A Szövetség a Közös Célokért tevékenységei

A Szövetség a Közös Célokért a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének értelmében önálló jogi személyek társulásaként jött létre 2001. november 19-én.
A Szövetséget öt szervezet hozta létre, amelyek a szlovákiai magyar közösség körében országos szervezettségű hálózattal rendelkeztek az alapítás időpontjában.

Tagszervezetek és a szervezetet a SZAKC elnökségében képviselő tisztségviselők:

Alapító tagok:

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szervezet, képviselő: Bárdos Gyula
Magyar Közösség Pártja, képviselő: Duray Miklós
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, képviselő: Mézes Rudolf
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, képviselő: Fekete Irén
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, képviselő: Csémi Szilárd

A Szövetség a Közös Célokért 2011. november 29-ei közgyűlésén az alábbi szervezetek tagságát hagyták jóvá:
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Komárom, képviselő: Knirs Imre
LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Párkány, képviselő: Dániel Erzsébet
Rákóczi Baráti Köre, Királyhelmec, képviselő: Pásztor István
Zoboralja Közhasznú Társulás, Nyitra, képviselő: Ladányi Lajos
Reviczky Társulás, Léva, képviselő: Urbán Zoltán

2013. július 20-án az alábbi szervezetek csatlakoztak:
Cservenka Alapítvány, Hidaskürt, képviselő: Cservenka János
Kárpátia sport polgári társulás, Komárom, képviselő: Pallag György
Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete, MÁNCSE, Pered, képvisel: Pásztor Csaba
Palóc Társaság, Ipolybalog, képviselő: Urbán Aladár
Pro Kalondiensis Polgári Társulás, Kalonda, képviselő: Papp Sándor
Széchenyi Társaság, Budapest, képviselő: Rubovszky András
Via Nova ICS, Pozsony, képviselő: Gubík László

2015. november 7-én az alábbi szervezetek csatlakoztak:
Boráros Színház polgári társulás, Komárom, képviselő: Boráros Imre
Kukkók polgári társulás, Egyházkarcsa, Horváth Ákos
Rovás polgári társulás, Kassa, Szabó Ottó

2016. november 19-én az alábbi szervezetek csatlakoztak:
Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért. Képviselője: Mátis Károly
Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Szervezete, képviselője: Kiss Márta
Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás, képviselője: Bauer Edit

2018. november 20 -án az alábbi szervezet csatlakozott:
Marthos Polgári Társulás, képviselője Keszeg István

2020. június 27 -én az alábbi szervezet csatlakozott:
Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége – képviselője: Iván Tamás

Tisztségviselők:

Elnök: Gubík László

Tiszteletbeli elnök: Duray Miklós
Alelnökök: Ladányi Lajos, Mézes Rudolf
Ügyvezető igazgató: Hideghéthy Andrea
Gazdasági igazgató: Losonszky Margit

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Balogh Gábor, a Csemadok részéről
Dániel Erzsébet, a LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás részéről
Kállai Noémi, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség részér

A Szövetség bejegyzett székhelye : Komárom, Kossuth tér 3 (945 01 Komárno, námestie Kossutha 3.),

A központi iroda Pozsonyban, a Csemadok székház II. emeletén működik, Május 1 tér 10-12 (815 41 Bratislava, Námestie 1. mája 10-12).

Területi irodáink a következő városokban vannak: Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Galánta, Somorja, Párkány, Zselíz, Ipolyság, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Királyhelmec.

A SZAKC tevékenységi köre és céljai
Az alapszabály értelmében a szövetség tevékenységének tárgya a szövetség tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme, közös feladataik teljesítése és a magyar nemzet közösségének támogatását célzó közös kérdések megoldása, elsősorban:

 • a kultúra védelme és fejlesztése,
 • a művelődés támogatása,
 • a tehetséges fiatalok és a gyengébb szociális helyzetű családból származó fiatalok támogatása,
 • a társadalom intézményes fejlődésének támogatása,
 • a természeti feltételek és kulturális értékek védelme,
 • a környezet védelme és fejlesztése.

