Jegyzőkönyv az elnökségi ülésről – 2015

Jegyzőkönyv a SZAKC elnökségi üléséről, 2015. április 12-én 13.30 órától Budapesten

Résztvevők: Duray Miklós, Pogány Erzsébet, Mézes Rudolf, Jókai Tibor, Bárdos Gyula, Knirs Imre, Dániel Erzsébet, Pásztor István, Ladányi Lajos, Pásztor Csaba, Pallag György, Wirth Jenő, Rubovszky András, Gubík László.

Az elnökségi ülést Duray Miklós elnök nyitotta meg és vezette.

Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése megtörtént, a mostani ülésről készült jegyzőkönyvet Pásztor Csaba és Knirs Imre hitelesíti.

A Szövetség a Közös Célokért elnökségi és ellenőrzőtagjai, valamint munkatársai a Nemzeti Összetartozás Bizottság üléstermében, az Esterházy Jánosról elnevezett teremben tartották meg idei első elnökségi ülésüket. 

Duray Miklós – köszöntötte a NÖB elnökét, Pánczél Károlyt és munkatársát, Sándor Tamást.

Ismertette az elnökségi ülés programját:

Pánczél Károly, a NÖB elnökének előadása

Pogány Erzsébet beszámolója a SZAKC 2014. évi tevékenységéről

Vita

Pogány Erzsébet és Losonszky Margit gazdasági beszámolója, valamint a 2015. évi költségvetés-tervezet előterjesztése

Duray Miklós beszámolója a Kárpát-medence magyar civil szervezeteinek kapcsolati hálózatáról

SZAKC közgyűlésének előkészítése, időpontjának elfogadása.

A napirendi programot a SZAKC elnöksége egyhangúlag elfogadta.

Duray Miklós kitért az előző elnökségi ülés két pontjára, az egyik a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek kapcsolati hálózatával kapcsolatos megállapodásra, mely szerint minden tagszervezet készít egy leltárt arról, hogy milyen, elsősorban Kárpát-medencei magyar szervezetekkel tart fenn kapcsolatokat. Erről a tagszervezetek elfeledkeztek, ezért nyomatékosan kérte az elnökségi tagokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül vessék papírra a társszervezeti kapcsolataikat, magyar-magyar kapcsolataikat a Kárpát-medencében, azért, hogy támogathassuk a kapcsolatépítést. A másik pont egy tudományos konferencia volt a Magyar Tudományok Napja kapcsán. Arról volt szó a legutóbbi elnökségi ülésen, hogy kezdeményezni fogjuk, hogy az MTN alkalmából rendezendő konferencián nyissanak egy új szekciót, ahol azokról a kárpát-medencei kapcsolatokról tudnánk tartani előadásokat, amelyeknek az időkapcsolati hátterét mi is támogatjuk és erősítjük. Ez a kezdeményezés sikeres volt, közösen az NSKI-vel  és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Karával kibővítettük a tudománynapi konferenciát egy szekcióval, ahol három előadás hangzott el. Az előadások gyűjteményének a kiadása most van előkészületben,.

Szó volt még az előző elnökségi ülésen a szakképzésről, szakoktatásról, a szakmai kapcsolatokról, ennek kapcsán elmondta, hogy a hidaskürti tagszervezetünk, a Hidaskürti Magán-Szakközépiskola és a SZAKC pár héttel ezelőtt Kecskeméten aláírtak egy Kárpát-medencei szakoktatási együttműködést, amelynek keretében ezeket a kapcsolati rendszereket fogjuk megpróbálni ápolni, illetve bővíteni, amely talán hozzájárul ahhoz, hogy javítsuk a megélhetés körülményeit itt a Felvidéken is.

