Fiatal oktatói ösztöndíj – határon túli magyar oktatók részére

Megjelent az egyik legközkedveltebb pályázati kiírás: a szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj! Olvasóinkat elsőként tájékoztatjuk az ösztöndíjról, amely a 2015/2016-os tanév tíz hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként ötvenezer forint, azaz ötszázezer forint a tanév egészére, amely egy összegben kerül kifizetésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Balassi Intézet az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

Az EMMI és a Balassi Intézet közösen kiírt pályázatára jelentkezhetnek azok a szlovák, ukrán, román, szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek, akik a 2015/2016-os tanévben szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktatói tevékenységet folytatnakA pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

A pályázati kiírás tartalmát az EMMI a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Szlovákiában pályázhat minden olyan, 2015. július 1. napján a 38. életévét be nem töltött szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben vagy főállású oktatóként vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik és ̸ vagy órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutorális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon) is, ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat benyújtani a Balassi Intézet elektronikus „Ügyfélkapu” felületén keresztül lehet: http: ̸ ̸ sao.bbi.hu. Ez a felület jelenleg még nem elérhető, hozzáférés csak néhány napon belül lesz lehetséges – tudtuk meg a Balassi Intézet munkatársaitól. Addig is, arra ösztönzik a pályázókat, hogy szerezzék be a szükséges igazolásokat, mellékleteket, amelyek a pályázathoz kellenek. Erről részletes leírást a kiírásban találnak, amely már most letölthető cikkünk alján.

Az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje: 2016. január 11., 24 óra. Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének vagy személyes benyújtásának határideje: 2016. január 12., 15 óra.

A pályázatokat – ajánlott küldeményként – postai úton Szlovákiában az alábbi címre kell küldeni, vagy személyesen leadni is lehet: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3.

A határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti. A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázásból kizáró feltételek:
• Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
• Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
• Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.
• Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
• Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2015/2016-os tanév időtartamára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

A pályázati kiírás ITT>>> letölthető.