Részképzéses miniszteri ösztöndíj  határon túli egyetemisták részére

Pécs, 2011. március 2. A Pécsi Tudományegyetemen nyílt vitafórumot tartott az új alkotmányról a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), melyen a parlamenti pártok képviselői is részt vettek. Nem lesz hallgatói demonstráció a fővárosban március 16-án az új felsőoktatási törvény miatt - közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. MTI Fotó: Kálmándy Ferenc

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdette miniszteri ösztöndíjas pályázatát a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésére, a 2016/17-es tanév őszi szemeszterére.

A  miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázatra azok a szlovákiai magyar egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik Szlovákiában illetve Csehországban folytatják felsőfokú tanulmányaikat.

A magyar minisztérium által biztosított ösztöndíj lehetőségének köszönhetően a határon túli hallgatók magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendő alap- egységes és mesterképzésen vehetnek részt miniszteri ösztöndíjas képzésben. Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény folyósít az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére. Azon nyertes pályázóknak, akik az ELTE MÁSZ kollégiumaiban (Budapest, Deprecen, Szeged, Pécs) kívánnak elhelyezkedni, térítésmentes szállást biztosítanak.

Két kategóriában hirdetik meg az ösztöndíjat

Az ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek lehetnek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között.

Jelentkezni két lezárt szemesztert követően lehet, tehát másodévesek már pályázhatnak.
Mindkét kategória esetében szükséges a pályázathoz csatolni a fogadó felsőoktatási intézmény részéről jóváhagyott befogadó nyilatkozatot, amelyen szerepelnie kell a fogadó tanár aláírásának és az intézményi pecsétnek. Szükséges még csatolni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, valamint a szülőföldi intézmény hiteles igazolását az utolsó két lezárt tanulmányi félév súlyozott átlagáról.

A mester képzési ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó két alapképzéses tanulmányi félév súlyozott átlagát, és ezen félévek indexmásolatát (a tanulmányi osztály hitelesítésével) kell beszerezni. Azon pályázók esetében, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, szükséges lesz beszerezni a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is.

A pályázatok beadásának módja és határideje

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt.

Határidők

Az elektronikus adatlap beadása   2017. augusztus 7., 8.00 óra és a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése 2017. augusztus 7., 12.00 óra

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban beszerezhető, és az Internetről (https://martonaron.elte.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást: Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, 945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3., Tel.: +421-908-116-931; E-mail: komarom@szakc.sk

A befogadó nyilatkozat itt letölthető.

A pályázati kiírás itt letölthető.

A részletes tájékoztató itt letölthető.

Elbírálási-és pontrendszer itt letölthető.