A Módszertani Informatikai modul rendszerű képzés

A képzésen részt vevők teljes körű, megbízható elméleti és gyakorlati felhasználói tudást szereznek a számítógép használatáról.

• tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel
• képesek lesznek az alapvető irodai alkalmazások (operációs rendszer, szövegszerkesztés, e-mail és internet, stb.) készség szintű használatára, ezáltal a hatékonyabb munkavégzésre, illetve egyéni (tanulási, ügyintézési) igényeik kielégítésére, a számítógép adta lehetőségek (kulturális tartalmak, internetes szolgáltatások) széles körű kihasználására.

Ezen felül a képzés különböző kimeneteinek (választható modulok) megfelelően a képzésen résztvevők a következő készség szintű kompetenciákat szerezhetik meg:
• táblázatkezelési ismeretek
A képzés során elsajátítható kompetenciák megegyeznek az ECDL program keretében a világ 154 országában egységes módon meghatározott kompetenciákkal.
(Az egyes modulokhoz tartozó megszerezhető kompetenciákat részletesebben l. a modulokat bemutató adatlapokon.)

A képzési program teljes terjedelemben letölthető itt>>>