Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2016-os közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért közgyűléséről

Időpont: 2016. november 19.

Helyszín: Alsóbodok (Dolné Obdokovce), a Paulisz-rancs.

Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak, vendégek – a jelenléti ív szerint.

 

A közgyűlést Duray Miklós, a SZAKC elnöke nyitotta meg és vezette.

Az előző közgyűlés hitelesítése megtörtént, a mostani közgyűlésről készült jegyzőkönyvet Ladányi Lajos és Pásztor Csaba hitelesíti.

A Szövetség a Közös Célokért társulás nyilvános közgyűlését a Zoboralja közhasznú társulás a Magyar Szórvány Napja alkalmából rendezett szakmai konferenciája keretében tartotta meg, melyet a SZAKC elnöksége Budapesten 2016. február 15-ei ülésén határozat alapján egyhangúlag fogadott el. 

 

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytatódott:

1. Beszámoló a tevékenységről és gazdálkodásról

2. 2017 évi költségvetés jóváhagyása

3. Új tagszervezetek felvétele a társulásba

4. Tisztújítás (elnökség és ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása)

5. Alapszabályban a tevékenység kiegészítése

6. Egyéb

7. Hozzászólások

8. Záró határozat elfogadása

 

1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

Pogány Erzsébet ismertette a SZAKC legújabb feladatait. (Mellékletben a beszámoló itt olvasható).

 

2. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról és a 2017. évi költségvetés elfogadása

A beszámolóhoz írásban 3 dokumentumot készített el a SZAKC gazdasági ügyintézője, Losonszky Margit (Mellékletben 3 dokumentum.)

Az Ellenőrző Bizottság jelentését Balogh Gábor ismertette, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2015. évi gazdálkodásban nincsenek teljesítetlen pontok, az elszámolás hiánytalan és javasolja a 2017. évi költségvetés elfogadását.

 

3. Javaslat új tagszervezetek felvételére

Bemutatkozott a társuláshoz csatlakozni kívánó három új szervezet:

1. Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért. Képviselője: Kocsis László Attila

2. Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Szervezete. Képviselője: Kopócs Tibor

3. Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás. Képviselője: Bauer Edit.

Ezen szervezetekkel a SZAKC taglétszáma huszonháromra növekedett. (Mellékletben a javaslat itt olvasható).

 

4. Tisztújítás (elnökség és ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása)

Tisztségviselők:

Elnök: Duray Miklós

Alelnökök: Ladányi Lajos és Mézes Rudolf

Igazgató: Pogány Erzsébet

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Balogh Gábor (Csemadok), Tóth Klára (Zoboralja), Knirs Vera (EJK)

 

5. Alapszabályban a tevékenység kiegészítése

Pogány Erzsébet ismertette a SZAKC alapszabályának módosítására tett javaslatot (Mellékletben a javaslat itt olvasható)

 

6. és 7. Egyéb és hozzászólások

A hozzászólásokban Boráros Éva, a komáromi székhelyű Boráros Színház polgári társulás tevékenységéről számolt be.

Dániel Erzsébet – a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás új feladatot vállalt fel, katona- és hadisírokat kutatnak fel és ápolják azokat.

 

8. Határozatok elfogadása

A határozatokra vonatkozó javaslatot Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója ismertette és terjesztette fel szavazásra. A 20 tagszervezet 3 küldöttéből, vagyis 60 küldöttből 37 küldött volt jelen, így a SZAKC közgyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2016. november 19-ei közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

 

Jóváhagyta
1. A társulás tevékenységéről szóló beszámolót, a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak óta beindított új szolgáltatásokat

2. A társulás 2016. évi gazdálkodásáról szóló jelentést

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentését a gazdálkodásról

4. 2017. évi költségvetést

5. Az alapszabály módosítását, a III. cikkely 1. pontjának, a szövetség tevékenységi körének kibővítését

6. A három új tagszervezet felvételére vonatkozó javaslatot.

 

Megválasztották:

A társulás elnökségi tagjait és az ellenőrző bizottság három tagját.

 

Alsóbodok, 2016. november 19.