Pánczél Károly – előadásában a 20. század szörnyűségeiről beszélt, melyben volt két pusztító háború, két szörnyű diktatúra, kitelepítések, lakosságcsere, 40 év kommunizmus, szétszakított magyarság, Trianon, a délvidéki magyarokat sújtó háború, tömegsírokkal, kitelepítésekkel, lakossági elmenekülésekkel, és amikor úgy gondoltuk, hogy átléptünk egy boldogabb 21. századba,  jött a kettős állampolgárság problematikája.

Véleménye szerint az előttünk álló talán legfontosabb feladat az, hogy a felvidéki magyarság Szlovákiában parlamenti képviselettel rendelkezzen. A 2016-os parlamenti választásokon Szlovákiában 8-9 %-nyi magyarsággal kellene megugrani a küszöböt.  Az MKP-ra kell koncentrálni és minden erőt be kell vetni és mozgósítani, hogy a magyarok felvidéki pártja bejusson a parlamentbe – mondta a NÖB elnöke.

Pogány Erzsébet  – beszámolt a SZAKC 2014. évi tevékenységéről, melyet írásos dokumentumban is megkaptak az elnökségi tagok.

Duray Miklós megnyitotta a vitát az addig elhangzottakról, továbbá kiemelte  a 2016-os szlovákiai parlamenti választásokat, melyről érdemes lenne szót váltani a vita keretében:

 VITA felszólalói: 

