Meghirdették a Balassi Intézet egyetemi előkészítő pályázatát

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette a 2015/2016-os tanévre a határon túli magyar középiskolások számára az ösztöndíjas egyetemi előkészítő pályázatát. Felvidékről húsz diák vehet részt az ösztöndíjas képzésben. Célja a határon túli magyar hallgatók felkészítése az emelt szintű magyarországi érettségire.

Pályázni lehet minden olyan 2015. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

Az egyetemi előkészítő tíz közismereti tárgyból készíti fel a diákokat: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés. Ezzel lefedve azon tantárgyakat, amelyekkel a magyarországi érettségin számolni lehet. Intenzív képzésről van szó: közel 30 tanítási hét és tantárgyanként heti 12-20 óra, konzultációs lehetőségekkel, próbaérettségi vizsgákkal. E képzés során a hallgatók emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert, illetve a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el. A meghirdetett képzésekre beiratkozhatnak önköltséges hallgatók is, akik számára kedvezményes kollégiumi elhelyezést is tudnak biztosítani. Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak azonban ingyenes kollégiumi ellátás jár.

Az ösztöndíj tartalma:

 • átlagosan 17.850 Ft/hó ösztöndíj, amely az ötödik hónaptól differenciáltan kerül kiosztásra: minimum 10.000,- Ft/hó, maximum 35.000,- Ft/hó,
 • ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyv ellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít)
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A pályázót érintő költségek:

 • utazás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten
 • Fizetendő díjak:
 • 2.000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,
 • kb. 3000 Ft az ideiglenes és a végleges diákigazolványra,
 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.

Az utolsó bekezdésben említett díjak kivételével valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő!

A pályázat benyújtása:

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje:

2015. július 20. helyi idő szerint 12.00 óra.
A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérik eljuttatni az alábbi címre: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért,945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.
Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban beszerezhető, és az internetről (www.szakc.sk, www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu) letölthető pályázati adatlapon lehet a szükséges dokumentumok, igazolások csatolásával.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költsége 10 euro.

A felvételi vizsga helye és ideje:
Balassi Intézet Hungarológia Tagozat – Márton Áron Szakkollégium (1037 Budapest Kunigunda útja 35.), Magyarország.
2015. július 22, 10.00 óra
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról, valamint az ösztöndíjszerződésről: Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, Kossuth tér 3, 945 01 Komárom/Komárno. Telefon: 0908/116 931

A felvételi követelmények és minta-feladatsorok ITT érhetőek el.

A pályázati adatlap » ITT « tölthető le.

A teljes pályázati kiírás » ITT « tölthető le.