Pályázat részképzős miniszteri ösztöndíjra a 2014/2015. tanév őszi felévére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében.

Az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánják támogatni.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2014/2015-es tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

1.    Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik

szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján** teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2014/2015. tanév őszi szemeszterében.

2.    Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik

szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján** egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama: 1 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2014. október 1. és 2015. január 15. között használható fel.

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.

Nem pályázhatnak a magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

1. Pályázni a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet***:
http://sao.bbi.hu
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségen.

Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje
2014. augusztus 18., éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19., 16.00 óra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A Pályázati leírás, Pontrendszer, Befogadó nyilatkozat és a Tájékoztató és a Sao rendszer használati útmutatója ITT>>> letölthető.