 1. Dániel Erzsébet – beszámolt arról, hogy szervezete elkészítette a Kárpát-medencei kapcsolatrendszer hálózatának kiépítésével kapcsolatos adatbázist és kiegészítenék szlovákiai kapcsolataikkal is.
 2. Pogány Erzsébet – felhívta a figyelmet, és az elnökség tagjai azzal a kéréssel fordultak a NÖB elnökéhez, hogy vizsgálják meg az illetékesekkel, hogyan lehet a támogatások elbírálását, utalását, az elszámolások elfogadását rugalmas eljárási rend alapján végezni, hogy ne kelljen a támogatott intézményeknek minden évben 3-4 hónapos „lyukat” befoltozni, mert ez a működésben zavart okoz, és a lényegi munka rovására megy.
 3. Wirth Jenő – a lévai Reviczky Ház példáján illusztrálta, hogy egy jól működő közösségi ház működéséhez az önkormányzat, a megye és a szlovák kormányhivatal vagy nevetségesen kis összeggel, vagy a támogatás teljes elutasításával reagál, miközben a közösségi helyre igény van. A ház fenntartását magyarországi hozzájárulással biztosítják.. A kormányhivataltól támogatást évek óta a Reviczky Magyar Ház nem kap. A SZAKC tevékenységével egyettért és támogatja. A Magyar Házak nem politizálnak, de az MKP-t támogatják.
 4. Pallag György – elmondta, hogy mint a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke, az Aranycsapat Alapítvánnyal közösen évek óta szervezi a fiatal sportolók Kárpát-medencei szintű találkozóit, ahol szívesen látnák a politikai életünk képviselőit is.
 5. Bárdos Gyula – véleménye szerint a közösség erősítése érdekében helyi szinten és országosan is a civilekkel szervezett közösségi együttlétekre kell törekedni, mindenkinek a maga helyén. A SZAKC tagszervezeteinek állást kell foglalniuk kritikusan, hogy akár olyan cserékre kerüljön sor, és olyan módszerek változására, ami a közösség szempontjából fontos, ne személyes érdek alapján.
 6. Pánczél Károly – Az anyaország felé szóló kérést jegyezte és továbbítja,amely az anyagi támogatások folytonosságát biztosítaná. Reméli, hogy  a változás,  amelyet a magyar kormány kíván bevezetni, hogy a költségvetés ne decemberben, hanem már a nyári időszakban kerüljön megtárgyalásra, lehetőséget ad arra, hogy a finanszírozásban  könnyítés legyen. Felhívta a figyelmet az április 30-ai  Felvidék-Székelyföld labdarúgó mérkőzésre Dunaszerdahelyen, amelyen ő is részt vesz.
 7. Mézes Rudolf – azt hangsúlyozta, otthon kell a saját portánkon rendet tenni. Szerinte a felvidéki magyarok nem éltek a lehetőséggel, és rossz bizonyítványt állítanak ki önmagukról, amikor az egyetlen magyar köztársasági elnökjelölt  mögé nem sorakozott fel a teljes magyar közösség, és bár örvendetes volt Bárdos Gyula sikere, az ötvenezer szavazathoz még legalább ennyire van szükség, hogy megfelelő erőt mutassunk fel. Elszomorítónak tartja, hogy a magyarok köréből sokan támogatják Kiska alapítványát, akiről azt sem tudjuk kicsoda, és egyetlen nyilatkozatával sem vállalt sorsközösséget a felvidéki magyarokkal. Mivel lehetőség van az adónk 2%-ának felajánlásával önmagunkat, magyar szervezeteket erősíteni, ezt jobban be kell vinni a köztudatba. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nagy erőfeszítéssel közel akkorra összeget juttat el a 2%-ok összegyűjtésével az iskoláinkba, mint idén a Bethlen Gábor Alapnak a regionális programokra Felvidéknek szánt teljes összeg, ami 44 millió Ft-ot tesz ki. Ezer beérkezett pályázat közt szétosztva, ez az összeg semmire sem lesz elég.
 8. Duray Miklós – a SZAKC nevében ír az MKP-nak egy levelet és javasolni fogja, hogy az MKP elnöksége részéről  és a SZAKC országos tagszervezeteinek képviselői  üljenek le és próbálják megbeszélni azt, hogy a civil szféra részéről, a SZAKC mit tud az MKP kampányában segíteni.
 9. Gubík László – , a Via Nova ICS elnöke arról tájékoztatta az elnökséget, hogy az ifjúsági szervezetek hálója példaértékűen kiépült az egész Kárpát-medencében, és a Via Nova ICS a Cserkészszövetséggel közösen tevékeny tagja a MIK-nek. A Felvidék.ma portált  cikkek írásával segítik.  Az MKP parlamenti listáján a VIA NOVA fiatal küldöttei is ott lesznek. A Martosi Szabadegyetem idén július 8-12-én lesz, meghívta a SZAKC valamennyi tagszervezetét az eseményre.