2016-ban a szervezet Alapszabálya a következő tevékenységi körökkel és célokkal egészült ki:

 • internetes hírportál és internetes folyóirat megjelentetése,
 • publikációs és kiadói tevékenység,
 • kurzusok, tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, társadalmi és kulturális események szervezése,
 • előadói és művelődési tevékenység
 • szociális segítőtevékenység
 • jogsegélyszolgálat működtetése
 • felmérések és kutatások végzése.

A szövetség célja a szövetség tevékenységi körének szempontjából koordinálni a szövetségi tagok tevékenységét, valamint együttműködni más, hasonló irányzatú, esetleg hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel és intézményekkel is.
A szövetség kitűzött céljainak megvalósítása érdekében személyi nyilvántartást vezet azokról, akik érdeklődést nyilvánítanak a szövetség céljainak elérése vagy azon személyek iránt, akik a szövetség tevékenységével azonosulnak. A nyilvántartásba történő bejegyzés kérvény alapján lehetséges.

A Szövetség a Közös Célokért 2003. december 2-i közgyűlésén meghatározta a szövetség további feladatainak keretét, eszerint a szövetség olyan feladatokat lát el, amelyek a szlovákiai magyarság fejlődése érdekében stratégiai fontossággal bírnak:

 • a státustörvényből adódó Magyar igazolvány kérelmezés iránti lehetőségekről való tájékoztatás és szervezői munka a szlovákiai magyarság részére;
  a társadalmi szervezetek intézményhálózatának megerősítése, a társulást létrehozó szervezetek számára személyi és dologi kiadások biztosítása;
 • a régiófejlesztés sokirányú segítése: kulturális, társadalmi és gazdasági adottságok feltérképezése, munkaközvetítés;
  jogsegélyszolgálat biztosítása a szlovákiai magyarságot érintő közügyekben.
 • A szövetség legfontosabb adottsága, hogy Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített, jól felszerelt tájékoztató iroda-hálózatot működtet. Az irodák minden esetben közösségi célokat szolgáló, magyar szervezet tulajdonában lévő épületekben nyíltak meg 2002 januárjában, a szlovákiai magyar közösség számára ismert és könnyen elérhető helyen.

Legfontosabb feladatok, amelyeket a 2016. november 19-i közgyűlés elfogadott:

 • együttműködés a magyarországi Civil Központokkal (CK);
 • szakképzés, felnőttképzés területén sikeres pályázatok megvalósítása;
 • a társulás tagszervezetei számára közös egyeztető fórum működtetése;
 • közösségszervező munkába való bekapcsolódás a Felvidéken;
 • a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése, különböző Kárpát-medencei hálózatokban való részvétel, együttműködés: MÁÉRT, KMKF, CET, NSKI, MTVA, MTT;
 • a Pozsonyi Magyar Galéria programjainak segítése;
 • visszaadni Esterházy Jánosnak becsületét, a téma kiemelt kezelése;
 • a Magyar Természettudományi Társulattal való kapcsolat építése, verseny a diákoknak;
 • a székesfehérvári Tarsoly egyesülettel “A Mi Európánk” címmel vetélkedő szervezése.

További, kiemelt feladatok:

 • tájékoztató irodahálózat működtetése;
 • a www.szakc.sk oldal működtetése;
 • a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás és segítségnyújtás a kérelmezőknek;
 • a nevelési-oktatási támogatás ügyében felvilágosítás;
 • a www.allampolgarsag.gov.hu oldal alapján az érdeklődőknek felvilágosítás;
 • tájékoztatás a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeiről, szülőföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetőségeiről és annak lebonyolítása;
 • felnőttképzési programok szervezésében való közreműködés;
 • EU-s források felhasználásával hálózatépítés, régiófejlesztés a szlovák-magyar határ menti együttműködés segítésére;
 • a Felvidék.ma hírportál működtetése;
 • az eMagyar programban való részvétel, közösségi tájékoztató pontok fenntartása a Magyar Házakban;
 • a vállalkozásfejlesztési központok működtetése, tájékoztatási tevékenység, pályázati tanácsadás, a kis-és középvállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás;
 • pályázatfigyelés – a Felvidék.ma és a SZAKC honlapokon (magyarországi, szlovákiai és EU-s pályázatok);
 • szórványprogram megvalósításában történő részvétel a felvidéki szórványközösségek bekapcsolása a Testvérháló programba.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás

