Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj – határidő december 8.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktatói tevékenységet folytató szlovák, ukrán, román, szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Szlovákiában – Felvidéken pályázhat minden olyan, 2014. július 1. napján a 38. életévét be nem töltött
szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2014/2015-ös tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
– főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és
– órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy
– órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás; és
-nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!
A pályázásból kizáró feltételek:

  • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
  • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
  • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
  • Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2014/2015-ös tanév időtartamára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

További pályázati információk:

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

Az ösztöndíj a 2014/2015-ös tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint (összesen 500.000-Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2014. december 8., közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra (Romániában és Ukrajnában helyi idő szerint 13 óra).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi, a pályázó állampolgárságának megfelelő* címre:

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Az iroda ügyintézési idejéről tájékozódjon kapcsolati oldalunkon a komáromi iroda információinál vagy

Tel.: +421-908-116-931

E-mail: komarom@szakc.sk

 Pályázni a fenti címeken beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A regionális előértékelő bizottságok és a pályázatot befogadó irodák a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető ITT>>>

A pályázati adatlap letölthető ITT>>>