Felsőoktatási előkészítő határon túli magyarok számára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap időtartamra szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2017/2018-as tanévben.

Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb a 2016/2017-es tanév végéig megtörténik.

Pályázni lehet minden olyan 2018. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

A felsőoktatási előkészítő képzésről

A képzés várhatóan 2017 szeptemberében kezdődik. Felvidékről húsz diák vehet részt az ösztöndíjas képzésben, melynek időtartama tíz hónap.Tíz közismereti tárgyból készítik fel a diákokat kis csoportokban: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés. Ezzel lefedve azon tantárgyakat, amelyekkel a magyarországi érettségin számolni lehet. Intenzív képzésről van szó, tantárgyanként heti 12-20 óra, konzultációs lehetőségekkel, próbaérettségi vizsgákkal. E képzés során a hallgatók emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert, illetve a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el.

Az ösztöndíj tartalma:
• átlagosan 25.000 Ft/hó ösztöndíj
• ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
• ingyenes tankönyv ellátás
• ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)

A pályázót érintő költségek:
• utazás költségei
• étkezés költségei
• személyes költségek
• diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
• javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó
• tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

Fizetendő díjak:
• 2.000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,
• a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu  és www.oktatas.hu ihonlapokon lehet tékozódni.

A pályázat beadásának módja és határideje:

Pályázni a Külgazdasági és Külügyminisztérium elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet:

Sikeres regisztrációt követően a pályázati oldalon töltse ki a pályázati adatlapot. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

Határidők

Az elektronikus adatlap az online felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2017. június 27. éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikusan már benyújtott pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2017. június 30. 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

A pályázatokat egy példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérik eljuttatni az alábbi címre: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. A pályázat lebonyolításának adminisztratív költsége 10 Euro.

A választható felvételi vizsga helye és időpontja

Helye: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
Ideje: 2017. július 4. 11.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

A pályázati kiírás elérhető ITT

A sao-felület használatához készült segédlet elérhető ITT

A felvételi vizsga tantárgyi követelményei elérhetők ITT

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról, valamint az ösztöndíjszerződésről: Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, Kossuth tér 3, 945 01 Komárom/Komárno. Telefon: 00421 908/116 931.