A SZAKC elnökségi ülést tartott Budapesten az Országházban

Bárdos Gyula és Szili Katalin

A 15 évvel ezelőtt létrehozott Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás tevékenységéről tartott meghallgatást az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága (NÖB) 2016. február 15-én. A SZAKC ezt követően elnökségi ülést tartott a magyar Országházban. A NÖB üléséről és az ott elhangzottakról bővebben itt olvashatnak.

Nagyszámú küldöttség gyűlt össze a Felvidékről az Országházban az Esterházy János, felvidéki mártír politikusról elnevezett teremben, ahol rendszerint a Nemzeti összetartozás bizottság tartja üléseit. Délután, a ma már húsz tagszervezettel kibővült Szövetség a Közös Célokért társulás elnökségi ülésére került itt sor, Duray Miklós elnök és Pogány Erzsébet igazgató vezetésével.
Bárdos Gyula és Szili KatalinAz elnökségi ülésen a tagszervezetek képviselőin kívül részt vettek meghívott magyarországi közéleti személyiségek is: Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, Haraszti Attila, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, dr. Sándor Tamás, a Nemzeti összetartozás bizottság titkárságának vezetője. Duray Miklós köszönetet mondott Pappné Farkas Klárának, az Országgyűlés külügyi hivatala főosztályvezetőjének, aki egyben a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány igazgató tanácsának az elnök asszonya is, hogy az alapítvány meghívottjaként a SZAKC elnökségi tagjait az országház Vadásztermében ünnepi ebéddel vendégelte meg.

Sándor Tamás, Szabó Ádám és Pappné Farkas Klára az elnökségi ülésen

A SZAKC elnökségi ülésének napirendi pontjai között szerepelt a legutóbbi, 2015. november 7-i kassai közgyűlés határozatainak áttekintése. Ezt követően a tagszervezetek képviselői beszámolót tartottak a 2016-os évi programjaikról és arról, mi foglalkoztatja leginkább az egyes szervezeteket. Az elhangzott beszámolók alapján fontolják majd meg a tervezett őszi közgyűlés időpontját és helyszínét. A Szövetség a Közös Célokért társulás ugyanis valamely tagszervezet jeles évfordulójához, eseményéhez csatlakozva, azt erősítve szeretné megtartani közgyűlését.
A húsz tagszervezetből 15 tagszervezet képviselője jelen volt a budapesti ülésen.

Elsőként Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke számolt be a legnagyobb felvidéki magyar társadalmi és közművelődési szervezet 2016-os évi programjairól. A számtalan program és esemény közül (csak országos rendezvényből 28 kerül megszervezésre, emellett valósulnak meg a regionális és helyi rendezvények) kiemelte a Zselízi Országos Népművészeti Fesztivált, amely idén ünnepli 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból visszatérnek az eredeti helyszínre, a zslelízi Schubert-parkba. Bárdos hangsúlyozta, hogy a kultúra művelése mellett a Csemadok egy fórum, ahol a az emberek összejönnek és a közösségi élményekkel, együttlétekkel erősítik egymást, és eredményesnek, folytatásra való célkitűzésnek tartja a Csemadok fiatalítását.

Ladányi Lajos a Zoboralja Közhasznú Társulás képviseletében

Ladányi Lajos Nyitráról, a Zoboralja Közhasznú Társaság elnöke örömét fejezte ki, hogy a délelőtti NÖB ülés tartalmas és eredményes volt. Mint mondta, Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke elfogadta meghívásukat március 13-ára, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Felkérte a Szövetség a Közös Célokért társulást, fontolja meg, hogy a szövetség közgyűlését a Zoboralja Közhasznú Társulásnak a Szórvány Napja alkalmából, november 15-én rendezendő programjához időzítsék.

