Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2015-ös közgyűléséről

Időpont: 2015. november 07.
Helyszín: Kassa, Thália Színház Márai Stúdiószínpada
Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak, vendégek  – a jelenléti ív szerint

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás a 47. Kazinczy Napok keretében Kassán tartotta meg nyilvános közgyűlését, melyet a SZAKC elnöksége Budapesten 2015. április 12-ei ülésén határozat alapján egyhangúlag fogadott el.

A közgyűlést Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója nyitotta meg és ismertette annak napirendjét. Először a tagszervezetek képviselőinek beszámolói hangzottak el a kassai Kazinczy Napok programja szerint, majd az alábbi napirendi pontokkal folytatódott:

1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban

2. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról és a 2016 évi költségvetés elfogadása

3. Javaslat új tagszervezetek felvételére

4. Egyéb 

Duray Miklós, a SZAKC elnöke beszédében vázolta, hogy a rendszerváltozás után tíz évig tartott, amíg sikerült megfogalmazni azokat a nemzetpolitikai célokat, amelyekkel sikerül támogatni a szülőföldön maradás és boldogulás, valamint az önkormányzatiságot. A Magyar Állandó Értekezlet és a státusztörvény intézményei segítik ezen elképzeléseket, és erre jött létre 2001-től a Szövetség a Közös Célokért társulás, melyet a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet, a Magyar Közösség Pártja, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség alapított. A SZAKC 2011-ben és 2013-ban vett fel újabb tagszervezeteket, így 17-re bővült számuk.

A SZAKC elnöke véleménye szerint ezeket a civil szervezeteket és az egyéb a megmaradásunkért tenni kívánó polgári társulásokat is ebbe az irányba kellene terelni, hogy csökkentsék a felvidéki magyar társadalom szétesését. Tudatosítani kell, hogy a civil szervezetek ebben a kérdésben döntő szerepet játszhatnak. 

1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban
Pogány Erzsébet ismertette az írásban elkészített beszámoló fontosabb pontjait. (Mellékletben a beszámoló)

2. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról és a 2016 évi költségvetés elfogadása
A beszámolóhoz írásban 2 dokumentumot készített el a SZAKC gazdasági ügyintézője, Losonyszky Margit (Mellékletben 2 dokumentum.)
Pogány Erzsébet ismertette az Ellenőrző Bizottság jelentését, melynek tagjai közül Balogh Gábor volt jelen a közgyűlésen.

3. Javaslat új tagszervezetek felvételére
Pogány Erzsébet bemutatta a társuláshoz csatlakozni kívánó három szervezetet:
Boráros Imre Színház polgári társulás komáromi székhellyel. Célja a magyar kultúra ápolása és terjesztése. Képviselője Boráros Imre.
Kukkók polgári társulás, székhelye Egyházkarcsa. Célja a környezetvédelem, a természetvédelem, a szabadidő értelmes felhasználása mellett a munkahelyteremtés és a régiófejlesztés. Képviselője Horváth Ákos.
A kassai Rovás polgári társulás célja képzőművészeti tevékenység, szellemi értékek létrehozása, kiállítások, alkotótáborok szervezése, művészeti logisztika, újságírás, kiadói tevékenység, RovArt lap kiadása, Theatrovás, Ropás!, Ringató, Rovás Artcafé, Rovás Akadémia működtetése. Képviselője Szabó Ottó

Ezen szervezetekkel a SZAKC taglétszáma húszra növekedett.

4. Egyéb
A hozzászólásokban Duray Éva, a Palóc Társaság képviseletében beszámolt annak  tevékenységéről. Kiemelte, hogy november 13-án Sajó Sándor születésnapja és a Magyar Anyanyelv Napja alkalmából magyarságverseket mondó szavalóversenyt rendeznek Ipolyságon.

Palik Zoltán, a miskolci Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület vezetője a pályázati lehetőségekről számolt be. Felhívta a figyelmet a határon túli együttműködésekre, az EGTC programokra és nem utolsó sorban a BAZ megyei Civil Információs Centrum működésére.

Határozatok elfogadása
A határozatokra vonatkozó javaslatot Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója ismertette és tette fel szavazásra. A 17 tagszervezet 3 küldöttjéből vagyis 51 küldöttből 28 küldött volt jelen, így a SZAKC közgyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt. 

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2015. november 7-i közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyja
a társulás tevékenységéről előterjesztett beszámolót
a 2015 évi gazdálkodásról szóló beszámolót
a 2016 évi költségvetést
az Ellenőrző Bizottság jelentését
a Boráros Színház, a Kukkók polgári társulás és a Rovás polgári társulás SZAKC tagszervezeteibe való felvételét
az elnökségi tagjai közé Boráros Imre, Horváth Ákos és Szabó Ottó felvételét.

Kassa, 2015. november 7.