a 2018/2019-es tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) együttműködve dolgozta ki, és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

§   A nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2019/2020-as tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak a további, felsőbb éves tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.

§   A külhoni magyar hallgatók, amennyiben

– nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve

– nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra

a 2018/2019-es tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.

A 2019/2020-as tanévre meghirdetett Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám: 5 fő.

Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi ismeretek, idegen nyelvek és kultúrák elsajátítását tartalmazó képzési célú bölcsészettudományi szakokat (pl. német nyelv, irodalom és kultúra szak; azonban nem lehet pályázni e szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. német nyelv, irodalom és kultúra /német nyelven/]).

Amennyiben az elbírálás során a megadott Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az EMMI és az ELTE által közösen a 2019/2020-as tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves alap-, osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára Hunyadi János Ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

 Pályázat beadás menete:

  1. Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon;
  2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
  3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

– 2019. augusztus 5., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

– 2019. augusztus 6., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

  • mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!
  •  a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

ELTE Oktatási Igazgatóság – Budapest – Külhoni Pályázatok Osztálya

személyes ügyfélfogadás: A budapesti ügyfélfogadási időpontokról tájékozódjon a https://martonaron.elte.hu honlapon!

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/2132. mellék; 2199. mellék;

A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ­ ajánlott küldeményként ­ postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:

 ELTE Oktatási Igazgatóság – Budapest – Külhoni Pályázatok Osztálya
1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 19-es iroda
Tel: (1) 411-65/2132. mellék; 2199. mellék;

jelige:” 2019” szlovákiai magyar mester pályázat”

A pályázatról, illetve a beadott pályázatok megérkezéséről e-mailben lehet tájékozódni az  aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu e-mail címen.

Minden információ elérhető az alábbi linken ITT.