Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2018-as közgyűléséről

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért közgyűléséről 

Időpont: 2018. október 20.
Helyszín: Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Üzleti és Tájékoztatási Központ földszinti konferencia terme.
Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak, vendégek – a jelenléti ív szerint.

A közgyűlést Duray Miklós, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette.
A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet Horváth Ákos és Csémi Szilárd hitelesíti.

A Szövetség a Közös Célokért társulás nyilvános közgyűlését Pogány Erzsébet emlékének szenteltük.

Duray Miklós, a SZAKC elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy a Szövetség tevékenysége nagyon gazdag volt az elmúlt évben, viszont sok szomorúságot is hozott. Tavaly ősztől kezdve sok értékes felvidéki magyart veszített a közösségünk.  A közgyűlés elején a résztvevők egy perces néma csenddel tisztelegtek Pogány Erzsébet emléke előtt. Pogány Erzsébet halála után két posztumusz díjat kapott – a Széchenyi Társaság Díját, illetve Magyar Örökség Díjat. Ezzel kapcsolatban az elnök felkérte Dr. Cserháti Lászlót és Bauer Editet, hogy ismertessék a díjátadókon elhangzott méltatásokat.

A méltatások után az elnök hozzátette, hogy a Szövetség két tagszervezetének elnöke – Jókai Tibor (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége) és Paulisz Boldizsár (Élő Zoboralja Polgári Társulás) is távozott az élők sorából. Az ő emléküknek is egy perces néma felállással adóztak a jelenlévők.

A közgyűlés programpontjainak ismertetése után (a közgyűlést megelőző elnökségi ülés javaslatára egy programpont módosult) egyhangúlag, kézfelemeléssel szavaztak a és fogadták el a közgyűlés tagjai.

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytatódott:

 1. Beszámoló a tevékenységről és gazdálkodásról
 2. 2019 évi költségvetés jóváhagyása
 3. Alapszabály módosításának elfogadása
 4. Harmadik alelnök választás
 5. Új tagszervezet felvétele a társulásba
 6. Egyéb
 1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

Hideghéthy Andrea, a SZAKC megbízott ügyvivője ismertette a SZAKC legújabb feladatait. (Mellékletben a beszámoló).

 1. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról és a 2019 évi költségvetés elfogadása

A beszámolóhoz írásban 3 dokumentumot készített el a SZAKC gazdasági igazgatóhelyettese, Losonszky Margit (Mellékletben 3 dokumentum.)

Az Ellenőrző Bizottság jelentését Balogh Gábor ismertette, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2018 évi gazdálkodásban nincsenek teljesítetlen pontok, az elszámolás hiánytalan és javasolja a 2019 évi költségvetés elfogadását. 

 1. Alapszabályban a tevékenység kiegészítése

Duray Miklós ismertette a SZAKC alapszabályának módosítására tett javaslatot (Mellékletben a javaslat)

Az eddigi egy igazgató helyét két igazgató veszi át – így az ügyvezető igazgató Hideghéthy Andrea, a gazdasági igazgató pedig Losonszky Margit lett. A két igazgató munkáját az igazgatótanács fogja majd össze. 

 1. Harmadik alelnök választás

Az Alapszabály módosításában az alelnökök sorát egy harmadik alelnökkel bővítették ki – Ladányi Lajos és Mézes Rudolf mellett Gubík László kapott bizalmat a közgyűlés tagjaitól. 

 1. Javaslat új tagszervezet felvételére

Bemutatkozott a társuláshoz csatlakozni kívánó új szervezet: a Marthos Polgári Társulás, mint jogi személy, melynek képviselője Keszeg István, Martos polgármestere. A társulást Győző Réka mutatta be, aki elmondta, hogy a Marthos Polgári Társulás tevékenységét a Martoson székelő közéleti tehetséggondozó intézmény, az Esterházy Akadémia alapításával indította. Feladata az épülő Martosi Népfőiskola és Rendezvényliget működtetésének ellátása és felvidéki partnerként a Nemzeti Tehetség Program lebonyolítása.
Ezen szervezetekkel a SZAKC taglétszáma húsznégyre növekedett. (Mellékletben a javaslat). 

 1. Egyéb

A SZAKC szorosabbra szeretné fűzni a kapcsolatokat a Rákóczi Hálózattal, melyet Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke, a Rákóczi Szövetség alelnökeke valamint a Rákóczi Hálózat elnökségi tagja mutatott be. Elmondása alapján a Hálózat lényegében a Rákóczi Szövetség tovább gondolása, annak céljainak segítése.

A közgyűlés végén a Külhoni Magyar Családok éve alkalmából köszöntötték a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesületet a 20 éves jubileumuk alkalmából, mely működése során 60 tagcsaládot szólított meg és nevelte a családokat, ill. azok szüleit arra, hogy a keresztény hit, a szeretet és az egység a család legyen. Az egyesület elnöke, Pásztor Csaba köszönetét fejezte ki, aki bízik a pozitív folytatásban és a közös munkában.

7. Határozatok elfogadása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Duray Miklós, a SZAKC elnöke ismertette és tette fel szavazásra. A 23 tagszervezet 3 küldöttéből, vagyis 69 küldöttből 45 küldött volt jelen, így a SZAKC közgyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.
A Szövetség a Közös Célokért társulás 2018. október 20-ai közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyta
1. A társulás tevékenységéről szóló beszámolót
2. A társulás 2018 évi gazdálkodásáról szóló jelentést
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról
4. 2019 évi költségvetést
5. Az alapszabály módosítását
6. Az új tagszervezet felvételére vonatkozó javaslatot.

Megválasztották:
Hideghéthy Andreát, a SZAKC ügyvezető igazgatójának
Losonszky Margitot, a SZAKC gazdasági igazgatójának
Gubík Lászlót, a SZAKC harmadik alelnökének.

Jegyzőkönyv vezető : Szinek János

Dunaszerdahely, 2018. október 20.