Felsőoktatási előkészítő határon túli magyarok számára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap időtartamra szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2018/2019-es tanévben.

Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb a 2017/2018-as tanév végéig megtörténik.

Pályázni lehet minden olyan 2018. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni.

A felsőoktatási előkészítő képzésről

A képzés 2018 szeptemberében kezdődik. Felvidékről húsz diák vehet részt az ösztöndíjas képzésben, melynek időtartama tíz hónap.Tíz közismereti tárgyból készítik fel a diákokat kis csoportokban: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés. Ezzel lefedve azon tantárgyakat, amelyekkel a magyarországi érettségin számolni lehet. Intenzív képzésről van szó, tantárgyanként heti 12-20 óra, konzultációs lehetőségekkel, próbaérettségi vizsgákkal. E képzés során a hallgatók emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert, illetve a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el.

Az ösztöndíj tartalma:
• 45.000 Ft/hó ösztöndíj
• ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
• ingyenes tankönyv ellátás
• ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)

A pályázat beadásának módja és határideje:

Pályázni az alábbi linken található Pályázati adatlap kitöltésével lehet:

http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/tanulmanyi-osztondij/2425-erettsegi-elokeszito-a-2018-2019-es-tanevre-magyar-anyanyelvuek-szamara-3/

A pályázati adatlapot kitöltés után nyomtassa ki. A kinyomtatott és aláírt adatlapot szkennelje be, majd a szükséges mellékletekkel együtt küldje el az elokeszito@mfa.gov.hu címre.

A pályázati adatlapot kétféleképpen kötelező csatolni:

1.) hiánytalanul kitöltve Excel formátumban és

2.) kinyomtatva, aláírva, szkennelve PDF formátumban.

Az adatlap internetes beküldési határideje 2018. július 5. éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikusan már elküldött pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2018. július 9. 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. Tel.: +421 908 116 931. e-mail: komarom@szakc.sk

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Számlatulajdonos neve: Szövetség a Közös Célokért Združenie za spoločnéciele

Számlaszám: 884 1584/5200, OTP Banka Slovenskoa.s

IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584

A választható felvételi vizsga helye és időpontja:

Helye: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. Ideje: 2018. július 12. 11.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

Információk itt kaphatók:

a Külgazdasági és KülügyminisztériumNemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya

Biró Mónika oktatási főkoordinátor, +36-1-800-9490

Bárdos Zsuzsanna oktatási referens, +36-1-800-9483

elokeszito@mfa.gov.hu

Pályázati kiírás ITT letölthető – PDF

Pályázati adatlap ITT letölthető- Excel