A szomszédos államokban élő magyarokra vonatkozó törvényből adódó lehetőségekről 2002 januárjától a felvidéki magyarok a Pozsonyban és Kassán működtetett magyarországi konzulátusokon, illetve a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás által működtetett tájékoztató irodahálózat segítségével tájékozódhatnak.
A SZAKC irodáiból a Magyar igazolványok iránti kérelmeket továbbítjuk az illetékes konzulátusra, és az elbírálás után, a kérelmező meghatalmazása alapján átvesszük a kész igazolványt, majd eljuttatjuk a kérelmezőhöz. A közigazgatási eljárásnak nem vagyunk része, mégis a mi munkánktól is nagyban függ, hogy a kérelmezők elégedettek-e. Folyamatosan kapcsolatba kerülünk a polgárokkal, az igazolvánnyal járó lehetőségekről, egyéb ügyekkel kapcsolatban is kérnek tájékoztatást.

Tájékoztatás a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeiről, szülőföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetőségeiről és a lebonyolításban való részvétel

Szlovákiában a magyarországi oktatási feladatok lebonyolítását a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM ) megbízásából és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) szakmai irányítása mellett a Szövetség a Közös Célokért látja el. Tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk a magyarországi felsőoktatási intézményekben történő részképzések, doktori képzések és egyéb más tanulmányi lehetőségek, valamint a szülőföldi képzések és ösztöndíj pályázat iránt érdeklődők számára. E tevékenységünket a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal (SZMÖT) , mint szakértői testülettel együttműködve a komáromi iroda munkatársa koordinálja, de valamennyi iroda közvetíti a régióban és nyújt tájékoztatást. A testület elnökével, az ő kinevezése alapján koordináljuk és biztosítjuk a pályázatok szakmai értékelését. Előkészítjük és lebonyolítjuk a regionális előértékelő testület üléseit, valamint feldolgozzuk javaslataikat a végső döntéshozáshoz.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), valamint a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. képzésvezetőivel közösen együttműködve  a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásban, valamint a határon túli magyarok részére indított felsőoktatási előkészítő képzésben nyújtunk segítséget. E feladat értelmében tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk az érdeklődő diákok részére a magyarországi felsőoktatási intézményekben történő tanulmányi lehetőségekről.

Felvidék.ma hírportál működtetése
A Felvidék.ma első szlovákiai magyar hírportált, amely a www.felvidek.ma címen érhető el, a Szövetség a Közös Célokért társulás működteti 2006-tól.
Naponta frissül, tényszerű, gyors és hiteles a tájékoztatásra törekszünk, a szlovákiai magyarság közéletét leginkább foglalkoztató híreket, eseményeket közöljük a portálunkon.
Szlovákiában meglehetősen rossz helyzetben van a magyar nyelvű tájékoztatás, ezért fontos, hogy a kezdetektől nemzeti elkötelezettségű, a felvidéki magyar közösség érdekeit és megmaradását szolgáló internetes “napilapunk” fennmaradjon.
A Felvidék.ma hírportál teret ad a magyar érdekeket taglaló írásoknak, és nem közöl bulvárhíreket, reklámokat.

