Jegyzőkönyv a SZAKC 2018. évi elnökségi üléséről

Mézes Rudolf és Duray Miklós

A SZAKC elnökségi ülésére 2018. október 20-án 9.30 órától került sor Dunaszerdahelyen.

A Szövetség a Közös Célokért elnökségi tagjai október 20-án Dunaszerdahelyen, az Üzleti és Tájékoztatási Központ földszinti konferencia termében tartották meg elnökségi ülésüket, amelyet Pogány Erzsébet emlékének szenteltek.

Résztvevők :

 • a SZAKC képviseletében Duray Miklós-elnök, Hideghéthy Andrea megbízott ügyvivő, Losonszky Margit gazdasági igazgató-helyettes, Szinek János- SZAKC elnöki tanácsadó,
 • a tagszervezetek képviseletében Bárdos Gyula, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula, Csémi Szilárd, Knirs Imre, Pásztor Csaba, Pallag György, Urbán Aladár, Rubovszky András, Bauer Edit, Kocsis László Attila, Horváth Ákos, Wirth Jenő, Berényi Renáta.

  Résztvevők a SZAKC elnökségi ülésén (fotó: SZAKC)

Elnöki köszöntő
Pogány Erzsébet halála után ideiglenes ügyvezetéssel Hideghéthy Andreát bízták meg.

Programpontok ismertetése:  (szavazással egyhangúlag elfogadva)

 1. Alapszabály módosítás

Az elnök javaslata alapján hasznos lenne, ha az alelnökök számát eggyel növelnék, azon kívül az ügyintézést két igazgatóra kellene bízni: gazdasági és ügyvezető igazgató, akik munkáját az igazgatótanács felügyelné. Az elnökségi tagok emailben megkapták az alapszabályban módosításra benyújtott javaslatot.

Rubovszky András javaslata: egészítsék ki az alelnökök munkáját tanácskozási joggal az igazgatótanácsban való részvételkor

Ezzel a módosító javaslattal bővítve kerül a közgyűlés elé a javaslat

 1. Tisztújítás

Az elnök kérdése: vonatkozzon ez a programpont arra, hogy megerősítjük az elnököt és a jelenlegi két alelnököt a tisztségében, vagy csak a plusz egy alelnök választásával foglalkozzon az elnökség? A harmadik alelnöki posztra Duray Miklós Gubík Lászlót javasolta.

Hozzászólások:

 • Knirs: támogatja, ismeri a munkásságát. Kérdése: magyar állampolgársággal lehet-e alelnök? Az elnök válasza: igen
 • Csémy Szilárd: javasolta, hogy csak az új alelnökválasztással foglalkozzanak
 • Rubovszky András: támogatja, de ne nevezzék tisztújításnak
 • Pallag György: támogatja
 • Kocsis László: támogatja

Szavazás eredménye: ne tisztújításnak legyen nevezve ez a pont, csak alelnökválasztásnak

Az első sorban Knirs Imre és Csémy Szilárd (fotó: SZAKC)
 1. Új tagszervezet felvételének javaslata – Marthos Polgári Társulás (Keszeg István)

  Az elnökség támogatta.

 1. Javaslat igazgatókra

Duray Miklós gazdasági igazgatónak Losonszky Margitot, ügyvezető igazgatónak Hideghéthy Andreát nevezte meg.

Az elnökség támogatta.

Duray Miklós elnök lezárta a SZAKC Dunaszerdahelyen megtartott elnökségi ülését.

Jegyzőkönyvvezető: Szinek János

Jegyzőkönyv hitelesítők: Horváth Ákos és  Csémi Szilárd