Örökérvényű a Magyar igazolvány

2007. május 29-én az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a kedvezménytörvény) módosítását. A törvénymódosítás kapcsán a Miniszterelnöki Hivatal tájékoztatót küldött a Szövetség a Közös Célokért Központi Irodájának, ennek szövegét adjuk közre:

2007. május 29-én az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a kedvezménytörvény) módosítását. A módosítás a kedvezménytörvény által biztosított kedvezmények tartalmát nem érinti, csupán technikai problémákra nyújt megoldást.

A törvénymódosítással összhangban az alábbi rendeletek kerültek módosításra, melyeket a Kormány 2007. május 30-ai ülésén elfogadott:

A Magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet,
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet,
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 49/2001. (XII. 29.) BM-KÜM együttes rendelet

A törvénymódosítás érinti a Szátv. hatálya alá tartozó személyek utazási kedvezménye igénybevételének módját.

A módosítás egyik legfontosabb eleme a Magyar igazolványok és a magyar hozzátartozói igazolványok érvényességének határozatlan idejű meghosszabbítása, hiszen az igazolvány a magyar identitástudat erősítését szolgálja, ez pedig nem változik meghatározott periódusok elteltével, ilyenformán nem is szükséges az érvényességi periódus lejártával – költséges és fáradtságos eljárással – újra és újra igazoltatni. A határozatlan idejű érvényesség a törvény erejénél fogva keletkezik, nem lesz szükséges külön eljárásban kezdeményezni. Ezen paragrafust (7.§) a törvénymódosítás 4. §-val összefüggésben kell értelmezni, mely paragrafus (1) bekezdése kimondja, hogy az igazolvány érvényét veszti, ha a) az elbíráló hatóság visszavonja, b) az igazolvány tulajdonosának halálával. Amennyiben ezen esetek nem állnak fent, az igazolvány érvényes, és valamennyi igazolvány érvényességi ideje ezen törvény hatálybalépését (2007. június 12.) követő 8. napon határozatlan idejűvé változott. Amennyiben az igazolványok melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, a jogosult pótfüzetet kérelmezhet. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes. A pótfüzet az igazolványokhoz hasonlóan a diplomáciai és konzuli képviselet közreműködésével kerül kiadásra, azt a törvény életbe lépését követő 30. naptól lehet igényelni.

A kedvezmények igénybevételének módját tekintve még egy területen történt módosítás. Jelenleg a diák- és pedagóguskedvezmények igénybevételéhez a Magyar igazolvány és az ún. járulékos igazolványok (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya) párhuzamos használata szükséges. A járulékos igazolványok megszüntetése egyszerűsíti a kedvezmények igénybevételét. A továbbiakban a kedvezményre való jogosultságot az érvényesítő matricával ellátott Magyar igazolvány igazolja. A támogatások és kedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat a Magyar igazolvány mellékletébe, valamint annak betelte esetén a pótfüzetbe kell bejegyezni. A kedvezményekre való jogosultság megállapítását, a jogosultság vizsgálatát az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Oktatási Hivatal (korábban: OKÉV) látja el, az érvényesítés pedig a diplomáciai és konzuli képviselet közreműködésével történik.

Az igazolványok érvényességi idejének határozatlan idejű meghosszabbítása a törvénymódosítás kihirdetését követő nyolcadik napon, a többi módosító rendelkezés (pótfüzet, járulékos igazolványok megszüntetése) a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

A törvény jelenlegi módosításai megkönnyítik a külhoni jogosultak helyzetét, a kedvezmények igénybevétele leegyszerűsödik, a kedvezmények tartalmának megtartásával.