A Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat magyar nyelven várja a hívásokat

Ujpál Emőke

Életveszélyben és krízishelyzet esetén magyarul érhető el az a telefonos lelki elsősegélyt nyújtó szolgáltatás, amelyet a Szövetség a Közös Célokért társulás indított a magyarországi és a kárpátaljai mintát követve.

Az ügyelői csoport működéséről a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjét, Ujpál Emőkét kérdeztük.

Hogyan történt az önkéntesek kiválasztása, illetve miként indult a kiképzésük?

Az önkéntesek toborzása után egy alkalmassági szűrésre került sor, majd elméleti és szakmai gyakorlati képzésben részesültek. A sikeres vizsgát követően pedig tizenegy önkéntessel indult az ügyelők csoportja. Maga a szolgálat március elejétől indult, ami azt jelenti, hogy megkezdték az ügyeletüket és önkéntes munkájukat. Összefoglalva, most márciustól az ügyelők is bekapcsolódtak a LESZ rendszerébe és fogadják a felvidéki hívásokat.

Önkéntes szakemberként vesz részt a programban. Miért tartja fontosnak az anyanyelven elérhető segélyvonal működését?

Sajnos a Felvidéken nincs családsegítő központ és olyan szerteágazó szociális védőháló, ahova fordulhatnának akár a szülők, akár a fiatalok segítségért. Szűk körű a segítő szolgáltatás, főleg anyanyelven.

Alapvetően az ember az anyanyelvén érez, gondolkodik, ezen a nyelven tudja a legjobban megfogalmazni azt, hogy mi történik vele, mi zajlik benne.

A stresszhelyzetekre és a krízishelyzetekre érvényes az, hogy ilyenkor az idegennyelv-tudás elhalványul, blokkolódik. Ebben a helyzetben fokozottabban érvényesül annak a jelentősége, hogy anyanyelven szóljanak hozzánk. Sokszor még az anyanyelvünkön sem könnyű megfogalmazni, hogy mi az a nehézség, amivel küzdünk.

Gyakorlott pszichológusként mit javasol, milyen élethelyzetekben, milyen problémákkal hívják a telefonos szolgáltatást?

Bárki hívhatja a vonalat, ha stresszhelyzet alakul ki az életében, életvezetési nehézségei adódnak, konfliktusba kerül egy számára fontos személlyel, vagy a környezetével, esetleg valamilyen helyzetben döntésképtelennek érzi magát. Mindemellett vannak életszakaszok, melyek eleve krízissel járnak (serdülőkör, fiatal felnőttkor, nyugdíjba menetel, stb), ilyenkor fokozottan igényeljük a megértő, támogató közeget, elfogadó légkört, amely óriási jelentőségű a megoldások megtalálásában, a nehézségeken való átlendülésben. Adódhatnak váratlan életesemények is, haláleset, betegségek, munkahely elvesztése, és bizony kialakulhat egy öngyilkossági krízis is, mely esetben életmentő lehet egy segítő beszélgetés.

Hideghéthy Andrea, Ujpál Emőke és Németh Gabriella a komáromi sajtótájékoztatón (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Milyen előnye van annak, ha valaki elszánja magát és úgy dönt, hogy egy külső, számára ismeretlen személytől kér meghallgatást?

Nagyon nagy jelentőségű. Sokan egyedül próbálják megoldani a problémákat vagy általában a környezetet, barátokat, családtagokat hívják segítségül. Ilyenkor a sok „jó tanács” nem mindig segít minket az előrelépésben. Ezen segít egy objektív külső szemlélő, aki nincs érzelmileg bevonva a mi helyzetünkbe. Tőle nem fogunk tanácsokat kapni, hanem a segítő beszélgetés és a krízisintervenció szakmai alapelveit követve támogat minket abban, hogy a saját megoldásunkat találjuk meg.

Mit gondol, milyen pozitív üzenete van annak, hogy egy ilyen szolgálat indult a Felvidéken?

Nagyon fontos üzenete van, egyrészt az, hogy merjünk bátran és bizalommal segítséget kérni, másrészt, hogy bátor az, aki kéri a segítséget, mivel kétségbeesett időszakok mindenki életében előfordulnak. Ha ki merjük mondani, hogy baj van és merünk rajta változtatni, az már egy lépés a megoldás felé. Ezáltal nem dugjuk homokba a fejünket, hanem felelősséget vállalunk magunkért és elindulunk azon az úton, hogy megtaláljuk a megoldásainkat. Ez nemcsak arra a személyre lesz pozitív hatással, aki ezt a lépést megteszi, hanem a környezetére és a családjára is. Szeretnénk a mentálhigiénés kultúrát is erősíteni a jelenlétünkkel, hogy az emberek merjenek bátran és bizalommal segítséget kérni.

Hogy képzeljük el, mit jelent, hogy valaki a telefonos szolgálat tagja? Milyen attitűdökkel kell, hogy rendelkezzen?

Az önkéntes munka azt jelenti, hogy ezek a személyek a szabadidejükben, a munkaidőn kívül, ingyen végzik a szolgálatot. Ez a szolgálat a továbbiakban a családi élet tudatos szervezése melletti vállalást jelenti. Azonban fontos azt is elmondani, hogy az ügyelők telefonos szolgálata nem helyettesíti a szakmai segítséget, a pszichológust, a pszichiátert, ugyanakkor hatékony támogatórendszert jelent a nehéz helyzetekben.

Mi volt az indíttatás, amikor megkapta a felkérést, hogy önkéntesként vállalja a csapat szakmai vezetését?

Én mindig szívügyemnek éreztem a felvidéki magyarság mentálhigiénés állapotát és ebben szerettem volna támogatóan részt venni. Fontos küldetésnek tartom, hogy elérhetővé váljon mindenki számára egy lelki segítség, amit bármikor igénybe vehet az anyanyelvén.

***

Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, a megértő magyar szó: már nincs egyedül a bajban! Ha bajban van, ha kétségbeesésében az anonimitás megőrzésével egy kívülálló személy segítségére van szüksége, hívja a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot!
Éjjel-nappal, magyar nyelven fogadják a hívását!

0918 500 333 (Orange)
0904 500 338 (T-Mobile)

A hívás nem emelt díjas.
https://www.facebook.com/FelvidekiLelkiElsosegelyTelefonszolgalat/