Magyar nyelvű lelki elsősegély telefonszolgálat a Kárpát-medencében

A Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat és a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 2016. május 20-21 között Beregszászon, Kárpátalján, Telefonos Napot szervezett a lelki elsősegély telefonszolgálatok világnapja alkalmából.

„A lelki elsősegély telefonszolgálat fontossága abban rejlik, hogy nemcsak fizikailag – a hang által – vannak összekötve az emberek, hanem lelkileg is”- dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.

Különleges alkalom volt ez, mert most találkoztak először a Kárpát-medencei lelki elsősegély telefonszolgálatok szakmai vezetői, munkatársai.

Székely András, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke elmondta, hogy a szövetség fő célja a teljes Kárpát-medencei lelki elsősegély-szolgálat kiépítése. Szeretnének határokon átnyúló lelki segítséget adni. Magyarországon ötszáz önkéntes fogadja a segélykérő hívásokat tizennyolc szolgálatnál. Erdély és Kárpátalja bekapcsolása után a felvidéki szolgálat létrehozásával a határon túli magyarság a Kárpát-medence további régiójában kapna krízishelyzetben anyanyelvén segítséget.

Székely András, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke
Székely András, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke

Felvidéken a civil és a segítő szférában dolgozó önkéntesek és szakemberek régóta felismerték, hogy szükség van a magyar nyelvű lelki elsősegély szolgálatra. A felvidéki szolgálat létrehozása érdekében Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) igazgatója és Hideghéthy Andrea, a SZAKC munkatársa felvette a kapcsolatot Buza Domonkossal, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai alelnökével. A komáromi személyes találkozón tájékoztatást kaptak a szolgálatot működtető technikai eszközökről és a felvidéki ügyelői csoport kiképzéséhez szükséges feltételekről. A kapcsolatot tovább építve keresték meg Székely Andrást, a LESZ elnökét.

A FELVIDÉKI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁT KÉT FELVIDÉKI SZAKÉRTŐ IS SEGÍTI

A felvidéki szolgálat kialakítását szakmai kérdésekben a magyarországi LESZ mellett, két felvidéki szakértő is segíti, dr. Rácz Jolán, református lelkész, aki a Diakónia Reformata nonprofit szervezet elnöke volt sok éven át, és Puss Sándor SJ, jezsuita szerzetes, a Jóindulat Polgári Társulás elnöke, akik gazdag szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Székely András a beregszászi fórumon kiemelte, mekkora öröm számára, hogy a SZAKC-on keresztül a Felvidék is csatlakozni kíván a Kárpát-medencei szolgálathoz. A tanácskozáson köszöntötte Szegedy Lászlót, Sohajda Pétert és Szegedy Dánielt, a szervezet képviselőit.

A találkozó megnyitóján a résztvevőket a vendéglátók nevében Török Orsolya, a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat vezetője üdvözölte. A Telefonos Napnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, ahol a szakmai előadások követték egymást.

Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa a Kárpát-medencében formálódó mentálhigiénés hálózatról tartott előadást. Megjegyezte: „A lelki elsősegély telefonszolgálat fontossága abban rejlik, hogy nemcsak fizikailag – a hang által – vannak összekötve az emberek, hanem lelkileg is.”

A Mentálhigiénés képzésen, Kárpát-medencei szinten, mintegy ezer embert vett részt Beregszászon, Léván, Erdélyben és Budapesten. A szakember elmondta, hogy a segítő munkát elszigetelten nem lehet végezni, erős szakmai háttértámogatás szükséges hozzá. Ezt biztosítja a Buda Béla Forrásközpont (forraskozpont.kre.hu), melynek jelenleg hétszáz tagja van. A szakmai háttér mellett az előadó kiemelte: „Fontos a magyarság szolgálata, az együvé tartozás érzésének a megteremtése, ami eszköz az összetartozás megéléséhez. Ez ad értelmet a telefonos munkának is”- fogalmazott a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.

Buza Domonkos, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai alelnöke
Buza Domonkos, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai alelnöke

Buza Domonkos, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai alelnöke rövid történelmi áttekintést adott a lelki elsősegély elődszervezeteinek létrejöttéről, betöltött szerepeikről és a LESZ megalakulásának körülményeiről. Mottója: „Ha a világot nem tudjuk megváltoztatni, magunkon, a szemüvegünkön kell változtatni, hogy – egy kicsit – ismét tudjunk változtatni a világon.”

Székely András, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke a telefonszolgálatok helyét és szerepét elemezte. Előadásában kihangsúlyozta a profi és a civil szervezetek közös munkájának a szükségességét. Kitért a szolgáltatások előnyeire és lehetőségeire.

„BÍZNUNK KELL ÖNMAGUNKBAN, LÁTNUNK KELL A HATÁRAINKAT, FEL KELL ISMERNÜNK, AMIKOR A KRÍZISBEN LÉVŐT MÁSHOZ KELL IRÁNYÍTANI”

– szögezte le Székely.

A Csíkszeredából érkezett Simó Irma az erdélyi tapasztalatokat összegezte a kezdetektől a „felnőtté” válásig. Felhívta a figyelmet a nehézségekre és a sikerhez vezető rögös útra.
„Fontos, hogy merjünk örülni, méltósággal megélni az életet, nagyon szükséges az érzelmi karbantartás”- fogalmazott Simó.
Végül rámutatott az Erdély egyes régiói között tapasztalható különbségekre, a problémák területenkénti eltéréseire.

A házigazda Török Orsolya, a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat megalakulásáról, kezdeti lépéseiről és terveiről beszélt. A mentálhigiéniás alapprogramokban százan-százötvenen vettek részt Kárpátalján. Náluk is Buza Domonkos volt a „hajtómotor.” A LESZ segítségével valósították meg a kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat műszaki hátterét, amely a hívások fogadását először Magyarországon tette lehetővé. Ezzel párhuzamosan folyt a helyi ügyelői csapat kialakítása.

A képzést negyven önkéntes kezdte el, akik közül tizenöten sikeres vizsgát tettek. Nemsokára a beérkező segélyhívások egy részét ők fogadják Kárpátalján. A szolgálat működtetéséhez szükséges a csapatépítés, a csapat-erősítő foglalkozás. A segítő személyek lelki egészségének a megőrzése érdekében, rendszeresen találkoznak – szupervízió, szakmai továbbképzés és egymás támogatása céljából, és közös imákkal is erősítik egymást. A jövőben újabb képzéseket szeretnének indítani, további önkéntesek bevonásával bővíteni az ügyelői csapatot.

A telefonos nap május 21-én a szolgálatok munkatársai számára tartott tréninggel zárult.