Boráros Imre, a Boráros Színház P.T.képviseletében

Az újonnan csatlakozott tagszervezetek közül Boráros Imre a Boráros Imre Színház Polgári Társulás képviseletében számolt be a 2013-ban alakult színház programjairól. A Kossuth-díjas színművész elmondta, az utóbbi 12 évben a világot járja azzal a céllal, hogy a Felvidékre, a kultúránkra irányítsa a figyelmet. Jelenleg 4 színházi előadás van a repertoárjukban, és több verses, zenés műsoros est programja.

Dániel Erzsébet, a Limes Anavum Honismereti Társulástól

Dániel Erzsébet, a Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás elnöke kihangsúlyozta, hogy a helyi értékek szorgalmazása mellett különös hangsúlyt fektetnek a történelmi lengyel-magyar barátság elmélyítésére, aminek legékesebb bizonyítéka a társulás által 2008-ban állíttatott Sobieski János lengyel királyt ábrázoló bronz lovas szobor. Kétévente, így az idén is tartanak lengyel napokat. Szeptember 1-jén a deportálások, kitelepítések témakörről tartanak történelmi konferencián, ahogy a társulás megalakulása óta minden évben. A április-májusban esedékes diák-vetélkedőnek is ez lesz a témája.

Wirth Jenő, a Reviczky Társulástól

A nemrégiben Esterházy-emlékéremmel kitüntetett lévai Reviczky Társulás programjairól Wirth Jenő számolt be. Elmondta, hogy székhelyük, a Honvéd utcai felújított ingatlan igazi közösségi házként működik, számtalan programot valósítanak meg évente, itt tevékenykedik 12 lévai magyar szervezet, köztük a legszorosabb partnerük, a Magyar Asszonyok Ligája is. Három szakosztály tölti meg tartalommal a házat, a zenei, az irodalmi és a helytörténeti szakosztály, emellett rendszeresen szerveznek kiállításokat. Csatlakoztak a Széchenyi Emlékév eseménysorozathoz is.

Rubovszky András, a budapesti Szechényi Társaság képviseletében

A SZAKC jelenlegi egyetlen magyarországi tagszervezete, a budapesti székhelyű Széchenyi Társaság képviseletében Rubovszky András főtitkár volt jelen. A főtitkár elmondta, hogy a társaság névadójának örökségét ápolva közös programokra készülnek a Felvidéken, köszönhetően a SZAKC társulásnak és tagszervezeteinek. Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából a Felvidék több városában, faluban már előkészítették a megemlékezést, de további községek jelentkezését is szívesen veszik. Pozsonyban, Komáromban Hidaskürtön, Zoboralján – Alsóbodokon, Léván, Kassán, Királyhelmecen és a Via Nova ICS martosi táborában már biztosan lesz Széchenyi nevéhez fűződő esemény.

Ipolybalogról, a Palóc Társaság képviseletében Urbán Aladár érkezett, aki elmondta, hogy az idén már 27. éve szervezik meg programjaikat. Az emléknapok, műveltségi versenyek mellett különös hangsúlyt fektetnek a rovásírásra, annak elsajátítására, az oktatók és rovásírók találkozóira.

Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért egyesület elnökeként számolt be a társulásukhoz köthető rendezvényekről, melyekkel tudatosan próbálják meg felhívni a köztudat figyelmét Komárom városának a múltban betöltött fontos történelmi nagyságára, szerepére, és figyelmeztetni az értékek megőrzésére. Terveik közt szerepel többek közt a Petőfi téren álló szobortalapzatra egy Petőfi-szobor állítása, az erődrendszerben lévő Várkápolnában felidézni, hogy itt őrizték a magyar koronát és a Kossuth Lajos fából kifaragott szobrának méltó helyet találni.

Őt követte Mézes Rudolf, a Szlovákia Magyar Szülők Szövetségének elnöke. Mint mondta, szövetségük ez évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, november 26-27-én egy ünnepi közgyűlést tartanak ebből az alkalomból. Tevékenységük középpontjában az iskolák megmentése van, amelyeknek a rossz helyzetét sokszor mi magunk, magyar szülők is előidézzük, mert a Mátyusföldön például elharapózott az a jelenség, hogy a helyi kisiskola helyett Galántára utaztatják a gyermekeket, miközben a falvak jól működő iskolái gyermekhiánnyal küszködnek.

