Szlovákia szülőföldi mester/PhD tanulmányok támogatása a 2018/2019-es tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2018/2019-es tanévben külhoni felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI) együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 Az ELTE és az EMMI az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 Az ELTE az EMMI-vel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő szlovákiai vagy cseh állami felsőoktatási intézményben és képzésben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át külön jóváhagyás nélkül más felsőoktatási intézményben, munkarendben (tagozaton), szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 30.000.000,- forint.
 Az ösztöndíjjakkal és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást az ELTE és a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája látja el.
 Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
 Jelen pályázat egyidejűleg – a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésein tanulmányokat folytatók kivételével – megpályázható EMMI és az ELTE által a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett magyarországi teljes szemeszteres részképzésre valamint részképzős tanulmányútra szóló pályázattal, a határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázattal.

Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről Szlovákia szülőföldi mester /PhD 2018/2019-es tanév 2 személyesen a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodájánál lehet érdeklődni.

1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon.
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: – 2019.január 16 ., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és – 2019.január 17., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése.

A pályázat papír alapú dokumentumait személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom,
Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3. P.O.Box 48

Figyelem! A komáromi SZAKC iroda 2018. december 22-től 2019. január 1-ig terjedő időszakban zárva tart, azonban ebben az időszakban minden munkanapon 8.00 és 16.00 óra között telefonon (a +421-908-116-931 számon) Klemen Teréziánál lehet érdeklődni, egyeztetni pályázati ügyekben.

Pályázni a https://martonaron.elte.hu a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokon elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges.

A pályázat az alábbi linken érhető el: https://martonaron.elte.hu/content/2018-19-es-palyazati-kiirasok-szulofoldi-felsooktatasi-tanulmanyok-tamogatasa-celjabol-osztondij.t.5230

Az Értékelő Bizottság a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodájához a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni: Számlatulajdonos neve: SZAKC-ZZSC Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584 BIC/SWIFT: OTPVSKBX .