Naponta frissülnek a Felvidék.ma fő rovatai valamint több ezer fotóból, folyamatosan bővülő Képgalériával rendelkezünk. Kiemelt rovatunk a Felvidéki Magyarok elektronikus folyóirat, melyet negyedévente jelentetünk meg. Komoly hangsúlyt fektetünk a felvidéki események, programok összegyűjtésére, ajánlására. Itt nyílik lehetőségünk, hogy a tagszervezeteink számára elhelyezzük a rendezvényekre szóló meghívókat. Állandóan frissül az Eseménynaptár és Pályázati felhívások rovatunk. Kapcsolat rovatunk a kapcsolatteremtés lehetőségeként szolgál, elérhetőségeink mellett a levélküldés lehetősége is megvan, naponta kapjuk az olvasóink véleményét, hozzászólásait, amelyeket azután a Vélemény rovatban teszünk közzé. A Hírlevél, a közösségi oldalakon való megjelenés az elmúlt időszakban új olvasókat eredményezett. A szerkesztési elvünk, hogy a szlovákiai, a szlovákiai magyar közélettel kapcsolatos híreket, eseményeket dolgozzuk fel, ez nagyon jó visszhangra talál az olvasóink körében, ezt a szerkesztési vezérfonalat a továbbiakban is követni fogjuk, hogy a híráradatban a mi portálunk arculata más legyen: sajátosan felvidéki magyar.
2014. március 9-én a portált Esterházy Emlékéremmel tüntette ki a Rákóczi Szövetség. Ezzel egy időben arculatváltást is eszközöltünk, s tavasztól megújult a Felvidék.ma. Korábban Teleki Pál Érdemérmet kaptunk a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumától.

Régiófejlesztésre irányuló programokban való részvétel
Az értékelt időszakban különös figyelmet fordítottunk az eddigi sikeres pályázatok eredményeinek megőrzésére:
A „Régiófejlesztés forrásai“ (PHARE 2003 program)
„A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása“ (INTERREG IIIA Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédság program)
„Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából”(HUSK/0801/1.5.1/0015)
Kulcs a sikerhez – Fókuszban a határ menti térség kis- és középvállalkozói versenyképességének a javítása (HUSK/0901/1.1.1/0015) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „Közösen közös nyelven” – kis és középvállalkozóknak nyújtott szolgáltatásokra.

EU-s források felhasználásával felnőttképzési programok szervezése:
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén keretből a Győri székhelyű Graf-Get számítástechnikai Kft – akkreditált felnőtt-képzővel.
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretéből a Miskolci Egyetemmel „Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban” (CROSSEDU)

Kárpát-haza Program
A budapesti székhelyű Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) felkérésére a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) stratégiai partnere lett az NSKI Kárpát-haza fejlesztési programjának megvalósításában, a Kárpát-medencei fejlesztési szakértői hálózat létrehozásában.
Célja: szakmai párbeszéd kezdeményezése régiónként a nemzeti integráció fejlesztési rendszeréről, Kárpát-medencei fejlesztési szakértői hálózat létrehozása. a nemzeti integrációt szolgáló, Kárpát-medencei szintű fejlesztésekhez rendelkezésre álló regionális, helyi erőforrások felmérése, összegzése, részvétel a közös fejlesztési célok, programok és projektek jövőképközpontú, Kárpát-medencei szinten összehangolt rendszerének meghatározásában, illetve kidolgozásában, részvétel a folyamatos Kárpát-medencei szintű fejlesztési erőforrás- és tudásegyesítésben.
Időszerű, konkrét szakértői feladatunk: A Kárpát-medencei szintű fejlesztési projektek tervezéséhez, kidolgozásához kapcsolódó szakértői, tanácsadói tevékenység, összekötő szerep az NSKI és a régió adott szakterülete között, különös tekintettel a 2014-20-as operatív programokra: adat- és információgyűjtés, helyi sajátosságok közvetítése, elemzése, részvétel a megvalósíthatósági tanulmányok összeállításában, részvétel a Kárpát-medencei fejlesztési adatbázisok (szakértői, szervezeti, már elért projekteredmények) létrehozásában és folyamatos bővítésében.
Az NSKI felkérésére a Kárpát-medencei fejlesztési fórumsorozat első eseményére, a SZAKC szervezésében 2014. február 18-án Komáromban került sor.