Pallag György, a Kárpátia Sport polgári társulás elnöke az Aranycsapat Alapítvánnyal közösen évek óta szervezi a fiatal magyar diákok, sportolók Kárpát-medencei szintű találkozóit.

Gubík László, a Via Nova ICS képviseletében röviden elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan szerveznek nyári és téli táborokat, bálokat, megemlékezéseket tartanak, fesztiválokat szerveznek. Mivel 2016 a határon túli fiatal vállalkozók éve, ezért leginkább ezt a vonalat erősítik, hangsúlyozzák. Ehhez Magyarországról is kapnak segítséget: a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné alapítványán keresztül képzéseket tarthatnak régió- és gazdaságfejlesztést érintő témákban. De részt vesznek a beiratkozási körúton is, tehetségkutatót is szerveznek és természetesen ebben az évben is megrendezik a Martosi Szabadegyetemet.

Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári Társulás vezetője, aki elmondta, hogy az 1999-ben alakult társulás a Kalondáért nevet azért is kapta, mert kitűzött céljaik közé tartozott a palóc települést segítő civil szervezetek felkarolása. Mára a kistérség 12 községének érdekében tevékenykednek. Az egyesület tíz ország több mint ötven szervezetével áll kapcsolatban. Terveik közt szerepel az Ipolymente EGTC megalakítása és egy szicíliai testvértelepüléssel a kapcsolat megerősítése.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke beszámolt arról, hogy az egyesület 18 éves működése alatt több mint száz sikeres programot valósított meg. Az idei év tervei közé tartozik a Felvidék és Délvidék barátságát erősítő esemény az Összetartozás Napja alkalmából. A MÁNCSE egyik alapítója a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Családláncnak.

Pásztor István, a Rákóczi Baráti Köre képviseletében érkezett Királyhelmecről és elmondta, hogy az idei évben megvalósuló programjaiknak is a legfontosabb vezérfonala, hogy a bodrogköziek identitástudatát erősítsék. Számos eseményt terveznek a Bodrogközi Magyar Közösségi Házban.

Az elnökségi ülésre meghívott vendégként jelenlévő Szili Katalin, Csóti György és Haraszti Attila elismerésüket fejezték ki a felvidéki civil szervezeteknek a gazdag közösségépítő tevékenységükért.

Szili Katalin köszönetet mondott a SZAKC igazgatójának, hogy január 22-én Pozsonyban megszervezte a felvidéki fiatalokkal való első szakmai találkozót, amely áprilisban folytatódik, és célja, hogy összegezzék, az önigazgatás, önkormányzat kérdésben a fiataloknak mi az álláspontjuk. Ebben számít a Via Nova ICS elnökére is. Elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnöktől a civil társadalmi és politikai szervezetek kooperációjának segítésére kapott megbízatást, autonómiakoncepciók, tanulmányok kidolgozásával foglalkozik, és reméli, előremutató kapcsolatokat tudnak majd kialakítani és ápolni a SZAKC tagszervezeteivel.

Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójaként felhívta a figyelmet arra, hogy konkrét peres ügyekben is segítséget tudnak nyújtani;17 helyszínen végeznek jogsegélyszolgálatot. Az érdeklődők további információkhoz juthatnak az iroda honlapján, awww.kji.hu-n. Felvetette, hogy a SZAKC tájékoztatói irodahálózata is kapcsolódjon be a jogvédelembe.

Végül Haraszti Attila megköszönte a meghívást és elmondta, hogy különösen hasznos és érdekes volt számára a szervezetek ez évi tervezett programjairól a beszámolók meghallgatása, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság kiemelten támogatja a külhoni magyar civil szervezetek működését.
Ezt követően Duray Miklós elnök lezárta a SZAKC Budapesten megtartott elnökségi ülését