Meghirdették a Hunyadi János Ösztöndíj pályázati kiírását

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája és a Diákhálózat lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése e) pontja és 80. § (4) bekezdése, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-a, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 1. §-a alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szlovák állampolgárságú személyek nappali munkarendű, Magyar állami ösztöndíjjal támogatott részképzésben vehetnek részt, amennyiben az EMMI és az ELTE által meghirdetett pályázaton a részképzés időtartamára Hunyadi János Ösztöndíjat nyernek el.

Jelen pályázat alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szlovák állampolgárságú személyek kizárólag a magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan és mesterképzésén vehetnek részt Hunyadi János ösztöndíjas részképzésben.

Az ösztöndíjas részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a Hunyadi János Ösztöndíjat. A Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 80 000,- Ft/hó.

Teljes szemeszteres részképzésre

Azon személyek pályázhatnak, akik

  • szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
  • legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény* magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján* teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

Részképzős tanulmányútra

Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
  • legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
  • a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi felsőoktatási intézmény* magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2019.október 5. és 2020. január 25. között használható fel.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

  • július 31., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és
  • augusztus 1., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postaiúton történő beérkezése

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

  • a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, és
  • a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért 945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3. 945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban és a Diákhálózatnál beszerezhető, és az Internetről (https://martonaron.elte.hu/, a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az Értékelő Bizottság a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodájához a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást:

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3. – Komárno, Nám. Kossutha 3.
Tel.: +421-908-116-931;  E-mail: komarom@szakc.sk http://www.szakc.sk/

Diákhálózat – Bodnár Evelin
81103 Pozsony (Bratislava) Klariská (Klarisszák u.) 7.
E-mail: dhoktatasugy@gmail.com