A Családlánc felvidéki építése
A Szövetség a Közös Célokért csatlakozott és szervező erővel segíti a kárpát-medencei Családlánc építését 2013. július óta.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) alapításában 2001-ben három szlovákiai nagycsaládos szervezet vállalt szerepet: a FECSKE Nagycsaládosok Társulása (elnöke Dr. Tóth Attila), a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke a peredi Pásztor Csaba), a Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke Buzogány Katalin).
A KCSSZ a budapesti Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012 tavaszán alakította meg a Kárpát-medencei Családláncot, amelynek célja, hogy felkutassa és összefogja a határon túli magyarlakta területeken a családdal foglalkozó civil szervezeteket, a nagycsaládos egyesületek mellé.
A Családlánc bővítése további tagokkal Felvidéken azonban sajnos két évig váratott magára, sokáig a felvidéki láncszem volt a leggyengébb a láncban.
A KCSSZ vezetői részt vettek 2013. július 18-án a tallósi Esterházy kastélyban megrendezett ünnepségen, több felvidéki szervezet összefogásával, a SZAKC hathatós közreműködésével megtartott emléknapon. Az alkalmat az adta, hogy 250 évvel ezelőtt itt nyílt meg az első magyar állami árvaház, és itt ünnepelte a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete megalakulásának 15. évfordulóját.
A KCSSZ vezetői itt kérték fel a Szövetség a Közös Célokért társulást, hogy koordinálja a Családlánc erősítése érdekében a szervező munkát a Felvidéken. Rövid idő alatt, 2013 júliusától több szervezet kérte a felvételét a Családláncba. Tizenegy új szervezet csatlakozásra Rozsnyón került sor, ahol „ A család a nemzet alappillére ” címmel 2013. november 8-án konferenciát szervezett a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ). A csatlakozó szervezetek feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését.

A szervezet építése során több emlékezetes eseménybe kapcsolódtunk be: 2013. szeptember 19-én a budapesti Operaház jóvoltából kapott meghívást kapott több mint ezer határon túli magyar néző, Guiseppe Verdi: Falstaff című operájának főpróbájára. Felvidékről a magyar családokkal foglalkozó szervezetek képviselői jutottak el a rendezvényre a SZAKC szervezésében.
Ezután 2013 szeptemberében részt vettünk a KCSSZ által szervezett őszi Családláncos találkozón Sonkolyoson, ahol megbeszéltük az együttműködés módját, az új szervezetek felkutatásának és becsatlakozásának a módját.
Az elmúlt év decemberében a SZAKC csatlakozott a Szövetség a Családokért elnevezésű szlovákiai mozgalomhoz. Ezt a mozgalmat huszonnégy szlovák, családokkal foglalkozó szervezet, konzervatív, keresztény értékrend képviselői hozták létre, és arra hivatott, hogy közös összefogással támogassa a házasság és a család intézményét Szlovákiában.
Kárpát-medencei családtalálkozót szervezett a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége február 15-én a magyar Országházban, a több száz vendég közt Felvidékről tizennégy, családokkal foglalkozó szervezet képviselői élvezhették a vendéglátást. Részt vettek a rendezvényen az egyes szervezetek vezetői és családok, akik odahaza önkéntes munkával segítik a saját egyesületüket, a felvidéki beszámolót a SZAKC igazgatója tartotta.
Nagytárkányban, Dunaszerdahelyen a Családlánc építését segítő szakmai fórum szervezésébe kapcsolódtunk be.

Szakképzés, felnőttképzés területén sikeres pályázatokat valósítottunk meg:
– 2012-2014 között a magyarországi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” a Győri székhelyű Graf-Get számítástechnikai Kft – akkreditált felnőtt képzővel, ennek keretében 2014. május 14-én egy sikeres Audi gyárlátogatást szerveztünk 50 felvidéki érdeklődőnek, egy szakmai konferenciával egybekötve az Audi és győri munkaügyi hivatal illetékeseivel.

– Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban” (CROSSEDU) a Miskolci Egyetemmel együttműködve, 2012-2013 között.
– A győri székhelyű Pro Innovum Kutatásfeljesztési Kft és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából 2014-ben bekapcsolódtunk az NFA KA 15/2012. „A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról” projekthez, helyzetfelmérési, gyorselemzési szakértő feladatot láttunk el. A szlovákiai magyar nyelvű szak- és felnőttképzést végző intézményekben végeztük el a helyzetfelmérést.