A Hídverő Társulás a Minority Safe Pack kezdeményezés támogatására szólít fel

A Hídverő Társulás 13 polgármestere a 2018. március 13-án hozott határozatuk alapján egyhangúlag és büszkén jelentették be teljes támogatásukat a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést illetően.

„Ezennel szeretnénk felhívni a Hídverő Társuláshoz tartozó községek lakosságát, hogy amennyiben még nem tették meg, támogassák aláírásukkal a kisebbségi jogaink védelmében indult nemzetközi kezdeményezést, amely európai védelmet kíván biztosítani az unió területén élő 50 milliót számláló őshonos nemzeti kisebbségnek.

Szeretnénk elérni, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem az európai uniós jog része legyen. Az őshonos kisebbségek jogai szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékként kezelik, másutt – kimondva vagy kimondatlanul – a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek. Egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer egységesítené a jogvédelmet és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén. Amennyiben egymillió uniós polgár összefog, és aláírásával támogatja az európai polgári kezdeményezést, az Európai Bizottságnak napirendre kell tűznie a kezdeményezés beterjesztői által javasolt jogalkotási aktusok megvitatását.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnevezésű kisebbségvédelmi szervezet ezt a lehetőséget kihasználva dolgozta ki a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezést, amely óriási lehetőség az őshonos nemzeti kisebbségek számára. Ez történelmi jelentőségű esélyt kínál arra, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon az Európai Unióban. Ehhez azonban minden őshonos nemzeti kisebbségnek hallatnia kell a hangját.

A kezdeményezés célja a következő területekre terjed ki: kultúránk, oktatásügyünk és hagyományaink támogatása, a kisebbségi nyelvek megőrzése és aktív védelme, szabad anyanyelvhasználat a médiában is, egyenlő bánásmód kisebbség és többség között, esély, hogy megmutassuk: az Európai Unióban a kisebbségi közösségek fontos hozzáadott értéket képviselnek.

Ezennel mindenkit arra buzdítunk, hogy álljunk ki együtt a kisebbségben élő magyar közösségekért! Olyan Európát akarunk, ahol a nemzeti közösségek szabadon használhatják anyanyelvüket, szabadon rendelkezhetnek iskoláikról, és ahol nem hátráltatják a nemzeti régiók gazdasági megerősödését” – írták az Izsán március 14-én kelt nyilatkozatban, melyet a Hídverő Társulás 13 polgármestere mellett Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere, Vitéz Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének elnöke és Dr. Tárnok Balázs is támogatott.

Felvidék.ma