 10. Ladányi Lajos – támogatja az elhatározást, hogy a SZAKC országos tagszervezeteinek képviselői és az MKP képviselői találkozzanak. Elmondta, hogy az MKP-ban most zajlanak a járási konferenciák.  Fontos fejleménynek tartja, hogy az MKP például a képviselőjelöltek kiválasztása terén is számít a civilekkel való együttműködéssel. Szólt arról is, hogy fiatal szülők aggodalmaskodnak, hogy hova fogják gyereküket járatni, ha a kisiskolákat bezárják.  AZ MKP az egyedüli, amely teljesen őszintén és felelősségteljesen átérzi és valamilyen megoldást fog javasolni a problémára.
 11.  Knirs Imre – A civil szféra és a polgári társulások jelentőségére hívta fel a figyelmet és kihagyhatatlan részüket az elkövetkező választásokban. A komáromi helyhatósági választások példáján mutatta be, hogy milyen gondokkal küszködtek, és a civil szervezetük végül a mögé az MKP-jelölt mögé állt be, sikeresen, akit az MKP hagyott el. De az első a közösségi érdek, ezt tartják szem előtt ma is az egyesület tagjai. A magyar kormánytól és az MKP-tól is erkölcsi támogatás megadását hangsúlyozza.
 12.  Pásztor Csaba – a civil szféra munkájának fontosságát hangsúlyozta a választásokon.
 13.  Jókai Tibor – az iskolák problémáját égetőnek nevezte, amely szeptembertől élesedik ki igazán. A középiskolák és gimnáziumok problémájára azt javasolta, helyben kell összefogást kezdeményezni, a helyi értelmiségnek mindent meg kell tennie, hogy az iskolákban megfelelő mennyiségű diák legyen. Köztudott az, hogy Ipolyságtól nyugatra a komáromi gimnáziumba viszi az értelmiségi a gyermekét, kelet felé pedig Kassára viszik. Még van remény, hogy a kisiskolákra vonatkozó törvényben változás lesz, de a középiskolákat illetően már nem.
 14.  Pogány Erzsébet – javasolta, hogy a SZAKC 2015. évi közgyűlése ne nyáron legyen, hanem az év vége felé.Véleménye szerint addig gazdasági tervről beszélni, amíg nem lehet tudni, hogy mekkora összeget hagy jóvá a miniszterelnökség,elég nehéz. Az első negyedév vége felé a támogatásnak csak töredéke érkezett meg,. A 2014-es év gazdálkodásának első félévét már a martosi közgyűlésen értékelte, azóta nem történt semmi meglepő. A figyelmet arra irányította, hogy hányféle forrásból rakjuk össze a kb. 250 ezer EUR-ót.  A 2015-ös évet az alapszabály szerint a közgyűlésnek kell jóváhagyni. Arra kérte az elnökséget, hogy ha jóváhagyja a 2015-ös gazdasági tervet, akkor azt kezdeményezi, hogy 2015-ben év végén legyen a közgyűlés, amelyen már a 2016-os gazdasági tervet terjesztenénk elő.
 15. Losonszky Margit – megtartotta beszámolóját a 2014-es évi gazdasági tevékenységről, melynek írásos dokumentumát megkapták az elnökségi tagok.
 16. Duray Miklós – a Kárpát-medencei magyar civil szervezeteinek kapcsolati hálózatával kapcsolatban elmondta, hogy még nem működik a hálózat, de már a működés határán van, és feltételezhetően létre fog jönni olyan professzionális kapcsolati rendszer, amelyhez hozzá lehet kapcsolni a felvidéki magyar civil szervezeteket is.
 17. Rubovszky András – kitért a szervezetük májusi konferenciájára, melynek gondolatát az adta, hogy az utóbbi időben a civil mozgalmakról sok mindent lehetett hallani és nem feltétlenül jó értelemben. A civil mozgalmak a magyar közvélemény keretében meglehetősen rossz értelmezést kaptak. Május 15-én rendeznek egy konferenciát, melynek programjáról küld meghívót és szeretettel várnak mindenkit. Kérés és tájékoztatás:  2016-ban lesz gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója. Létrejött egy civil emlékbizottság, amely április végén hoz közzé egy felhívást és bejelentik ezt az emlékévet. Kéri a SZAKC tagszervezeteinek képviselőit, hogy 2016-ban ünnepeljék meg gróf Széchenyi Istvánnak ezt az évfordulóját. Felhívta a figyelmet Széchenyi Fórum nevű hírportálra, ahol havonta hírlevelet adnak ki, ott gyűjtik ezeket a rendezvényeket.
 18. Duray Miklós – kérte, hogy a Széchenyi évvel kapcsolatban fogalmazzanak meg felhívást, amelyet a tagszervezetek körében szétküldhetünk.
 19. Pogány Erzsébet – javasolta, hogy a SZAKC ez évi közgyűlése 2015 novemberében legyen Kassán, a Csemadok kassai rendezvénye,  a Kazinczy Napok idején – Kollár Péterrel egyeztet, hogy mikor tartanánk  a SZAKC közgyűlést.

az elnökség a  SZAKC 2014. évi tevékenységének beszámolóját egyhangúlag elfogadta

az elnökség a SZAKC 2014. évi gazdálkodásáról a beszámolót és a 2015. évi gazdasági tervét egyhangúlag elfogadta.

az elnökség jóváhagyta, hogy 2015 novemberében legyen a SZAKC közgyűlése Kassán az időpontot pontosítjuk.

 

Lejegyezte:  Szőke Éva

Budapest, 2015. április 12.