SZÜLŐFÖLDI FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL – ÖSZTÖNDÍJ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2017/2018-as tanévben külhoni felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 30.000.000,- forint.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2017/2018-as tanévben

szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy

szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali vagy levelező tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy

szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

Nem pályázhatnak a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.

Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.

Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

Nem pályázhatnak a nem szlovákiai vagy csehországi állami felsőoktatási intézményekben mesteri, vagy egységes (osztatlan), vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2017/2018-as tanév időtartamára EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban  – a 2017/2018-as tanév őszi vagy tavaszi félévére vonatkozó magyarországi részképzős ösztöndíjban részesülők kivételével – részesülnek, valamint más nemzetközi (vagy ún. kétoldalú államközi) egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő személyek.

Nem pályázhatnak a tudományos fokozattal (PhD/DLA) már rendelkező személyek.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

Mester (MA/MSc) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán mesterképzésben vagy osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos mester képzés esetén a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni. Az osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzés nappali vagy levelező tagozatos hallgatói számára a képzési idejük utolsó vagy utolsó előtti évében lehetséges a tanulmányi támogatás megpályázása.

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 30.000,- Ft/hó, azaz havi harmincezer forint (összesen 300.000,- Ft/tanév, azaz háromszázezer forint a tanév egészére).

Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos doktori képzés esetén a doktori iskola által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni.

A pályázatok elbírálásánál a doktori képzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagot, vagy ennek hiányában a mesterképzésük (mester szintű képzésük) utolsó 2 lezárt félévének átlagát kell figyelembe venni.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a levelező tagozatos doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz havi ötvenezer forint (összesen 500.000,- Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).

A pályázatok beadásának módja és határideje:

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

 A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

 – 2018. január 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

 – 2018. január 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

 A pályázat papír alapú dokumentumait személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

 

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért

945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3. P.O.Box 48

 

Pályázni a https://martonaron.elte.hu/ honlapon elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges. http://martonaronurlap.elte.hu/index.php

 A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Számlatulajdonos neve:  SZAKC-ZZSC

Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584 

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

 

Minden további fontos információt elolvashatnak a pályázati kiírásban ITT, az elbírálási és pontrendszert megtalálják ITT